Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

12.04.2021

Szkolenie on-line: Horyzont Europa – przegląd możliwości udziału w nowym Programie Ramowym

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych poznaniem możliwości partycypacji w Horyzoncie Europa na szkolenie poświęcone temu zagadnieniu. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 29 kwietnia w godz. 10:00-12:30.

Horyzont Europa jest już dziewiątym programem ramowym wspierającym badania i innowacje w Europie przewidzianym na lata 2021-2027 o łącznym budżecie w wysokości ok. 95,5 mld euro . Jego głównym celem jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej a także zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy. Program stwarza możliwości finansowania w wielu dziedzinach ważnych dla podnoszenia jakości życia społeczeństwa europejskiego. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne zasady uczestnictwa w nowym programie ramowym Horyzont Europa, poznają jego strukturę, nowości w odniesieniu do Horyzontu 2020, jak również dowiedzą się na jakie obszary tematyczne...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.04.2021

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski i projekty w programach na lata 2021 – 2027

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do zarejestrowania się w bazie ekspertów na okres programowania 2021 – 2027. Poszukiwani specjaliści oceniać będą m.in. złożone wnioski o dofinansowanie (np. w ramach Horyzontu Europa), czy też realizację pozyskanych już projektów. Rejestracji można dokonywać na portalu Funding&Tenders Portal Expert Database . Szczegółowe informacje na temat warunków oraz zasad aplikowania dostępne są na stronie internetowej . Jeśli są już Państwo zarejestrowani jako eksperci (odpowiedzieli na jedno z wcześniejszych zaproszeń) i wyrazili chęć udziału w ewaluacji obecnych i przyszłych programów (np. Horyzont Europa), pozostaną Państwo w bazie danych. Niemniej jednak istotne jest bieżące aktualizowanie informacji zawartych w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.03.2021

Granty na Eurogranty – wsparcie w przygotowaniu wniosku projektowego

Od 1 kwietnia 2021 r. mogą Państwo złożyć wniosek w ramach konkursu „Granty na Eurogranty”, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Unii Europejskiej m.in. Horyzont Europa. Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł, a maksymalna wysokość grantu to 280 tys. zł . Nabór wniosków w pierwszej rundzie potrwa do 31 maja 2021 r. To szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE w charakterze projektodawcy,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2021

Rekrutacja w RCIiTT na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych (referent / samodzielny referent / specjalista) MIEJSCE PRACY: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) założona w 1999 roku, która świadczy m.in. usługi doradcze i szkoleniowe dla firm, naukowców, studentów i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, możliwości finansowania badań i rozwoju oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej, a także prowadzi działania komercjalizacyjne. Więcej informacji na www.innowacje.zut.edu.pl OPIS STANOWISKA : prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej skierowanej do podmiotów zainteresowanych udziałem w programach ramowych UE, upowszechnianie ogólnej i szczegółowej dokumentacji dotyczącej programów UE,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.03.2021

Udział Wielkiej Brytanii w PR Horyzont Europa

Po Brexicie zmieniły się zasady dostępu tego kraju do unijnych grantów. Okazuje się jednak, że wkrótce Wielka Brytania stanie się krajem stowarzyszonym z PR Horyzont Europa. W związku z powyższym, już teraz mogą Państwo zapoznać się z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami (FAQ) dotyczącymi udziału Wielkiej Brytanii w nowym programie finansującym badania i innowacje. Dokument Q&A porusza m.in. następujące kwestie: sposób stowarzyszenia z PR HE; możliwość udziału w pierwszych konkursach w ramach nowej perspektywy finansowej; filary HE umożliwiające udział Wielkiej Brytanii; przysługujące prawa; koszt udziału Wielkiej Brytanii w PR HE. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.02.2021

Ogromne zainteresowanie programem Horyzont Europa

Wydarzenie Tydzień z Horyzontem Europa, zorganizowane w dniach 8 -12.02 br. przez Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE potwierdziła ogromne zainteresowanie zarówno naukowców, jak i jednostek przemysłowych nowym programem ramowym Horyzont Europa oraz nowościami, które Komisja Europejska wdrożyła na potrzeby jego realizacji. Sesję inaugurującą wydarzenie obejrzało blisko 800 osób, w tym niektórzy z nich w postaci transmisji na Facebooku, gdyż platformy informatyczne wydarzenia błyskawicznie osiągnęły swoje limity uczestników. Podczas 5 dni w imprezie 5115 osób uczestniczyło w 15 sesjach poświęconych różnym aspektom programu.

Kompleksowe przedstawienie Programu Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z nową strukturą programu oraz wziąć udział w sesjach tematycznych poświęconych znanym z poprzednich programów ramowych grantom – w tym w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie dedykowanym mobilności naukowców czy grantom ERC – cieszącym się opinią niemal równych nagrodzie Nobla. O tym jak bardzo prestiżowe są granty ERC i jak wielkie korzyści płyną z ich realizacji zarówno dla naukowców, jak i instytucji, w której są one realizowane przekonywał w swoim wystąpieniu gość specjalny – profesor Andrzej Jajszczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Na podstawie osobistych doświadczeń z pracy w Radzie Naukowej ERC,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.02.2021

Nowy Europejski Bauhaus – cykl webinariów

Komisja Europejska zaprasza w dniach 22-26 lutego 2021 r. na serię webinariów poświęconych Nowemu Europejskiemu Bauhausowi, czyli inicjatywie na rzecz zrównoważonego budownictwa i architektury, które są oparte na wiedzy naukowej, technologii, kulturze i sztuce, przyjazne środowisku i dostosowane do codziennych potrzeb mieszkańców.

