Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

27.04.2021

Oficjalna platforma do prezentacji wyników projektów finansowanych przez UE

Komisja Europejska nieustannie dąży do kreowania lepszej przyszłości dla ludzi i świata. W tym celu realizowane są Programy Ramowe, które mają wspierać innowacje, badania i rozwój technologii. Sukcesy, jakie udało się uzyskać naukowcom i przedsiębiorcom w czasie 7 Programu Ramowego i programu Horyzont 2020 skłoniły Komisję Europejską do stworzenia specjalnej platformy - Horizon Results Platform - gdzie prezentowane są wyniki zrealizowanych projektów.

Celem, jaki przyświecał tworzeniu platformy jest dalszy rozwój prowadzonych działań i wypracowanych technologii oraz inspirowanie do poszukiwania nowych rozwiązań wyzwań stawianych przez XXI wiek. Platforma dedykowana jest nie tylko konsorcjom podejmującym działania w ramach konkursów, ale także szerokiemu spektrum społeczeństwa: inwestorom, przedsiębiorcom, naukowcom oraz wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym postępem nauki i technologii. Horizon Results Platform oferuje szereg ciekawych narzędzi, jak wyszukiwanie projektów w konkretnych dziedzinach, czy umożliwienie kontaktu z twórcami prezentowanych sukcesów. Do tej pory w serwisie zaprezentowano już ponad 1500 wyników różnorodnych projektów, jest to więc świetne miejsce do poszukiwania nowych kontaktów, partnerów do kolejnych działań, inwestorów czy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.04.2021

Szkolenie on-line: Twoja firma w Horyzoncie Europa

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, a także osoby ze świata biznesu, które poszukują odpowiedniego źródła finansowania swoich pomysłów projektowych, na szkolenie dotyczące możliwości uczestnictwa firm w Horyzoncie Europa. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 12 maja 2021 r. w godz. 10:00-12:00.

Horyzont Europa jest już dziewiątym programem ramowym wspierającym badania i innowacje w Europie przewidzianym na lata 2021-2027 o łącznym budżecie w wysokości ok. 95,5 mld euro. Jego głównym celem jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej, a także zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne założenia programu, dowiedzą się jakie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców daje Horyzont Europa. Poznają również zasady aplikowania w ramach instrumentów Europejskiej Rady ds. Innowacji , tj. EIC Accelerator, EIC Pathfinder i EIC Transition . Podczas wydarzenia omówione zostaną także podstawowe założenia...» Czytaj dalej
Szkolenia
20.04.2021

Pierwsze publikacje na platformie Open Research Europe (ORE)

Komisja Europejska uruchomiła Open Research Europe – platformę umożliwiającą bezpłatną, otwartą i natychmiastową publikację wyników badań finansowanych z programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W ramach inauguracji opublikowano pierwsze artykuły naukowe powstałe z projektów programu Horyzont 2020. Teraz przejdą one proces recenzji, który również ma charakter otwarty.

Platforma zapewnia swobodny dostęp i wgląd do wyników badań naukowych, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej we wszystkich obszarach tematycznych. Dzięki otwartym możliwościom publikacyjnym , naukowcy mogą bez żadnych kosztów udostępnić wyniki swoich badań i tym samym spełniać wymogi polityki otwartości . Działania te umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń już na wczesnych etapach procesu badawczego, a także zwiększają efektywności i innowacyjności badaczy. Udostępnianie treści w repozytoriach danych badawczych powinno być zgodne z zasadami „as open as possible” i FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Sprzyja to budowaniu zaufania społeczeństwa do nauki. Platforma Open Research Europe oferuje także wskaźniki...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.04.2021

Nabory wniosków w ramach EIC Accelerator i Pathfinder Programu Ramowego Horyzont Europa

Komisja Europejska uruchomiła nabory w ramach EIC Accelerator (w formule Open oraz Challenges) oraz EIC Pathfinder Programu Ramowego Horyzont Europa. Dokumentacja konkursowa, jak również platforma, poprzez którą jest już możliwe składanie wniosków zostały udostępnione na portalu Funding&Tenders (bezpośrednie linki znajdą Państwo poniżej w treści wiadomości).

