Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

12.05.2021

Webinar: … i po BREXIT – czyli jak skutecznie prowadzić biznes z Wielką Brytanią

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych kwestiami odpraw celnych w handlu z Wielką Brytanią na webinar, który odbędzie się 19 maja 2021 r. w godz. 10:00 -13:00. Webinar organizowany jest w ramach działań Enterprise Europe Network.

Uczestnicy szkolenia zyskają od praktyków z agencji celnej informacje dotyczące zmian i aktualnych przepisów dotyczących wymiany handlowej z Wielką Brytanią. Dowiedzą się, jak realizować sprzedaż do Anglii, w tym również poprzez platformy e-commerce. Poznają na praktycznych przykładach realia dotyczące procesu logistycznego i celnego w imporcie, eksporcie i tranzycie towarów między Polską a UK. Ponadto uzyskają możliwość przedyskutowania problemów celnych swojej firmy w handlu z UK z agentami celnymi w trakcie szkolenia, jak i po jego zakończeniu w ramach indywidualnych konsultacji Webinar poprowadzą: p. Agnieszka Kamińska , ekspert agencji celnej firmy CSL Sp. z o.o., która specjalizuje się w kwestiach importu...» Czytaj dalej
Szkolenia
11.05.2021

Stypendium doktoranckie w zakresie przedsiębiorczości i wsparcia społecznego

Uniwersytet Południowej Danii oraz Fundacja Carlsberg poszukują młodych naukowców i oferują trzyletnie stypendium doktoranckie w katedrze zajmującej się przedsiębiorczością i szeroko pojętym zarządzaniem w biznesie (Department of Entrepreneurship and Relationship Management). Wnioski należy składać do 15 czerwca 2021 r. Rozpoczęcie współpracy zaplanowane jest od 1 października 2021 r.

Stypendium doktoranckie jest częścią większego projektu organizowanego i finansowego przez fundację Carlsberg Foundation (Support exchange: The effect on entrepreneurs’ performance in an uncontrollable online world), który ma na celu zbadanie wpływu portali społecznościowych na jakość pracy przedsiębiorców, szczegółowe informacje o tej inicjatywie są dostępne na stronie internetowej . Stypendysta powinien cechować się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, komunikacyjnymi oraz analitycznymi. Będzie on członkiem grupy badawczej zajmującej się przedsiębiorcami i ich portalami społecznościowymi. Celem badań jest wskazanie w jaki sposób interakcje online wpływają na zdrowie psychiczne i samopoczucie poszczególnych przedsiębiorców. Sugerowaną metodologią badań jest pobieranie próbek zdarzeń (ESM), ponieważ dzięki tej metodzie można...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.05.2021

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursie Nowy Europejski Bauhaus. Celem inicjatywy jest wsparcie polityki Europejskiego Zielonego Ładu poprzez wdrożenie zrównoważonego rozwoju w trzech aspektach: ekologicznym, gospodarczym i kulturalnym. Nowy Europejski Bauhaus ma z jednej strony wykorzystywać bogactwo istniejącej wiedzy i doświadczeń, a z drugiej dążyć do kreowania nowych wizji i rozwiązań. Nabór wniosków konkursowych trwa do 31 maja 2021 r.

Nagroda Nowy Europejski Bauhaus będzie przyznawana w 10 kategoriach z uwzględnieniem dwóch ścieżek: • New European Bauhaus Awards • New European Bauhaus Rising Stars New European Bauhaus Awards dotyczy tych wniosków konkursowych, które w swoim opisie pokazują kompletne i gotowe do realizacji koncepcje, natomiast New European Bauhaus Rising Stars odnosi się do zgłoszeń konkursowych, których część opisowa przedstawia pomysły na różnych etapach zaawansowania - zawiera ogólny plan określający rozwój przedstawionego zamysłu, co więcej ta ścieżka przeznaczona jest dla młodych talentów, naukowców którzy nie ukończyli 30 lat. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: • 30 000 euro w ścieżce...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.05.2021

Webinar: Własność intelektualna w biznesie

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych zagadnieniami własności intelektualnej na webinar, który odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 10:00.

