Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

15.02.2019

Spotkania brokerskie i dzień informacyjny Bio-based Industries Joint Undertaking

12 kwietnia 2019 w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie poświęcone konkursowi BBI JU, który jest zaplanowany na 2019 rok w obszarach biotechnologii i bezpieczeństwa żywnościowego.

W ramach konkursu będzie można wnioskować o realizację projektów z 21 tematów , na łączną planowaną kwotę 135 milionów euro . Wydarzenie składa się z dwóch sesji: Sesja poranna będzie dotyczyć zasad aplikowania oraz przygotowywania wniosków projektowych. Sesja popołudniowa zostanie poświęcona bezpośrednim spotkaniom z przedstawicielami BBI JU i innymi interesariuszami, którzy w sposób szczegółowy odpowiedzą na pytania i wątpliwości uczestników wydarzenia. Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora wydarzenia.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.02.2019

Zaproszenie na warsztaty pt. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza na warsztaty pt. „Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników. Warsztat z pisania wniosków RISE”.

Program Research and Innovation Staff Exchange (RISE) polega na realizacji projektów z dowolnej dziedzinie wiedzy, opartych na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji. Umożliwia wymianę pracowników, organizację konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, rozpowszechnianie wyników projektu oraz popularyzację nauki i innowacji wśród społeczeństwa. Podstawowym działaniem projektu jest wymiana pracowników (na zasadzie oddelegowania) pomiędzy uczestniczącymi instytucjami (mającymi siedzibę na terenie Europy – kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone z programem Horyzontem 2020 , a także poza Europą – kraje trzecie). Wymiana może być przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych naukowców, a także obejmować personel administracyjny,...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.02.2019

ERA-NET NEURON Cofund – IV konkurs finansujący badania w dziedzinie neurologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków do IV międzynarodowego konkursu w ramach ERA-NET NEURON Cofund, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Celem funduszy NEURON jest promocja multidyscyplinarnych i wielonarodowych projektów łączących badania podstawowe i kliniczne. W obecnym konkurcie położono nacisk na udział w tworzonych konsorcjach psychiatrów i neurologów, wspólnie z neurobiologami. Zgłoszenia w konkursie powinny dotyczyć nowatorskich i ambitnych pomysłów, których realizacja nie jest możliwa bez współpracy między partnerami. Propozycje badań powinny obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów: Fundamental research addressing the discovery and validation of biomarkers to be used as bio signatures of the pathophysiology associated to specific neurological and psychiatric diseases. Clinical research on clinically relevant biomarkers for the diagnosis, patient stratification, prognosis or monitoring or prediction of treatment...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.02.2019

Seminarium pn. Nowelizacja przepisów z zakresu dokumentacji pracowniczej

W imieniu Centrum Usługowo-Doradczego w Euroregionie POMERANIA serdecznie zapraszamy na seminarium dotyczące nowelizacji przepisów z zakresu dokumentacji pracowniczej.

Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i odbędzie się dnia 19 lutego 2019 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, osoby odpowiedzialne za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie, osoby zajmujących się zarządzaniem personelem. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl do dnia 14 lutego 2019 roku . Liczba miejsc...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.02.2019

ERA PerMed – II konkurs z zakresu medycyny personalizowanej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło drugi międzynarodowy konkursu „Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation”, polegający na finansowaniu badań z zakresu medycyny personalizowanej. Wnioski mogą składać konsorcja obejmujące co najmniej trzech kwalifikujących się partnerów do finansowania, pochodzące z trzech różnych krajów, których fundatorzy uczestniczą w programie.

Celem konkursu ERA PerMed jest wsparcie projektów badawczych z obszaru personalizowanej medycyny, zachęcenie i ułatwienie powstawania zespołów interdyscyplinarnych zmierzających do wdrożenia takich rozwiązań oraz promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, klinikami oraz partnerami gospodarczymi (np. MSP). Projekty mogą być realizowane w ramach poniższych obszarów tematycznych: Research Area 1: “Translating Basic to Clinical Research and Beyond”, Research Area 2: “Integrating Big Data and ICT8 Solutions”, Research Area 3: ”Research towards Responsible Implementation in Health Care”. Każdy projekt powinien odnosić się do jednego z modułów obszaru nr 3 (obowiązkowo) oraz przynajmniej jednego z modułów w ramach obszarów 1 lub 2. Ważne: Polscy partnerzy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.02.2019

JPND – konkurs z zakresu chorób neurozwyrodnieniowych

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju otworzyło nabór wniosków do międzynarodowego programu EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND), który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące chorób neurozwyrodnieniowych.

Celem zaproszenia jest ustanowienie ograniczonej liczby ambitnych, innowacyjnych, wielonarodowych i multidyscyplinarnych wspólnych projektów badawczych dotyczących zmiany przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych poprzez rozwój medycyny precyzyjnej. Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby: chorobę Alzheimera oraz inne demencje, chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości, choroby prionowe, stwardnienie zanikowe boczne, chorobę Huntingtona, ataksję rdzeniowo-móżdżkową, rdzeniowy zanik mięśni. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie. Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 12 marca 2019 r....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.02.2019

Spotkanie informacyjne - programy europejskie dla miast

Zapraszamy przedstawicieli miast, dzielnic, obszarów metropolitarnych i aglomeracji, miejskich agencji, władz regionalnych i krajowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego na spotkanie informacyjne organizowane przez Krajowy Punkt URBACT oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie dotyczące możliwości finansowania projektów miejskich z funduszy europejskich.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości uzyskania wsparcia dla miast oraz innych JST z programów: URBACT III, Interreg Południowy Bałtyk i inne programy EWT, RPO WZ 2014-2020, a także z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Szczegółowy plan, dodatkowe informacje, oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie wydarzenia . Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegółowych informacji udziela Michał Grudziński - konsultant ds. Programów Badawczych UE RCIiTT ZUT, e-mail: michal.grudzinski@zut.edu.pl tel. 91 449 47 23. Zapraszamy do kontaktu.» Czytaj dalej
Szkolenia
05.02.2019

