Sposób syntezy prekursorów samoprzylepnego kleju strukturalnego na bazie poliakrylanów

Facebook Linkedin Google

Sposób syntezy prekursorów samoprzylepnego kleju strukturalnego na bazie poliakrylanów.

Numer referencyjny
P491
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Prekursory samoprzylepnych klejów strukturalnych na bazie poliakrylanów zawierające w swojej strukturze grupy oksiranowe, sieciowane UV oraz termicznie w podwyższonych temperaturach.

Korzyści z zastosowania technologii

Łatwa, powtarzalna synteza. Produkt samoprzylepny o bardzo wysokiej kohezji po utwardzeniu.

Aspekt innowacyjny

Nowego rodzaju prekursory samoprzylepnych klejów strukturalnych służących do wytwarzania samoprzylepnych taśm strukturalnych.

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany

Faza rozwouju technologii

Faza badań, rozwój

Zakończone testy przeprowadzone w skali laboratoryjnej.

Uwagi do formy współpracy

Oczekiwana forma współpracy: Przeprowadzenie badań w skali przemysłowej.