Właściwa ochrona własności intelektualnej zależy od wielu czynników: wielkości firmy, możliwości, ale przede wszystkim od rodzaju działalności i posiadanych zasobów. Bardzo ważna jest odpowiednia identyfikacja własności, określenie długofalowej strategii i praca nad zwiększeniem wartości intelektualnej tak, aby jej posiadanie stanowiło istotną barierę wejścia dla konkurencji. Osoby zainteresowane tym tematem zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiedzą się, jakiego rodzaju własność intelektualna może znajdować się w posiadaniu firmy i jakie są możliwości jej ochrony. Zobaczą też, że w zależności od okoliczności należy dobrać odpowiedni rodzaj ochrony, a czasem ochrona własności intelektualnej jest po prostu nieopłacalna. Webinar jest świetnym wstępem do świadomego zarządzania...» Czytaj dalej
Szkolenia
05.05.2021

Oferta współpracy w ramach projektu agROBOfood

Włoskie przedsiębiorstwo pracujące nad udoskonaleniem drona do oprysku fitosanitarnego, poszukuje partnera z sektora rolniczego w celu testowania i walidacji produktu. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw (preferowani partnerzy ze Słowenii i Szwajcarii) specjalizujących się w uprawach owoców, np. producentów jabłek, gruszek, winogron. Zainteresowani partnerzy powinni posiadać wiedzę z zakresu stosowania środków ochrony roślin i ochrony przed szkodnikami, szczegóły . Termin składania ofert: 31 maja 2021 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Albińską , konsultantką ds. Programów Ramowych UE, e-mail: Aleksandra.Albinska@zut.edu.pl , tel. 91 449 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.05.2021

Majowe granty i stypendia Euraxess dla doktorantów i naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w maju 2021 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na maj 2021 r . Stypendia są dostępne dla doktorantów i naukowców na każdym etapie kariery zawodowej oraz prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Korpal , e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.04.2021

Ogłoszenie o konkursie na inkubację nr 1/AIP/IP/2021

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłasza konkurs na inkubację zgodnie z Zarządzeniem nr 40 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Zasad uczestnictwa w procesie preinkubacji i inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (zwane dalej Zarządzeniem) . Konkurs na inkubacje skierowany jest do firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata i dotyczy usługi inkubacji, która wiąże się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z...» Czytaj dalej
Inkubator
27.04.2021

Oficjalna platforma do prezentacji wyników projektów finansowanych przez UE

Komisja Europejska nieustannie dąży do kreowania lepszej przyszłości dla ludzi i świata. W tym celu realizowane są Programy Ramowe, które mają wspierać innowacje, badania i rozwój technologii. Sukcesy, jakie udało się uzyskać naukowcom i przedsiębiorcom w czasie 7 Programu Ramowego i programu Horyzont 2020 skłoniły Komisję Europejską do stworzenia specjalnej platformy - Horizon Results Platform - gdzie prezentowane są wyniki zrealizowanych projektów.

Celem, jaki przyświecał tworzeniu platformy jest dalszy rozwój prowadzonych działań i wypracowanych technologii oraz inspirowanie do poszukiwania nowych rozwiązań wyzwań stawianych przez XXI wiek. Platforma dedykowana jest nie tylko konsorcjom podejmującym działania w ramach konkursów, ale także szerokiemu spektrum społeczeństwa: inwestorom, przedsiębiorcom, naukowcom oraz wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym postępem nauki i technologii. Horizon Results Platform oferuje szereg ciekawych narzędzi, jak wyszukiwanie projektów w konkretnych dziedzinach, czy umożliwienie kontaktu z twórcami prezentowanych sukcesów. Do tej pory w serwisie zaprezentowano już ponad 1500 wyników różnorodnych projektów, jest to więc świetne miejsce do poszukiwania nowych kontaktów, partnerów do kolejnych działań, inwestorów czy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.04.2021

Szkolenie on-line: Twoja firma w Horyzoncie Europa

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, a także osoby ze świata biznesu, które poszukują odpowiedniego źródła finansowania swoich pomysłów projektowych, na szkolenie dotyczące możliwości uczestnictwa firm w Horyzoncie Europa. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 12 maja 2021 r. w godz. 10:00-12:00.