Oferty współpracy w ramach Horyzont 2020 – styczeń

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o poszukiwaniu partnerów do współpracy w ramach projektów w Horyzoncie 2020 . Tym razem prezentujemy 11 ofert skierowanych do naukowców, przedsiębiorców, oraz innych instytucji. Poszukiwani są partnerzy specjalizujący się m. in. w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, inżynierii tkankowej 3D, gospodarki wodnej, rolnictwa precyzyjnego, standaryzacji i certyfikacji nanomateriałów, a także branży IT, digitalizacji i automatyki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na termin ważności ogłoszenia. W niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z Michałem Grudzińskim, e-mail: Michal.Grudzinski@zut.edu.pl tel. 91 449 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.01.2019

Przemysł 4.0 - spotkanie dla małych i średnich firm!

Zapraszamy 12 lutego 2019 na pierwsze w Szczecinie spotkanie dla małych i średnich firm na temat przemysłu 4.0 i przyszłości branży produkcyjnej.

Spotkanie przeznaczone jest dla właścicieli, szefów i menedżerów firm z sektora MSP z branży produkcyjnej i logistycznej oraz branż pokrewnych. Jego celem jest zapoznanie szczecińskich przedsiębiorców z możliwościami wprowadzania w firmach rozwiązań z zakresu cyfryzacji, informatyki, robotyki, automatyki czyli wkroczenia w epokę przemysłu 4.0. W programie wydarzenia znajdują się wystąpienia kadry menedżerskiej z Polski oraz Niemiec. Przewidziany został również czas na panel dyskusyjny, który poprowadzą specjaliści w dziedzinie wdrażania przemysłu 4.0. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i rozmów z potencjalnymi partnerami, którzy już wdrożyli technologię 4.0 w swoich firmach. Liczba miejsc jest ograniczona. Wstęp jest bezpłatny dla osób,...» Czytaj dalej
Szkolenia
24.01.2019

Największe targi przemysłowe na świecie Hannover Messe 2019

Konsorcjum West Poland sieci Enterprise Europe Network działające w województwach: dolnośląskim, opolskim,  lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim,  jako partner imprezy, serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowych Giełdach  Kooperacyjnych, które będą  towarzyszyć największym na świecie targom przemysłowym Hannover Messe w dniach 1-5 kwietnia 2019.

Giełdy to uprzednio zaaranżowane rozmowy biznesowe, które z reguły trwają od 20 do 30 minut i odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu. Takie spotkania pozwalają na wstępną prezentację i zapoznanie się z ofertą potencjalnych partnerów biznesowych, technologicznych i badawczych. Hannover Messe 2019 to impreza przeznaczona dla przedstawicieli firm i innych podmiotów oferujących swoje produkty i usługi szeroko pojętej branży przemysłowej, w szczególności w dziedzinie: rozwiązań przemysłu 4.0 i Smart Factory, rozwiązań software i hardware IT/ICT dla przemysłu, drukowania w technologii 3D, produkcji przemysłowej, obróbki skrawaniem, obróbki powierzchniowej, fotowoltaiki, energii wiatrowej i wodnej, zarządzania energią, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych oraz...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
17.01.2019

Polsko-Niemiecki Dzień Współpracy dla Branży Turystycznej

Sieć Enterprise Europe Network zaprasza na Polsko-Niemiecki Dzień Współpracy dla Branży Turystycznej. Tematem spotkania będzie: Digitalizacja branży turystycznej - trendy i rozwój.

Tegoroczny Polsko-Niemiecki Dzień Współpracy dla Branży Turystycznej pod hasłem: Digitalizacja branży turystycznej - trendy i rozwój odbędzie się 21 lutego 2019 roku w w godz. od 10:00 do 16:00 w Szczecinie przy ul. Kolumba 86. Spotkanie zostanie podzielone na dwie części. W pierwszej eksperci z Polski i Niemiec przedstawią nowe rozwiązania technologiczne, których stosowanie w działalności na terenach przygranicznych może być szczególnie przydatne - m. in. aplikacje językowe, możliwości wynikające z zastosowania wirtualnej rzeczywistości czy sztucznej inteligencji. To doskonała okazja by otrzymać praktyczne wskazówki do przygotowania ciekawej i konkurencyjnej oferty turystycznej skierowanej do konkretnej grupy docelowej z danego kraju. Drugą...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
15.01.2019

Seminarium pn. "Czas pracy Kierowców"

Centrum Usługowo Doradczego w Euroregionie Pomerania w Szczecinie (CUD) zaprasza na seminarium poświęcone tematyce czasu pracy kierowców oraz związanym z nim regulacjom prawnym.

Seminarium odbędzie się 24 stycznia 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Skierowane jest ono do przedsiębiorców z sektora MŚP, osób odpowiedzialnych za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie oraz osób zajmujących się zarządzaniem personelem. Właściwie rozliczanie czasu pracy kierowców należy do kompetencji pracodawcy i leży jednocześnie w interesie obu stron. W świetle ostatnich zmian w przepisach prawa warto rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie oraz usystematyzować swoją wiedzę. Seminarium poprowadzi pan Sebastian Paluch - właściciel firmy CSK Transport Logistyka Doradztwo Sebastian Paluch, wieloletni wykładowca Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, wykładowca Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców,...» Czytaj dalej
Szkolenia