Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

16.03.2020

Zmiana organizacji pracy w RCIiTT

W związku z Komunikatem nr 12 Rektora ZUT z dnia 13 marca 2020 r. o organizacji pracy w Uczelni, w związku z podjęciem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, od 16.03.2020 pracownicy Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii zostali skierowani do pracy zdalnej.

Zgodnie z decyzją Rektora ZUT od dnia 16 marca 2020 r. pracownicy RCIiTT będą pracować w trybie zdalnym. Zapraszamy więc do kontaktu drogą elektroniczną - adresy mailowe dostępne na: www.innowacje.zut.edu.pl/kontakt . Dodatkowo, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11:00-13:00 jeden z pracowników będzie pełnić dyżur w siedzibie RCIiTT. Natomiast w przypadku konieczności potwierdzania dokumentów w formie papierowej doraźne dyżury (w miarę zapotrzebowania zgłoszonego drogą elektroniczną) naprzemiennie pełnić będą: w przypadku projektów nadzorowanych przez RCIiTT: p. Agnieszka Aloksa ( aaloksa@zut.edu.pl ), p. Angelika Łysiak ( alysiak@zut.edu.pl ); w przypadku umownej odpłatnej działalności badawczej ZUT: p. Joanna Koralewska ( jkoralewska@zut.edu.pl ),...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.04.2020

Horyzont 2020 – poszukiwani eksperci z zakresu bio-przemysłu

Wspólne przedsięwzięcie Bio-Based Industies (BBI JU) realizowane w ramach PR UE Horyzont 2020 pilnie poszukuje ekspertów do ewaluacji wniosków w tegorocznym naborze.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców i przedsiębiorców z wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu bio-przemysłu do aplikowania do roli ewaluatora wniosków projektowych BBI JU. Aby zgłosić swoją kandydaturę należy do dnia 14 kwietnia br. : Założyć (jeśli nie zrobiło się tego dotychczas) swój profil w niezależnej bazie ekspertów Komisji Europejskiej przez portal Funding and tender opportunities Wysłać maila zgłaszającego zainteresowanie pełnieniem roli eksperta oceniającego wnioski w naborze do BBI JU na adres experts@bbi.europa.eu . Czym jest i na czym polega praca ewaluatora wniosków w PR UE Horyzont 2020? Te informacje można znaleźć na naszej stronie . Udziela ich także konsultantka Regionalnego Punku...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.04.2020

Oferta stypendialna w ramach Programu Individual Fellowship MSCA

Uniwersytet w Jaén (Hiszpania) zaprasza naukowców ze stopniem doktora do wspólnego aplikowania o grant Individual Fellowship w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020.

Individual Fellowship MSCA jest programem stypendialnym mającym za zadanie wspierać rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Wnioskodawcy zainteresowani ofertą Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania) , powinni przesłać swoje CV, list motywacyjny i streszczenie propozycji projektu (250 słów) na adres mailowy: ofipi@ujaen.es do 15 czerwca 2020 r. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.04.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 6 ofert współpracy – poszukiwane są podmioty z różnych sektorów, zarówno ze świata nauki, jak i partnerzy przemysłowi. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: Francuskie MŚP poszukuje koordynatora oraz partnerów do przeprowadzenia badań klinicznych, którzy mogliby utworzyć konsorcjum w ramach konkursu: H2020-SC1-DTH-2018-2020. Firma opracowała innowacyjne urządzenie medyczne, umożliwiające wczesne diagnozowanie chorób neurologicznych i psychiatrycznych. Brytyjska firma, która przygotowuje wniosek w ramach programu EIC Accelerator poszukuje do współpracy partnerów badawczych, w tym wytwórców energii elektrycznej, producentów akumulatorów i producentów pojazdów. Projekt ma na celu zwiększenie liczby opcji ładowania pojazdów elektrycznych w Europie. Hiszpański uniwersytet poszukuje do finalizacji...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.04.2020

Webinarium: Konkurs RISE

Zapraszamy do obejrzenia webinarium poświęconego trwającemu konkursowi RISE, które zorganizowane w ramach projektu Net4Mibility+.

Konkursy Research and Innovation Staff Exchange (RISE) realizowane w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020 są niezwykle atrakcyjne i wysoko cenione przez wnioskodawców z uwagi na ich dostępność dla wszystkich dyscyplin naukowych, interdyscyplinarność oraz możliwość realizacji projektów przez środowisko akademickie we współpracy z szeroko pojętym sektorem pozauczelnianym. Termin składania wniosków w trwającym konkursie RISE mija 28 kwietnia 2020 r. Zachęcamy osoby przygotowujące wniosek do zapoznania się z webinarium poświęconym konkursowi RISE, które przygotowano w ramach projektu Net4Mibility+ . Do pobrania jest także prezentacja z tego wydarzenia . W przypadku zainteresowania konkursem RISE i dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.03.2020

Portal dotyczący badań nad koronawirusem

Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową zawierającą informacje o projektach badawczych i inicjatywach mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Znajdują się tam również informacje m.in. o tym czym są koronawirusy , jakie infrastruktury badawcze są istotne w walce z obecną pandemią, jakie działania są podejmowane w celu stworzenia innowacyjnych leków zwalczających koronawirusa. Strona, która jest sukcesywnie aktualizowana, dostępna jest także z głównej strony KE Health research and innovation . Serdecznie zachęcamy do korzystania!» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.03.2020

Klauzula "force majeure" w trwających projektach PR Horyzont 2020

Czy w związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego można powołać się na klauzulę „force majeure” w trwających projektach PR Horyzont 2020?

Wg art. 51 MGA (Model Grant Agreement) „siła wyższa” (ang. force majeure) odnosi się do nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego zdarzenia lub sytuacji, które są poza kontrolą beneficjentów i które uniemożliwiają im wypełnienie zobowiązań w ramach projektu. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, beneficjenci muszą niezwłocznie poinformować Komisję Europejską , która zbada każdy przypadek indywidualnie. Ponadto muszą natychmiast podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ograniczenia szkód spowodowanych działaniem „siły wyższej” (np. spróbować anulować bilet lotniczy, ubiegać się o zwrot kosztów ubezpieczenia od kosztów rezygnacji itp). Koszty będą kwalifikowalne, jeśli spełnią ogólne warunki określone w art. 6 MGA, podobnie jak wszelkie inne koszty poniesione w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.03.2020

Horizon Europe - nowy Program Ramowy UE na lata 2021-2027

Obecny Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 powoli dobiega końca, ale już wiemy, że Komisja Europejska wprowadza jego następcę – Horizon Europe, który zaplanowany jest na lata 2021-2027. Będzie w nim więcej pieniędzy i więcej możliwości.

Przyszły rozwój i dobrobyt Europy zależą od tego, czy zdoła ona pozostać światowym liderem badań i innowacji. PR Horyzont Europa zapewni niezbędne środki, by tak się stało. Będzie jeszcze bardziej ambitny niż jego poprzednik - Komisja planuje budżet opiewający na 100 mld € . Główny cele programu: • wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej; • zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy; • realizacja priorytetów obywateli i utrzymanie europejskiego modelu społeczno-gospodarczego, wraz ze związanymi z nim wartościami. Tak jak dotychczasowe Programy Ramowe, tak i Horyzont Europa będzie opierał się na wizji zrównoważonej,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.03.2020

Webinarium na temat otwartych konkursów w obszarach MSCA i SwafS

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza do wzięcia udziału w webinarium organizowanym przez Maltańską Radę ds. Nauki i Technologii, w dniu 1 kwietnia 2020 r. w godz. 10.30-11.30. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się o ostatnich konkursach otwartych w obszarach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) oraz Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS). Rejestracja otwarta będzie do 30 marca. 2020 r. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z panią Tamarą Schembri pod adresem mailowym: t amara.b.schembri@gov.mt .» Czytaj dalej
Szkolenia
27.03.2020

