Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

21.08.2019

Horizon 2020 INFO DAY – Dzień Wnioskodawców ICT 2019

W dniach 19-20 września 2019 w Helsinkach odbędzie się Dzień Wnioskodawców ICT 2019. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do zaprezentowania oraz omówienia głównych czynników politycznych w transformacji cyfrowej europejskiego przemysłu i społeczeństwa, oraz możliwości jakie w tym zakresie stwarza unijny program badań i innowacji.

Dzień Wnioskodawców ICT 2019 skupi się na nadchodzących konkursach w ramach aktualnego Programu Pracy Horyzont 2020 w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, przyszłych i powstających technologii (FET) oraz wyzwań społecznych. Udział w wydarzeniu da szansę na zbudowanie wysokiej jakości partnerstw z naukowcami, badaczami, zainteresowanymi stronami z branży, MŚP i podmiotami rządowymi z całej Europy. Rejestracja oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej . Zainteresowanych udziałem w Programie Horyzont 2020 prosimy kontakt z p. Agnieszką Korpal , akorpal@zut.edu.pl , tel. 91 449 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.08.2019

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach przygotowywanych wniosków projektowych w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 2 oferty współpracy w konkursie Fast Track to Innovation (FTI) – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym z przemysłowego i naukowego): Włoska firma inżynieryjna poszukuje firm i szpitali prywatnych/publicznych, które przeprowadzą u swoich pacjentów testy innowacyjnego urządzenia służącego do leczenia kręgosłupa, szczegóły . Włoska firma inżynieryjna zajmująca się mechatroniką, opracowująca innowacyjny system mikrokogeneracji, zasilany odpadami leśnymi w silniku Stirlinga, poszukuje: MŚP specjalizujące się w produkcji i sprzedaży kotłów na biomasę, MŚP/Centra Badawcze wykwalifikowane w zakresie wymiany ciepła/ systemów Stirlinga – komercyjni dystrybutorzy, szczegóły . Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z p. Agnieszką Korpal , akorpal@zut.edu.pl ,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.08.2019

RCIiTT ZUT ogłasza konkurs na inkubację AIP! Skorzystaj z oferty dla startupów!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłasza konkurs na inkubację nr 1/AIP/IP/2019, skierowany do firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata.

Usługi inkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT w terminie od 1 do 23 sierpnia 2019 roku wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumentem poświadczającym wpis podmiotu do właściwego rejestru przedsiębiorców. Zgłoszeń można dokonywać na dwa sposoby: drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT: mostrowska@zut.edu.pl lub osobiście, w siedzibie RCIiTT ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, pok. 003 (parter), w dni robocze w godz....» Czytaj dalej
Inkubator
29.07.2019

Szybka ścieżka – konkursy z zakresu tworzyw sztucznych i technologii kosmicznych!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka. W ramach konkursów można ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Pula środków przeznaczona na realizację projektów z zakresu tworzyw sztucznych wynosi 180 mln zł, natomiast w przypadku technologii kosmicznych 300 mln zł. Nabór wniosków w obu konkursach będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 2 września do 15 listopada 2019 (do godziny 16:00). Szczegółowe informacje na temat konkursów dotyczących tworzyw sztucznych i technologii kosmicznych znajdują się na stronie NCBR.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.07.2019

Dyżur ekspercki: Nowe konkursy w programie Horyzont 2020. Znajdź temat dla siebie!

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na dyżur ekspercki poświęcony dostępnym możliwościom finansowania w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do uzyskania informacji m.in. na temat: zasad uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów, nadchodzących i aktualnych naborach wniosków, sposobności dołączenia do grona Ekspertów Komisji Europejskiej, ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty, możliwości przygotowania własnej propozycji współpracy. Dyżur ekspercki odbędzie się w środę, 7 sierpnia 2019 r. , w godz. 08:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 20-21, w sali Przymierzalnia (002, parter). Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji . Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie poprowadzi konsultant Regionalnego Punkt Kontaktowego PR UE,...» Czytaj dalej
Szkolenia
19.07.2019

Już jest budżet programu Horyzont 2020 na przyszły rok!

Komisja Europejska ogłosiła, jak zamierza wydać 11 mld euro z unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w ostatnim roku jego realizacji. Zaplanowana transza jest największą w historii Horyzontu 2020.