Przypomnijmy, że w ramach EIC Accelerator o dofinansowanie może ubiegać się pojedynczy przedsiębiorca, głównie z sektora MŚP (w tym start-upy, spin-outy), który wykazuje wysoki potencjał do wzrostu, posiada przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) i zamierza wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Wnioski składane są w konkursie Open – bez ograniczeń tematycznych albo Challenges – dla tematów określonych w Programie Pracy. W 2021 r. obszary o znaczeniu strategicznym określone przez Komisję Europejską, dla których otwarte zostały konkursy to: • EIC Accelerator Challenge – Green Deal innovations for the Economic Recovery • EIC Accelerator Challenge – Strategic Digital and Health Technologies...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.04.2021

Szkolenie on-line: Horyzont Europa – przegląd możliwości udziału w nowym Programie Ramowym

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych poznaniem możliwości partycypacji w Horyzoncie Europa na szkolenie poświęcone temu zagadnieniu. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 29 kwietnia w godz. 10:00-12:30.

Horyzont Europa jest już dziewiątym programem ramowym wspierającym badania i innowacje w Europie przewidzianym na lata 2021-2027 o łącznym budżecie w wysokości ok. 95,5 mld euro . Jego głównym celem jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej a także zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy. Program stwarza możliwości finansowania w wielu dziedzinach ważnych dla podnoszenia jakości życia społeczeństwa europejskiego. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne zasady uczestnictwa w nowym programie ramowym Horyzont Europa, poznają jego strukturę, nowości w odniesieniu do Horyzontu 2020, jak również dowiedzą się na jakie obszary tematyczne...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.04.2021

Kwietniowe granty i stypendia Euraxess dla doktorantów i naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w kwietniu 2021 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na kwiecień 2021 r. Stypendia są dostępne dla doktorantów i naukowców na każdym etapie kariery zawodowej oraz prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Korpal , e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.04.2021

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski i projekty w programach na lata 2021 – 2027

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do zarejestrowania się w bazie ekspertów na okres programowania 2021 – 2027. Poszukiwani specjaliści oceniać będą m.in. złożone wnioski o dofinansowanie (np. w ramach Horyzontu Europa), czy też realizację pozyskanych już projektów. Rejestracji można dokonywać na portalu Funding&Tenders Portal Expert Database . Szczegółowe informacje na temat warunków oraz zasad aplikowania dostępne są na stronie internetowej . Jeśli są już Państwo zarejestrowani jako eksperci (odpowiedzieli na jedno z wcześniejszych zaproszeń) i wyrazili chęć udziału w ewaluacji obecnych i przyszłych programów (np. Horyzont Europa), pozostaną Państwo w bazie danych. Niemniej jednak istotne jest bieżące aktualizowanie informacji zawartych w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.04.2021

Euratom – tematyka konkursów w nadchodzącej perspektywie finansowej

Euratom to program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej . W ramach programu prowadzone są między innymi badania dotyczące kwestii bezpieczeństwa jądrowego, optymalnej ochrony radiologicznej, gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz rozwój bezpiecznych technologii jądrowych. Co istotne, dzięki powstałej synergii z programem Horyzont Europa od bieżącego roku otwarto możliwości w zakresie mobilności naukowców w dziedzinie energii jądrowej dzięki włączeniu w działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) . Inne nowości w ramach programu to m.in. zwiększenie koncentracji na zastosowaniach promieniowania niezwiązanych z wytwarzaniem energii (medycznych, przemysłowych, kosmicznych), a także uproszczenie poprzez ograniczenie celów szczegółowych z obecnych 14 do 4, obejmujących zarówno działania bezpośrednie (wdrażane przez JRC),...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.03.2021