Nowy Europejski Bauhaus to projekt, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje. Nowe projektowanie ma realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, przyczyniać się do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej oraz opierać się na gospodarce o obiegu zamkniętym, produkującej minimum odpadów i przeciwdziałającej degradacji różnorodności biologicznej. W styczniu 2021 r. Komisja Europejska rozpoczęła fazę projektową tej inicjatywy. Jej głównym celem jest stworzenie koncepcji...» Czytaj dalej
Szkolenia
17.02.2021

Inauguracja Programu Ramowego Horyzont Europa

23-24 czerwca 2021 r. odbędą się Europejskie Dni Badań i Innowacji, które to wydarzenie oficjalnie zainauguruje PR Horyzont Europa, czyli nową perspektywę finansową UE na lata 2021-2027 w zakresie badań i innowacji.

Od pierwszej edycji w 2019 r., Europejskie Dni Badań i Innowacji (ang. European Research and Innovation Days) są sztandarowym wydarzeniem Komisji Europejskiej. W zeszłym roku zgłosiło się 35 tys. uczestników z 188 krajów, którzy wzięli udział w aż 146 panelach online. W tym roku będą mieli Państwo kolejną szansę na udział w tym wydarzeniu, na nawiązanie ciekawych kontaktów, dyskusję oraz podsumowanie osiągnięć z zakresu badań i innowacji. Wydarzenie zgromadzi zarówno polityków, jak i naukowców, przedsiębiorców oraz...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.02.2021

Szkolenie on-line: EIC Accelerator szansą na rozwój Twojej firmy

Jeśli z niecierpliwością wyczekują Państwo nowych informacji nt. EIC Accelerator w PR Horyzont Europa, zapraszamy na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania w konkursie. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 25 lutego w godz. 12:00-13:45.

To szkolenie także dla osób ze świata biznesu, które rozpoczynają poszukiwania odpowiedniego źródła finansowania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze strukturą PR Horyzont Europa oraz dowiedzą się jakimi instrumentami finansowania dysponuje Europejska Rada ds. Innowacji. Omówiony zostanie konkurs EIC Accelerator skierowany do podmiotów z sektora MŚP , które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Wydarzenie będzie miało charakter informacyjny. Warto poznać plany Komisji Europejskiej i przygotować się do udziału w PR Horyzont Europa już teraz! Spotkanie poprowadzi p. Marta Krutel z Biura NCBR w Brukseli/Business & Science...» Czytaj dalej
Szkolenia
05.02.2021

Nowe konkursy: EIT-Manufacturing i Robotics for inspection and maintenance

W ramach inicjatyw EIT-Manufacturing oraz Robotics for inspection and maintenance (RIMA) zostały otwarte dwa międzynarodowe konkursy. Co istotne, oba konkursy odznaczają się wysokim współczynnikiem sukcesu. Dodatkowo, niektóre działania w konkursie EIT-Manufacturing są skierowane wyłącznie do naszej części Europy.

EIT Manufacturing to partnerstwo ponad 55 organizacji, w tym m.in. Volkswagena, Volvo, Politechniki w Darmstadt, Francuskiej Komisji Energii Alternatywnej i Energii Atomowej (CEA), Siemensa, czy Whirlpool Europe. Sieć jest wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – niezależny organ UE powołany dla umożliwienia innowatorom przekształcania ich najlepszych pomysłów w produkty, usługi i miejsca pracy w Europie. Natomiast projekt RIMA ma na celu stworzenie sieci 13 Cyfrowych Ośrodków Innowacji, czyli tzw. Digital Innovation Hubs (DIH) , które będą dzielić się z MŚP wiedzą i najlepszymi praktykami z zakresu robotyzacji na rzecz utrzymania oraz monitoringu różnego rodzaju infrastruktury, m.in. energetyki, transportu,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.02.2021

Strategia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - integralnej części nowego PR Horyzont Europa (2021-2027)

W dniu 28 stycznia 2021 r. osiągnięto porozumienie polityczne pomiędzy Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie aktualizacji podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także jego nowego strategicznego planu innowacji na lata 2021–2027 . EIT będzie dysponować budżetem w wysokości niemal 3 mld euro, co stanowi wzrost o prawie 600 mln euro w porównaniu z mijającym okresem finansowania. EIT działa za pośrednictwem Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC), które skupiają przedsiębiorstwa, uniwersytety i ośrodki badawcze w całej Europie. Wzmocniony Regionalny System Innowacji (Regional Innovation Scheme – RIS) będzie teraz ukierunkowany na kraje,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2021

Rekrutacja w RCIiTT na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii poszukuje do Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE osoby na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych Jeżeli jesteś osobą otwartą, dobrze zorganizowaną, znasz język angielski, chcesz stale się rozwijać, a do tego szukasz stabilnej pracy w młodym i dynamicznym zespole - to właśnie Ciebie szukamy! Zapoznaj się z ogłoszeniem i złóż dokumenty do 14 lutego 2021r. Może to właśnie Ty staniesz się częścią naszego zespołu! Szczegółowych informacji związanych z rekrutacją udziela kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE - p. Angelika Łysiak (e-mail: Angelika.L ysiak@zut.edu.pl , tel. 91 449‑47-23).» Czytaj dalej
Programy Badawcze