Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

09.01.2019

Jak sfinansować inwestycje? Dyżur ekspercki nt. Funduszy Europejskich

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych możliwościami sfinansowania planowanych inwestycji z Funduszy Europejskich.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma przyjemność zaprosić Państwa na dyżur ekspercki dotyczący możliwości finansowania zewnętrznego innowacji dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Uczestnictwo w dyżurze będzie doskonałą okazją do uzyskania wszystkich informacji dotyczących rodzajów programów, wysokości finansowania a także sposobów aplikowania i rozliczania dotacji ze środków publicznych. Dyżur ekspercki ma formę półgodzinnych indywidualnych spotkań z konsultantem ds. transferu technologii RCIiTT - p. Darią Wróbel. Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń. Dyżur ekspercki odbędzie się 24 stycznia 2019 w godz. 10:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie,...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
04.01.2019

Mapa międzynarodowych ofert stypendialnych dla naukowców!

Jesteś naukowcem i marzysz o międzynarodowej karierze naukowej? Już w trakcie studiów doktoranckich możesz skorzystać z różnorodnych programów stypendialnych. Krótkoterminowy wyjazd zagraniczny może zaowocować nawiązaniem międzynarodowych kontaktów. Może również zapoczątkować wspólne publikacje naukowe.

Wybierz interesujące Cię miejsce na mapie aby dowiedzieć się jakie możliwości stypendialne dostępne są w danym kraju. Prezentowana mapa międzynarodowych ofert stypendialnych zawiera oferty krótko- i długoterminowe dla początkujących oraz doświadczonych naukowców. Obok opisu znajduje się link przekierowujący do szczegółowego opisu oferty. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Agatą Judzińską-Kłodawską: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.01.2019

CHIST-ERA - konkurs z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA dotyczącego technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wyzwaniami naukowymi opartymi na ICT.

Celem inicjatywy CHIST-ERA jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie zakrojonych na szeroką skalę badań multidyscyplinarnych w dziedzinie ICST, które mogą doprowadzić do znaczących przełomów. Organizacje partnerskie identyfikują nowe dziedziny naukowe, pozwalając naukowcom angażować się w projekty o wysokim ryzyku i wysokim wpływie, uruchamiając każdego roku ponadnarodowe zaproszenie do składania wniosków badawczych. Zakresy tematyczne: Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI) Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN). Do konkursu mogą przystąpić konsorcja naukowe składające się z przynajmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie. Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa. Nabór wniosków wstępnych trwa do 15 stycznia 2019. Sieć CHIST-ERA...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.01.2019

11 Konkurs w ramach Programu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż został uruchomiony nabór wniosków do 11 konkursu w ramach Programu Eurostars-2 Cut-off 10. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach . W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa). W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków . Składane wnioski powinny dotyczyć dowolnego sektora technologii, mieć cywilne zastosowanie oraz być nakierowane na rozwój nowego produktu, procesu lub usługi. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.01.2019

Nowy przewodnik po wybranych źródłach finansowania B+R!

Przedstawiamy Państwu najnowszy przewodnik po wybranych źródłach finansowania na prace badawczo-rozwojowe.

Przygotowaliśmy dla Państwa przewodnik po wybranych źródłach finansowania. W publikacji znajdują się szczegółowe opisy 27 konkursów zarówno krajowych jak i międzynarodowych skierowanych do naukowców i przedsiębiorców. ​ ​ Zapraszamy do lektury!» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.01.2019

Oferty współpracy w ramach Horyzont 2020 - grudzień

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w programie Horyzont 2020.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o poszukiwaniu partnerów do współpracy w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. W ubiegłym miesiącu ukazało się 12 ofert skierowanych zarówno do naukowców, przedstawicieli sektora przemysłowego oraz innych organizacji. Poszukiwani są partnerzy specjalizujący się m. in. w dziedzinie medycyny, mikrobiologii, biotechnologii, bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarki wodnej, rolnictwa, materiałów budowlanych a także branży IT i automatyki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy zgłaszania swojego zainteresowania ofertą. W niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z Panią Angeliką Łysiak alysiak@zut.edu.pl tel. 91 44 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.01.2019

Konferencja i spotkania brokerskie w Dusseldorfie!

Już po raz 10. w Dusseldorfie odbędzie się konferencja pn. „Successful R&I in Europe 2019”, która skierowana jest do uniwersytetów i instytutów badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Impreza ma na celu budowanie nowych sieci współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami, szczególnie w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Konferencja w Dusseldorfie jest rozpoznawalnym wydarzeniem, które dzięki swojej oryginalnej formule pozwala na bardzo skuteczne poszukiwanie partnerów do współpracy. Z pośród 300 uczestników zostanie wybranych około 100, którzy będą mieli możliwość wygłoszenia krótkiej prezentacji (z pomysłem bądź wynikami badań). Spotkanie organizowane w dniach 14-15 lutego 2019 będzie odbywało się w równoległych warsztatach poświęconych siedmiu obszarom tematycznym: Information and Communication Technologies (ICT) Nanotechnology, Materials and Manufacturing (NMM) Energy Circular Economy Life Sciences Transport Innovative Public Procurement (PCP/PPI) Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie organizatora . Zaprezentowanie się bądź rozmowa z potencjalnymi kooperantami może otworzyć drzwi do nowych badań i...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.12.2018

„Silesia pod błękitnym niebem" - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim w ramach programu POIR

NCBiR ogłosiło konkurs dla Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, w ramach którego można uzyskać wsparcie na badania przemysłowe.

Konkurs jest skierowany do konsorcjów składających się z przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. Termin składania wniosków mija 28 lutego 2019 (godz. 12:00).» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.12.2018

CORE 2019 – VIII konkurs w ramach współpracy polsko-luksemburskiej

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła nabór wniosków do konkursu CORE 2019 w ramach bilateralnej, polsko-luksemburskiej współpracy. Konkurs dotyczy innowacji w usługach.

Zakres tematyczny konkursu - obszar Innovation in Services - obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu, rozwój i działanie systemów finansowych, bezpieczeństwo informacji, działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. Procedura aplikacyjna jest jednoetapowa, wnioski można składać przez system internetowy do 11 kwietnia 2019 r. Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi. Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.12.2018

ERA-NET Cofund MarTERA – konkurs z zakresu technologii morskich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że został uruchomiony nabór wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć technologii morskich.

Obszary priorytetowe konkursu to: PA1: Environmentally friendly maritime technologies PA2: Development of novel materials and structures PA3: Sensors, automation, monitoring and observations PA4: Advanced manufacturing and production PA5: Safety and security W programie mogą wziąć udział konsorcja składające się z przynajmniej 2 partnerów, z 2 różnych krajów uczestniczących w programie. Propozycje projektów powinny obejmować przemysł . Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, do 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków wstępnych. Wnioski pełne będą przyjmowane do 6 września 2019 r. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.12.2018

Inicjatywa CORNET - otwarcie naboru wniosków w 27. konkursie

Trwa nabór wniosków do 27. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej Inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania są prowadzone na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności podmiotów mikro, małych i średnich (MŚP). Badania obejmujące głównie prace rozwojowe, są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR. Nabór wniosków w aktualnym konkursie będzie trwał do 2 kwietnia 2019 r. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.12.2018

X konkurs w programie LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło X konkurs do Programu Lider - skierowany do młodych naukowców.

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora, posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (o środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego), są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER, pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę...» Czytaj dalej
Programy Badawcze