Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

08.07.2020

Jak przygotować wniosek do PR H2020 w obszarze efektywność energetyczna?

Zachęcamy wszystkich, którzy zamierzają złożyć wniosek w obszarze efektywność energetyczna w terminie do 10 września 2020 r., do zapoznania się z Guidelines for the Calculation of Project Performance Indicators . Wskazówki opracowane zostały przez EASME, Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na podstawie analizy poprzednio złożonych wniosków. Dokument zawiera między innymi wytyczne dotyczące stosowania wskaźników realizacji projektu. Stwarza to szansę na uzyskanie wysokiej oceny składanego wniosku. Szczegółowych informacji udziela z p. Sara Tabor-Osińska , e-mail: Sara.Tabor@zut.edu.pl , tel. 91 449 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.07.2020

Dyżur ekspercki on-line: Jak rozwinąć pomysł na biznes?

Masz świetny pomysł na biznes, ale nie wiesz jak zabrać się do jego realizacji?

Weź udział w naszym dyżurze eksperckim i dowiedz się: • jak sprawdzić czy pomysł na biznes okaże się sukcesem? • jak znaleźć klientów? • jak przygotować ofertę i sprawdzić jej atrakcyjność? • jak przygotować się do wejścia na rynek? Dyżur ekspercki odbędzie się w środę, 15 lipca 2020 r ., w godz. 09:00-15:00, w formie on-line. Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji. Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Dyżur poprowadzi kierownik działu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości RCIiTT , p. Magdalena Ostrowska. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Magdaleną Ostrowską ,...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.07.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020 . Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). 1. W ramach grantu indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships – IF MSCA), poszukiwany jest naukowiec do panelu European Fellowship – Society and Enterprise (EF-SE). Obejmuje on multidyscyplinarne projekty utworzone w celu wspierania międzysektorowej mobilności doświadczonych naukowców oraz stworzenia możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Potrzebny jest specjalista w dziedzinie transkryptomiki i metabolomiki (doktorant) lub badacz z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie omiki związanej z procesem fermentacji. Jego zadaniem będzie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.06.2020

Zaktualizowany program prac PR UE Horyzont 2020 elementem wsparcia badań i innowacji dotyczących koronawirusa

W związku z inicjatywą Coronavirus Global Response, w dniu 4 maja br. Komisja Europejska zobowiązała się do zainwestowania 1 mld euro z H2020 w badania i innowacje związane z pandemią koronawirusa. Dowodem na wywiązywanie się z obietnic jest aktualizacja programu prac PR Horyzont 2020.

Przesunięcie w budżecie wewnętrznym pozwoli wykorzystać aż 641 mln euro. Pula obejmuje środki, które nie zostały jeszcze rozdysponowane w ramach programów pracy H2020, a także zwroty z instrumentów finansowych. Kluczowe działania obejmują: • 400 mln euro w ramach Instrumentu Finansowego Dostępu do Finansowania Ryzyka dla Chorób Zakaźnych InnovFin, wdrożonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI); • 172 mln euro na sfinansowanie dodatkowych działań w zakresie badań i innowacji w związku z pandemią koronawirusa oraz na rozszerzenie już realizowanych projektów; • 50 mln euro na dodatkowe wsparcie Koalicji na rzecz Gotowości i Innowacji Epidemicznych, w szczególności na opracowanie szczepionek; • 15,5 miliona...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.06.2020

Interaktywna mapa dla podróżnych informująca o sytuacji epidemicznej w państwach UE

Zachęcamy, aby przed planowaną podróżą do krajów UE sprawdzać aktualną sytuację epidemiczną na mapie Re-open UE , dostępnej aż w 24 językach ! Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC) opracowało interaktywną mapę państw UE, która zawiera aktualne informacje dotyczące m.in. możliwości wyjazdu, dostępnych środków transportu, otwartych usług, miejsc turystycznych, a także środków bezpieczeństwa tj. noszenia maseczek, obowiązującego dystansu społecznego, konieczności odbycia kwarantanny. Narzędzie dostarcza wielu praktycznych informacji, dzięki którym mogą Państwo planować podróże służbowe, a także wakacje w Europie, jednocześnie dbając o zdrowie i bezpieczeństwo.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.06.2020

Poszukiwani partnerzy do współpracy w ramach projektów BBI (Bio-Based Industries) w PR UE Horyzont 2020.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w RCIiTT ZUT w Szczecinie informuje, że przedstawiciele Uniwersytetu Ben Guriona w Negevie (Izrael) poszukują partnerów zainteresowanych wspólnym wnioskowaniem do dwóch projektów w ramach konkursu Bio-Based Industries w PR Horyzont 2020.