Europejska Nagroda dla Innowatorek

18 marca 2021 r. został otwarty nabór zgłoszeń do pierwszej w Horyzoncie Europa edycji nagrody dla innowatorek – EU Prize for Women Innovators. W kategorii głównej do zdobycia są trzy nagrody po 100 tys. euro oraz jedna nagroda dla „wschodzącej innowatorki” w wysokości 50 tys. euro. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Nagroda ta jest wyrazem uznania dla przedsiębiorczych kobiet , które stoją za przełomowymi innowacjami. W ten sposób UE stara się podnosić świadomość potrzeby zwiększenia liczby kobiet w gronie innowatorów oraz tworzyć wzorce do naśladowania dla kobiet i dziewcząt na całym świecie. Jest to niezwykle istotne, gdyż możliwości oferowane przez nowe technologie i przełomowe innowacje obiecują zapewnić sprawiedliwą i trwałą odbudowę, której Europa potrzebuje. Niestety pomijając połowę populacji jako źródło innowacji i kreatywnych pomysłów – Europa ryzykuje utratę tych możliwości. Nagroda przyznawana jest najbardziej utalentowanym przedsiębiorczyniom z całej UE i krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa, które z sukcesem założyły...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.03.2021

Nowa unijna platforma do składania wniosków w ramach EIC Accelerator oparta na sztucznej inteligencji

Komisja Europejska uruchomiła platformę opartą na sztucznej inteligencji (AI-based IT Platform), poprzez którą zainteresowani wsparciem w ramach programu EIC Accelerator Horyzontu Europa będą mogli ubiegać się o dofinansowanie.

Narzędzie pomoże Wnioskodawcom w zakresie oceny ich pomysłu podczas przygotowywania wstępnego wniosku (short application, pierwszy etap aplikowania o środki). Jeśli zostanie on pozytywnie oceniony przez ekspertów, platforma zapewni pomoc w opracowaniu biznesplanu dla pełnej wersji wniosku (full application, w kolejnym etapie). Odniesienie się do otrzymanych informacji zwrotnych pozostanie w gestii Wnioskodawcy – będzie on w pełni odpowiedzialny za treść i złożenie aplikacji. Ponadto, pomysłodawcy stworzyli także moduł umożliwiający wyszukiwanie dostępnych źródeł finansowania projektów. Platforma dostępna jest na stronie internetowej . Zachęcamy do zarejestrowania się i zapoznania z udostępnionymi modułami. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Przewodniku dla Wnioskodawców...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.03.2021

Inauguracja Europejskiej Rady ds. Innowacji, terminy pierwszych konkursów w PR Horyzont Europa

W dniach 18-19 marca 2021 r. Komisja Europejska uroczyście zainaugurowała Europejską Radę ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC). Budżet EIC na lata 2021–2027 wynosi ponad 10 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na opracowywanie i rozwijanie przełomowych innowacji. Opublikowano również roczny program pracy Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Work Programme 2021).

W bieżącym roku zaplanowano między innymi ogłoszenie konkursów w ramach EIC Accelerator oraz EIC Pathfinder. Poniżej planowane terminy naborów dla ww. konkursów: EIC Accelerator Open 2021 Wsparcie pojedynczych przedsiębiorstw z sektora MŚP, głównie start-upów i przedsiębiorstw typu spin-out, w opracowywaniu i zwiększaniu skali przełomowych innowacji. Nabór wniosków zaplanowany jest jako dwuetapowy – najpierw składany będzie skrócony wniosek, oceniany w ciągu 4 tygodni. Po pozytywnej ocenie, Wnioskodawca będzie miał 12 miesięcy na złożenie pełnego wniosku. Planowana data rozpoczęcia naboru: 08.04.2021 r. Nabór roczny ciągły dla wniosków skróconych w roku 2021 r. Nabór dla wniosków pełnych – planowana data zamknięcia naboru: 16.06.2021...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.03.2021

Wyszukiwarka ofert infrastruktury badawczej

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną wyszukiwarką dostępów do infrastruktury badawczej stworzonej w ramach projektu RICH 2020 (Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020).

Specjalne projekty – działania integracyjne (Integrating Activities) – zapewniają możliwość dostępu do infrastruktur: przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich laboratoriach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury. Każdy projekt posiada krótki opis, termin zgłoszenia do następnego naboru oraz link do strony konsorcjum. Ich lista obejmuje kilkadziesiąt pozycji z różnych obszarów badawczych. Oferty mogą być również filtrowane przy pomocy wybranego obszaru naukowego, typu dostępu, akronimu oraz statusu danego naboru. Składane do konkursu wnioski oceniane są przez ekspertów pod kątem jakości naukowej oraz zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury. W zależności od projektu, konkursy ogłaszane są okresowo lub w systemie ciągłym. Wyszukiwarkę można znaleźć na stronie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze