Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

17.03.2020

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje nadzorowane przez MNiSW w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęć dydaktycznych na uczelniach, nadzorowane przez resort agencje informują o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Programy stypendialne: im. gen. Władysława Andersa, im. Ignacego Łukasiewicza, im. Stefana Banacha, Polonista, Poland my firts choice, wymiana stypendialnych w ramach umów bilateralnych, stypendia wypłacane są na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu do stypendystów programów dla naukowców: im. Mieczysława Bekkera, im. Prof. Franciszka Walczaka, im. Stanisława Ulama, im. Wilhelminy Iwanowskiej, wymian w ramach umów bilateralnych, możliwa jest zmiana terminu wyjazdu lub przyjazdu po uzgodnieniu z ośrodkiem goszczącym. W takim przypadku NAWA prosi o złożenie wniosku z propozycją zmiany terminu i akceptacją ośrodka goszczącego. Nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium. W przypadku konieczności zmian w projektach instytucjonalnych:...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.03.2020

Trwa nabór wniosków w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI-2) w PR UE Horyzont 2020

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) jest największym na świecie partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) w dziedzinie nauk przyrodniczych. Jest to partnerstwo między Komisją Europejską a europejskim przemysłem farmaceutycznym, które realizowane jest w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE serdecznie zaprasza do zapoznania się z tematami naborów wniosków na projekty badawczo-innowacyjne oferowanych przez ten mechanizm.

Obecnie trwa nabór do 6 tematów konkursowych, które skierowane są do międzynarodowych konsorcjów składających się z jednostek badawczych i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Wszystkie konkursy przeprowadzane są w trybie dwu-etapowym. Do 21 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska czeka na wstępne wnioski (tzw. pre-proposals). Wnioski z I-go etapu zostaną poddane ewaluacji i tylko wybrane propozycje zostaną zaproszone do II etapu – napisania pełnego wniosku z terminem do 5 listopada 2020 roku . Lista otwartych naborów: 1. Early diagnosis, prediction of radiographic outcomes and development of rational, personalised treatment strategies to improve long-term outcomes in psoriatic arthritis IMI2-2020-20-01; 2. Innovations to accelerate vaccine...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.03.2020

Polskie sukcesy w projektach MSCA RISE

Projekty MSCA RISE (Research and Innovation Staff Exchange) to projekty, których celem jest wymiana wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniające się do rozwoju innowacji, zaawansowania poziomu europejskich badań i rozwoju kariery pracowników. Polskie jednostki radzą sobie w tych konkursach bardzo dobrze – w latach 2014-2019 liczba polskich uczestnictw w finansowanych projektach przekroczyła 100!

Aby zachęcić wszystkich przyszłych wnioskodawców, poniżej prezentujemy projekty RISE, które są koordynowane przez polskie jednostki naukowe: • RENOIR – koordynowany przez Politechnikę Warszawską (z udziałem Politechniki Wrocławskiej jako partnera); • CLATHROPROBES – koordynowany przez Uniwersytet Wrocławski; • TICASS – koordynowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie (z udziałem Stowarzyszenia Edukacja, Nauka, Kultura jako partnera); • CONMECH – koordynowany przez Uniwersytet Jagielloński; • GREEN-MAP koordynowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (projekt realizowany od 1.01.2020 r.) Dodatkowo przypominamy o otwartym ostatnim konkursie na projekty MSCA RISE w programie Horyzont 2020. Wnioski można składać do 28 kwietnia 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.03.2020

Otwarte nabory na stypendia Fulbrighta dla polskich badaczy, dydaktyków i studentów

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami.

Fulbright Graduate Student Award 2021-22 to program dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich bądź doktoranckich w USA, finansujący pierwszy rok nauki w wysokości do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór trwa do 24 kwietnia 2020 r. Fulbright Junior Research Award 2021-22 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.03.2020

Zmiana organizacji pracy w RCIiTT

W związku z Komunikatem nr 12 Rektora ZUT z dnia 13 marca 2020 r. o organizacji pracy w Uczelni, w związku z podjęciem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, od 16.03.2020 pracownicy Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii zostali skierowani do pracy zdalnej.

Zgodnie z decyzją Rektora ZUT od dnia 16 marca 2020 r. pracownicy RCIiTT będą pracować w trybie zdalnym. Zapraszamy więc do kontaktu drogą elektroniczną - adresy mailowe dostępne w zakładce KONTAKT. Dodatkowo, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10:00-12:00 jeden z pracowników będzie pełnić dyżur w siedzibie RCIiTT.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.03.2020

Granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w marcu 2020 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na marzec 2020 , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania z różnych dziedzin. Zachęcamy do korzystania ! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z p. Agnieszką Aloksa , e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl , tel. 91...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.03.2020

Komisja Europejska otwiera dodatkowy nabór wniosków na finansowanie rozwoju metod terapeutycznych i diagnostycznych do walki z zakażeniami koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się na całym świecie koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 Komisja Europejska postanowiła uruchomić dodatkowy, specjalny nabór wniosków pn. Development of therapeutics and diagnostics combatting coronavirus infections (IMI2-2020-21-01) . Nabór realizowany jest w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych IMI-2 Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Komisja oczekuje, że wnioski złożone w ramach tego tematu poszerzą wiedzę na temat COVID-19, a szerzej – całej rodziny koronawirusów, w celu przyczynienia się do zwiększenia gotowości sektora zdrowia publicznego, skutecznego zarządzania oddziałami zakaźnymi oraz systemów wczesnego reagowania na obecne i przyszłe wybuchy zakażenia. Ze względu na potrzebę szybkiej realizacji przedsięwzięcia propozycje muszą przewidywać...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 8 ofert współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: 1. Hiszpańskie Centrum Technologiczne poszukuje firmy do projektu w ramach konkursu Fast Track to Innovation, którego celem jest opracowanie biodegradowalnego i kompostowalnego, wielowarstwowego opakowania o wysokiej barierowości do pakowania żywności. Preferowanym partnerem jest producent i dystrybutor przekąsek, takich jak suszone owoce, orzechy, chipsy, cukierki, krakersy i inne produkty, szczegóły . 2. Hiszpańskie MŚP specjalizujące się w rozwiązaniach ICT i posiadające duże doświadczenie w koordynowaniu europejskich projektów poszukuje partnera klinicznego, który mógłby dołączyć do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.03.2020

Warsztaty: Jak finansować biznes? Crowdfunding jako instrument finansowania innowacyjnych projektów i skalowania biznesu

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego do udziału w warsztatach, które odbędą się 18 marca 2020 r. w godz. 9:00-16:00 w sali nr 115 (Szwalnia) w naszym Centrum.

Spotkanie zostanie podzielone na trzy bloki. W ramach pierwszego bloku warsztatu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania finansowania społecznościowego, rodzaje crowdfundingu, przykładowe kampanie. Drugi blok zostanie poświęcony instrumentowi Crowdfunding canvas. Z wykorzystaniem tego instrumentu uczestnicy będą pracować nad przykładowymi kampaniami crowdfundingowymi. W ramach pracy nad kampanią zostaną poruszone tematy: • Definicja celów kampanii • Definicja grupy docelowej • Tworzenie wizerunku • Podstawy strategii I kanały komunikacji • Definicja działań i narzędzie work brakedown structure • Planowanie wartości i kosztów kampanii W ostatnim bloku dokonana zostanie analiza opracowanych kampanii oraz omówienie etapów przygotowania kampanii. W ramach warsztatu zostanie poruszony bardzo szeroki zakres tematyczny...» Czytaj dalej
Szkolenia
03.03.2020

Warsztaty: I Ty możesz zostać Ekspertem (KE)

Serdecznie zapraszamy na warsztaty komputerowe, które odbędą się dnia 19 marca 2020 r. w godz. 09.00-14.15 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala Overlock nr 219, II piętro.

Jeśli posiadasz wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działasz w sferze badawczo-rozwojowej lub biznesie oraz posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, to możesz dołączyć do grona Ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski projektowe w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 . Pełnienie funkcji eksperta wiąże się z obowiązkami, ale i wieloma korzyściami, nie tylko finansowymi. Jest to szansa uzyskania praktycznej wiedzy w zakresie pisania wniosków, poznania wymagań i oczekiwań KE oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów. Podczas warsztatów p. dr inż. Agata Krystosik-Gromadzińska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przedstawi korzyści płynące z pełnienia funkcji Eksperta, podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z...» Czytaj dalej
Szkolenia
27.02.2020

EIC wspiera Green Deal (Europejski zielony ład) i firmy prowadzone przez kobiety

Już w marcu br. planowany jest wzrost budżetu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). W związku z zamiarem uruchomienia w pełnej skali jednego z trzech głównych filarów w Horyzoncie Europa (2021-2027). Zwiększone finansowanie ma zostać przeznaczone na wsparcie przełomowych zielonych innowacji i firm kierowanych przez kobiety.

Wszyscy wnioskodawcy zgłaszający się do konkursu EIC Accelerator, którego termin przypada 19 maja 2020 r. będą musieli wykazać, w jaki sposób ich projekt skupia się na przynajmniej jednym z ośmiu celów e uropejskiego zielonego porozumienia (European Green Deal). Następny nabór, który rozpocznie się 7 października 2020 r. odbędzie już otwarty na wszystkie obszary innowacji. Ponadto, EIC dąży do tego, aby 25% finalistów w pilotażowym EIC Acceleratorze stanowiły firmy kierowane przez kobiety. Ostateczna wersja Programu Prac EIC ma zostać opublikowana do końca marca i zastąpi dotychczasowy Program Prac EIC Pilot 2018-2020 .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.02.2020

Szkolenie: Księgowość i finanse dla start'upów

Zapraszamy na szkolenie kierowane do osób myślących o założeniu własnej firmy oraz dla młodych firm, które istnieją na rynku nie dłużej niż 2 lata. Odbędzie się 12 marca 2020 r w godz: 10:00-13:00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

Szkolenie dotyczy kwestii księgowych oraz finansowych. Przedstawione zostaną najpopularniejsze formy prawne przedsiębiorstw w Polsce czyli jednoosobowa działalność gospodarcza i sp. z o.o. Omówione zostaną formy opodatkowania i ulgi w ubezpieczeniach społecznych oraz podatek VAT. Spotkanie będzie doskonałym sposobem do pogłębienia wiedzy nt. obowiązków pracodawcy wobec zatrudnionych jak również przychodów i kosztów w firmie. Szkolenie poprowadzi p. Justyna Antosik – certyfikowany księgowy, właścicielka A&A Biuro Rachunkowe . Zapraszamy do rejestracji !» Czytaj dalej
Szkolenia