Ważne! Komisja Europejska wydłuża terminy składania wniosków do PR UE Horyzont 2020 w obszarze zdrowia

W reakcji na rozwój pandemii wirusa SARS-CoV-2 i powodowanej przez niego choroby COVID-19 Komisja Europejska postanowiła wydłużyć terminy składania wniosków w ramach Societal Challenge 1, obszar „Health, demographic change and wellbeing” wstępnie o 2 miesiące.

Nabory zostały wydłużone, aby umożliwić lekarzom, pracownikom uczelni medycznych i innych organizacji działających w obszarze zdrowia skupienie się na walce z wirusem. Komisja chce pozostawić więcej czasu na przygotowanie konkurencyjnych wniosków. Dotyczy to następujących konkursów: • Better Health and care, economic growth and sustainable health systems – 21 tematów , pełna lista: H2020-SC1-BHC-2018-2020 - termin przedłużony do 4 czerwca 2020 r.; • Digital transformation in Health and Care – 6 tematów, pełna lista: H2020-SC1-DTH-2018-2020 – termin przedłużony do 18 czerwca 2020 r.; • Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care – 1 temat: H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 – termin przedłużony do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.03.2020

Nabory wniosków w Programie Ramowym Horyzont 2020 – wspólne przedsięwzięcia Clean Sky 2 oraz SESAR dotyczące lotnictwa

Przypominamy o trwających naborach wniosków na projekty międzynarodowe w obszarze lotnictwa w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Obecnie otwarte są konkursy w ramach dwóch partnerstw publiczno-prywatnych: Clean Sky 2 oraz SESAR, które zawiązała Komisja Europejska z przemysłem aeronautycznym. Pierwsze dąży do zmniejszenia wpływu lotnictwa na środowisko, a drugie ma na celu koordynowanie i koncentrowane europejskich badań w zakresie kontroli ruchu lotniczego.

Zapraszamy do zapoznania się z tematami aktualnych naborów: Clean Sky 2 Joint Undertaking – nabór trwa do 28 kwietnia 2020 r. Evaluation of NDT Techniques for Assessment of Critical Process and Manufacturing Related Flaws and Defects for a Ti-alloy JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-01-46; Additive Manufacturing demonstration on test article for a trailing edge application with a sliding pad concept JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-01-47; Innovative light metallic and thermoplastic airframe section full scale testing JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-03-10; Development and execution of new test methods for thermoset panel manufactured in an automated tape layup of dry unidirectional fibres (UD) or non-crimped fabrics (NCF) and subsequent infusion JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-03-11; Concept for Pilot...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.03.2020

Warsztaty on-line: Rozpocznij przygodę z Horyzontem

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych warsztatach organizowanych przez sieć NMP TeAm oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE pn. „Start your adventure with Horizon”.

Warsztaty zostały przygotowano z myślą o krajach EU13. Wydarzenie skierowane jest do osób, które chcą zrobić pierwsze kroki w stronę aplikowania do Programów Ramowych UE lub dowiedzieć się jak zmaksymalizować swoje szanse udziału w międzynarodowych projektach. Wykwalifikowani eksperci z KPK PB UE, którzy od ponad 15 lat pracują z Programami Ramowymi UE wyjaśnią zasady uczestnictwa w Horyzoncie 2020 i jego następcy, Horizon Europe. Udzielą też wskazówek i porad dotyczących udanej aplikacji i uczestnictwa. Wydarzenie zaplanowano na wtorek, 31 marca 2020 r. i odbędzie się w godz. 15:00 - 16:45. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Chętnych zapraszamy do rejestracji, której można...» Czytaj dalej
Szkolenia