Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

20.04.2021

Pierwsze publikacje na platformie Open Research Europe (ORE)

Komisja Europejska uruchomiła Open Research Europe – platformę umożliwiającą bezpłatną, otwartą i natychmiastową publikację wyników badań finansowanych z programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W ramach inauguracji opublikowano pierwsze artykuły naukowe powstałe z projektów programu Horyzont 2020. Teraz przejdą one proces recenzji, który również ma charakter otwarty.

Platforma zapewnia swobodny dostęp i wgląd do wyników badań naukowych, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej we wszystkich obszarach tematycznych. Dzięki otwartym możliwościom publikacyjnym , naukowcy mogą bez żadnych kosztów udostępnić wyniki swoich badań i tym samym spełniać wymogi polityki otwartości . Działania te umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń już na wczesnych etapach procesu badawczego, a także zwiększają efektywności i innowacyjności badaczy. Udostępnianie treści w repozytoriach danych badawczych powinno być zgodne z zasadami „as open as possible” i FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Sprzyja to budowaniu zaufania społeczeństwa do nauki. Platforma Open Research Europe oferuje także wskaźniki...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.04.2021

Nabory wniosków w ramach EIC Accelerator i Pathfinder Programu Ramowego Horyzont Europa

Komisja Europejska uruchomiła nabory w ramach EIC Accelerator (w formule Open oraz Challenges) oraz EIC Pathfinder Programu Ramowego Horyzont Europa. Dokumentacja konkursowa, jak również platforma, poprzez którą jest już możliwe składanie wniosków zostały udostępnione na portalu Funding&Tenders (bezpośrednie linki znajdą Państwo poniżej w treści wiadomości).

Przypomnijmy, że w ramach EIC Accelerator o dofinansowanie może ubiegać się pojedynczy przedsiębiorca, głównie z sektora MŚP (w tym start-upy, spin-outy), który wykazuje wysoki potencjał do wzrostu, posiada przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) i zamierza wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Wnioski składane są w konkursie Open – bez ograniczeń tematycznych albo Challenges – dla tematów określonych w Programie Pracy. W 2021 r. obszary o znaczeniu strategicznym określone przez Komisję Europejską, dla których otwarte zostały konkursy to: • EIC Accelerator Challenge – Green Deal innovations for the Economic Recovery • EIC Accelerator Challenge – Strategic Digital and Health Technologies...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.04.2021

Szkolenie on-line: Horyzont Europa – przegląd możliwości udziału w nowym Programie Ramowym

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów zainteresowanych poznaniem możliwości partycypacji w Horyzoncie Europa na szkolenie poświęcone temu zagadnieniu. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 29 kwietnia w godz. 10:00-12:30.

Horyzont Europa jest już dziewiątym programem ramowym wspierającym badania i innowacje w Europie przewidzianym na lata 2021-2027 o łącznym budżecie w wysokości ok. 95,5 mld euro . Jego głównym celem jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej a także zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy. Program stwarza możliwości finansowania w wielu dziedzinach ważnych dla podnoszenia jakości życia społeczeństwa europejskiego. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne zasady uczestnictwa w nowym programie ramowym Horyzont Europa, poznają jego strukturę, nowości w odniesieniu do Horyzontu 2020, jak również dowiedzą się na jakie obszary tematyczne...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.04.2021

Kwietniowe granty i stypendia Euraxess dla doktorantów i naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w kwietniu 2021 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na kwiecień 2021 r. Stypendia są dostępne dla doktorantów i naukowców na każdym etapie kariery zawodowej oraz prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Korpal , e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.04.2021

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski i projekty w programach na lata 2021 – 2027

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do zarejestrowania się w bazie ekspertów na okres programowania 2021 – 2027. Poszukiwani specjaliści oceniać będą m.in. złożone wnioski o dofinansowanie (np. w ramach Horyzontu Europa), czy też realizację pozyskanych już projektów. Rejestracji można dokonywać na portalu Funding&Tenders Portal Expert Database . Szczegółowe informacje na temat warunków oraz zasad aplikowania dostępne są na stronie internetowej . Jeśli są już Państwo zarejestrowani jako eksperci (odpowiedzieli na jedno z wcześniejszych zaproszeń) i wyrazili chęć udziału w ewaluacji obecnych i przyszłych programów (np. Horyzont Europa), pozostaną Państwo w bazie danych. Niemniej jednak istotne jest bieżące aktualizowanie informacji zawartych w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.04.2021

Euratom – tematyka konkursów w nadchodzącej perspektywie finansowej

Euratom to program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej . W ramach programu prowadzone są między innymi badania dotyczące kwestii bezpieczeństwa jądrowego, optymalnej ochrony radiologicznej, gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz rozwój bezpiecznych technologii jądrowych. Co istotne, dzięki powstałej synergii z programem Horyzont Europa od bieżącego roku otwarto możliwości w zakresie mobilności naukowców w dziedzinie energii jądrowej dzięki włączeniu w działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) . Inne nowości w ramach programu to m.in. zwiększenie koncentracji na zastosowaniach promieniowania niezwiązanych z wytwarzaniem energii (medycznych, przemysłowych, kosmicznych), a także uproszczenie poprzez ograniczenie celów szczegółowych z obecnych 14 do 4, obejmujących zarówno działania bezpośrednie (wdrażane przez JRC),...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.03.2021