Horyzont Europa jest już dziewiątym programem ramowym wspierającym badania i innowacje w Europie przewidzianym na lata 2021-2027 o łącznym budżecie w wysokości ok. 95,5 mld euro. Jego głównym celem jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej, a także zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne założenia programu, dowiedzą się jakie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców daje Horyzont Europa. Poznają również zasady aplikowania w ramach instrumentów Europejskiej Rady ds. Innowacji , tj. EIC Accelerator, EIC Pathfinder i EIC Transition . Podczas wydarzenia omówione zostaną także podstawowe założenia...» Czytaj dalej
Szkolenia
20.04.2021

Pierwsze publikacje na platformie Open Research Europe (ORE)

Komisja Europejska uruchomiła Open Research Europe – platformę umożliwiającą bezpłatną, otwartą i natychmiastową publikację wyników badań finansowanych z programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W ramach inauguracji opublikowano pierwsze artykuły naukowe powstałe z projektów programu Horyzont 2020. Teraz przejdą one proces recenzji, który również ma charakter otwarty.

Platforma zapewnia swobodny dostęp i wgląd do wyników badań naukowych, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej we wszystkich obszarach tematycznych. Dzięki otwartym możliwościom publikacyjnym , naukowcy mogą bez żadnych kosztów udostępnić wyniki swoich badań i tym samym spełniać wymogi polityki otwartości . Działania te umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń już na wczesnych etapach procesu badawczego, a także zwiększają efektywności i innowacyjności badaczy. Udostępnianie treści w repozytoriach danych badawczych powinno być zgodne z zasadami „as open as possible” i FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Sprzyja to budowaniu zaufania społeczeństwa do nauki. Platforma Open Research Europe oferuje także wskaźniki...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.04.2021

Nabory wniosków w ramach EIC Accelerator i Pathfinder Programu Ramowego Horyzont Europa

Komisja Europejska uruchomiła nabory w ramach EIC Accelerator (w formule Open oraz Challenges) oraz EIC Pathfinder Programu Ramowego Horyzont Europa. Dokumentacja konkursowa, jak również platforma, poprzez którą jest już możliwe składanie wniosków zostały udostępnione na portalu Funding&Tenders (bezpośrednie linki znajdą Państwo poniżej w treści wiadomości).

Przypomnijmy, że w ramach EIC Accelerator o dofinansowanie może ubiegać się pojedynczy przedsiębiorca, głównie z sektora MŚP (w tym start-upy, spin-outy), który wykazuje wysoki potencjał do wzrostu, posiada przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) i zamierza wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Wnioski składane są w konkursie Open – bez ograniczeń tematycznych albo Challenges – dla tematów określonych w Programie Pracy. W 2021 r. obszary o znaczeniu strategicznym określone przez Komisję Europejską, dla których otwarte zostały konkursy to: • EIC Accelerator Challenge – Green Deal innovations for the Economic Recovery • EIC Accelerator Challenge – Strategic Digital and Health Technologies...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.04.2021

Szkolenie on-line: Horyzont Europa – przegląd możliwości udziału w nowym Programie Ramowym

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych poznaniem możliwości partycypacji w Horyzoncie Europa na szkolenie poświęcone temu zagadnieniu. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 29 kwietnia w godz. 10:00-12:30.

Horyzont Europa jest już dziewiątym programem ramowym wspierającym badania i innowacje w Europie przewidzianym na lata 2021-2027 o łącznym budżecie w wysokości ok. 95,5 mld euro . Jego głównym celem jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej a także zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy. Program stwarza możliwości finansowania w wielu dziedzinach ważnych dla podnoszenia jakości życia społeczeństwa europejskiego. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne zasady uczestnictwa w nowym programie ramowym Horyzont Europa, poznają jego strukturę, nowości w odniesieniu do Horyzontu 2020, jak również dowiedzą się na jakie obszary tematyczne...» Czytaj dalej
Szkolenia