KE zamierza skoncentrować się na kluczowych obszarach, takich jak zmiany klimatu, czysta energia, tworzywa sztuczne, cyberbezpieczeństwo czy gospodarka cyfrowa. Kwestie te będą istotne także w kolejnym programie ramowym - Horyzont Europa zaplanowanym na lata 2021-2027.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.07.2019

12. konkurs w ramach programu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków do konkursu Eurostars-2 Cut-off 12. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe. Warunkiem udziału w konkursie jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie B+R, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla przedsięwzięć realizowanych we współpracy z partnerami międzynarodowymi (np. ośrodkami badawczymi, szkołami wyższymi lub przedsiębiorstwami).» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.07.2019

RCIiTT ZUT rekrutuje: Pracownik Centrum Zarządzania Projektami

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), poszukuje pracownika do zespołu Centrum Zarządzania Projektami.

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będą działania związane z organizowaniem funkcjonowania Uczelni w zakresie funduszy zewnętrznych w działalności naukowej, badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej oraz mobilności.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.07.2019

Przyszłe kierunki badań i innowacji finansowanych przez UE – weź udział w konsultacjach!

Jakie są najpilniejsze wyzwania, którym powinny sprostać badania i innowacje finansowane przez Unię Europejską? Jakie są najważniejsze efekty – naukowe, technologiczne, gospodarcze, społeczne – na które powinny być ukierunkowane wyniki prac B+R+I? Podziel się swoją opinią z Komisją Europejską, która czeka na głosy do 8 września 2019.

Komisja Europejska pracuje nad wdrożeniem nowego, niezwykle ambitnego programu wspierającego badania i innowacje – Horyzont Europa . Prognozowany budżet tego przedsięwzięcia zaplanowanego na lata 2021-2027 ma wynieść 100 mld euro . W ramach działań przygotowawczych KE rozpoczęła konsultacje online. Wyrażone opinie pomogą w opracowaniu „Planu strategicznego” dla nowego programu ramowego, który wyznaczy kierunki europejskich inwestycji w badania i innowacje w ciągu pierwszych czterech lat jego trwania (2021-2024). Kluczowym wydarzeniem w procesie wspólnego projektowania będą Europejskie Dni Badań i Innowacji w Brukseli w dniach 24-26 września 2019. Zachęcamy serdecznie do wypełnienia ANKIETY .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.07.2019

GRIEG – konkurs na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze, które można realizować we wszystkich dziedzinach nauk, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Konkurs jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 a jego budżet wynosi ponad 37 mln euro.

Program GRIEG ma na celu rozwój wiedzy opartej na badaniach, wzmocnienie polsko-norweskiej współpracy badawczej, podniesienie jakości publikacji, szczególnie w naukach humanistycznych, wsparcie rozwoju młodych naukowców oraz budowę pozytywnego odbioru badań naukowych w społeczeństwie.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.07.2019

RCIiTT ZUT rekrutuje: Konsultant ds. programów badawczych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), poszukuje do zespołu Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE dynamicznej osoby na stanowisko konsultanta ds. programów badawczych z zakresu Horyzontu 2020.

Oczekujemy: wyższego wykształcenia, znajomości jęz. angielskiego w stopniu zaawansowanym zarówno w mowie, jak i piśmie (minimum poziom B2), umiejętności tworzenia i prowadzenia prezentacji publicznych, zdolności do pisania artykułów informacyjno-promocyjnych, dobrej organizacji pracy, szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia, kreatywności i dużego zaangażowania, przywiązywania dużej wagi do szczegółów, wysokich umiejętności interpersonalnych. Doświadczenie nie jest kryterium decydującym o wyborze kandydata. Oferujemy: umowę o pracę, udział w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych, pracę w nowoczesnym biurze w centrum Szczecina, intensywny rozwój zawodowy, pracę w młodym, dynamicznym zespole. Zainteresowane osoby proszone są o nadesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres: innowacje@zut.edu.pl do dnia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.07.2019

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 6 ofert współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: Instytut badawczy niemieckiego uniwersytetu poszukuje partnerów przemysłowych produkujących elementy gumowe lub plastikowe do urządzeń medycznych. Planowany projekt (Fast Track to Innovation – FTI) ma na celu zmniejszenie tarcia w elementach urządzeń medycznych (np. strzykawkach) poprzez zmianę struktury formowanych części, dzięki modyfikacji powierzchni bezpośrednio w formie, szczegóły . Mała cypryjska firma inżynierska poszukuje fabryk cementu do udziału w projekcie, którego celem jest opracowanie zintegrowanego rozwiązania do wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (CO 2...» Czytaj dalej
Programy Badawcze