Europejska Nagroda dla Innowatorek

18 marca 2021 r. został otwarty nabór zgłoszeń do pierwszej w Horyzoncie Europa edycji nagrody dla innowatorek – EU Prize for Women Innovators. W kategorii głównej do zdobycia są trzy nagrody po 100 tys. euro oraz jedna nagroda dla „wschodzącej innowatorki” w wysokości 50 tys. euro. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Nagroda ta jest wyrazem uznania dla przedsiębiorczych kobiet , które stoją za przełomowymi innowacjami. W ten sposób UE stara się podnosić świadomość potrzeby zwiększenia liczby kobiet w gronie innowatorów oraz tworzyć wzorce do naśladowania dla kobiet i dziewcząt na całym świecie. Jest to niezwykle istotne, gdyż możliwości oferowane przez nowe technologie i przełomowe innowacje obiecują zapewnić sprawiedliwą i trwałą odbudowę, której Europa potrzebuje. Niestety pomijając połowę populacji jako źródło innowacji i kreatywnych pomysłów – Europa ryzykuje utratę tych możliwości. Nagroda przyznawana jest najbardziej utalentowanym przedsiębiorczyniom z całej UE i krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa, które z sukcesem założyły...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.03.2021

Nowa unijna platforma do składania wniosków w ramach EIC Accelerator oparta na sztucznej inteligencji

Komisja Europejska uruchomiła platformę opartą na sztucznej inteligencji (AI-based IT Platform), poprzez którą zainteresowani wsparciem w ramach programu EIC Accelerator Horyzontu Europa będą mogli ubiegać się o dofinansowanie.

Narzędzie pomoże Wnioskodawcom w zakresie oceny ich pomysłu podczas przygotowywania wstępnego wniosku (short application, pierwszy etap aplikowania o środki). Jeśli zostanie on pozytywnie oceniony przez ekspertów, platforma zapewni pomoc w opracowaniu biznesplanu dla pełnej wersji wniosku (full application, w kolejnym etapie). Odniesienie się do otrzymanych informacji zwrotnych pozostanie w gestii Wnioskodawcy – będzie on w pełni odpowiedzialny za treść i złożenie aplikacji. Ponadto, pomysłodawcy stworzyli także moduł umożliwiający wyszukiwanie dostępnych źródeł finansowania projektów. Platforma dostępna jest na stronie internetowej . Zachęcamy do zarejestrowania się i zapoznania z udostępnionymi modułami. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Przewodniku dla Wnioskodawców...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.03.2021

Granty na Eurogranty – wsparcie w przygotowaniu wniosku projektowego

Od 1 kwietnia 2021 r. mogą Państwo złożyć wniosek w ramach konkursu „Granty na Eurogranty”, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Unii Europejskiej m.in. Horyzont Europa. Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł, a maksymalna wysokość grantu to 280 tys. zł . Nabór wniosków w pierwszej rundzie potrwa do 31 maja 2021 r. To szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE w charakterze projektodawcy,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2021

Rekrutacja w RCIiTT na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych (referent / samodzielny referent / specjalista) MIEJSCE PRACY: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) założona w 1999 roku, która świadczy m.in. usługi doradcze i szkoleniowe dla firm, naukowców, studentów i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, możliwości finansowania badań i rozwoju oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej, a także prowadzi działania komercjalizacyjne. Więcej informacji na www.innowacje.zut.edu.pl OPIS STANOWISKA : prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej skierowanej do podmiotów zainteresowanych udziałem w programach ramowych UE, upowszechnianie ogólnej i szczegółowej dokumentacji dotyczącej programów UE,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2021

Pierwsze konkursy EIC w PR Horyzont Europa

W dniach 18-19 marca 2021r. odbędzie się uroczysta inauguracja Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC). Misją EIC jest identyfikowanie, rozwijanie i skalowanie przełomowych technologii. Szansę finansowania otrzymają szybko rozwijające się innowacje wysokiego ryzyka, które mają duży potencjał tworzenia zupełnie nowych rynków. EIC zapewni wsparcie innowatorom za pośrednictwem dwóch głównych instrumentów: jednego dla wczesnych etapów prac, drugiego dla etapu rozwoju i komercjalizacji. Działania te będą uzupełniać się z pracami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). W dniu 18 marca 2021 r. przedstawiona zostanie wizja i cele EIC oraz zaprezentowane możliwości finansowania. Spodziewamy się także opublikowania pierwszych zaproszeń do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.03.2021

Udział Wielkiej Brytanii w PR Horyzont Europa

Po Brexicie zmieniły się zasady dostępu tego kraju do unijnych grantów. Okazuje się jednak, że wkrótce Wielka Brytania stanie się krajem stowarzyszonym z PR Horyzont Europa. W związku z powyższym, już teraz mogą Państwo zapoznać się z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami (FAQ) dotyczącymi udziału Wielkiej Brytanii w nowym programie finansującym badania i innowacje. Dokument Q&A porusza m.in. następujące kwestie: sposób stowarzyszenia z PR HE; możliwość udziału w pierwszych konkursach w ramach nowej perspektywy finansowej; filary HE umożliwiające udział Wielkiej Brytanii; przysługujące prawa; koszt udziału Wielkiej Brytanii w PR HE. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem .» Czytaj dalej
Programy Badawcze