Izraelska grupa badawcza Phyto-Lipid Biotech Lab (PLBL) z Ben Gurion University of Negev szuka partnerów do zbudowania konsorcjum i składania wniosków do dwóch otwartych naborów wniosków w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Bio-Based Industires (BBI) w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020: 1. BBI-2020-SO1-F3 Produce ingredients with high nutritional value from aquatic sources. Poszukiwani partnerzy z wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystania strumieni bocznych procesu przetwórstwa rybnego i którzy mogą przyczynić się do opracowania nowego systemu dostarczania opartego na kontrolowanym jakościowo bogatym w PUFA naturalnym nanoemulgowanym produkcie lnianym kapsułkującym olej rybny. 2. BBI-2020-SO2-R1 Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.06.2020

Poradnik: Jak pomyślnie złożyć wniosek – EIC Pathfinder (FET Open i FET Proactive) jest już dostępny

W ramach Access2EIC – projektu finansowanego przez Komisję Europejską w celu wzmocnienia Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych (NCP) Programu Ramowego Horyzont 2020 , opracowano poradnik dla osób ubiegających się o granty Europejskiej Rady ds. Innowacji. Zawiera on przydatne wskazówki dotyczące pisania wniosku i aplikowania do EIC Pathfinder (FET Open i FET Proactive) przez konsorcja. Przewodnik dostarcza ważnych informacji dotyczących procesu aplikowania i stanowi kluczową pomoc dla uniwersytetów, MŚP, firm typu spin-off, start-upów w zrozumieniu zasad konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.06.2020

Nabór do projektu: „Zapytaj Eksperta - usługi doradcze Klastra IT”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zapytaj Eksperta - usługi doradcze Klastra IT”, w ramach którego specjaliści z firm zrzeszonych w Klastrze IT świadczą bezpłatnie usługi doradcze dla przedsiębiorców ze Szczecina. Projekt trwa do 20 lipca 2020 r.

Udział w projekcie „Zapytaj Eksperta - usługi doradcze Klastra IT” pozwoli lokalnym przedsiębiorcom dowiedzieć się: czy i jak przenieść swój biznes do świata on-line, z jakich rozwiązań chmurowych mogą skorzystać i jak stworzyć odpowiednie regulaminy usług chmurowych (cloud computing), jak zautomatyzować działania marketingowe i ułatwić proces pozyskiwania klienta, który system do zarządzania organizacją będzie odpowiedni (gotowe rozwiązania vs custom made), o rozwiązaniach pozwalających na zdalne monitorowanie pracy maszyn i ludzi. Usługi doradcze w projekcie będą świadczone w formie indywidualnych konsultacji z Ekspertami Klastra IT oraz w formie grupowej poprzez szkolenia (webinaria). Do projektu mogą przystąpić przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy posiadający siedzibę...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.06.2020

Szkolenie on-line: Wszystko co musicie wiedzieć o poszukiwaniu partnerów do projektów

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie poświęcone narzędziom pozwalającym znaleźć konsorcjantów w celu wspólnego aplikowania o unijne środki na badania i rozwój. Wydarzenie w formie zdalnej odbędzie się 18 czerwca 2020 r. w godzinach 10.00-11.30.

Większość projektów finansowanych przez UE jest realizowana we współpracy z innymi instytucjami. Znalezienie odpowiednich partnerów do konsorcjum (krajowych i zagranicznych), posiadających interesujące nas kompetencje to bardzo ważny aspekt, rzutujący na otrzymanie finansowania, a w konsekwencji na dalsze powodzenie realizowanego projektu. Istnieją różne możliwości wyszukiwania partnerów, jednakże przyświeca im jeden cel, którym jest wspieranie autorów propozycji projektowych przy budowaniu konsorcjów. W czasie wydarzenia dowiedzą się Państwo m.in. jak publikować oferty współpracy na portalu Funding & tender opportunities , czym jest baza Partnership Opportunities Database , a także gdzie znaleźć informacje na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej i beneficjentów finansowanych już projektów. Szkolenie...» Czytaj dalej
Szkolenia
28.05.2020

Dyżur ekspercki: Skorzystaj z szansy i zostań Ekspertem KE

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na zdalny dyżur ekspercki poświęcony możliwości zostania Ekspertem Komisji Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca 2020 r.

Jeśli posiadają Państwo wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działacie w sferze badawczo-rozwojowej lub biznesie oraz posługujecie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, macie ogromną szansę zostać Ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski projektowe w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Pełnienie funkcji eksperta wiąże się z obowiązkami, ale i wieloma korzyściami, nie tylko finansowymi. Jest to szansa uzyskania praktycznej wiedzy w zakresie pisania wniosków, poznania wymagań i oczekiwań KE oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do tego prestiżowego grona zachęcamy do udziału w zdalnym dyżurze eksperckim, który odbędzie się 16 czerwca 2020 r. Wydarzenie ma formę 60-cio minutowych konsultacji on-line...» Czytaj dalej
Szkolenia
28.05.2020

Konsultacje projektu strategicznego programu badań i innowacji w obszarze lotnictwa

Grupa interesariuszy z branży lotniczej zainicjowała publiczne konsultacje w sprawie strategicznej agendy badawczej i innowacyjnej (SRIA) dla zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Czystego Lotnictwa w ramach programu Horyzont Europa. Ankietę można wypełnić do 11 czerwca 2020 r.

Działania w ramach proponowanego partnerstwa mają być wkładem sektora lotniczego w osiągnięcie neutralności klimatycznej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez przyspieszenie rozwoju zintegrowanych technologii lotniczych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i konkurencyjności UE. Inicjatywa podjęta została w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, projektu unijnej strategii ( European Green Deal ). W związku z powyższym, społeczność specjalistów z branży lotniczej i wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do wypełnienia ankiety , stanowiącej pierwszy z dwóch etapów procesu konsultacji. Okres przeglądu oraz uwzględnienie zebranych informacji zwrotnych stanowić będą fazę drugą, co pozwoli na sfinalizowanie projektu SRIA. Ostateczny dokument zostanie dostarczony do Komisji Europejskiej z końcem czerwca...» Czytaj dalej
Programy Badawcze