Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

18.04.2019

Dodatki do wynagrodzeń w projektach Horyzont 2020 – Premia na Horyzoncie 2 uruchomiona!

Informujemy że dnia 12 kwietnia Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego ogłosił uruchomienie kolejnej edycji przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”, którego zadaniem jest wsparcie finansowe podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 i Euratom.

Od 15 kwietnia 2019 roku uczelnie, instytuty oraz inne podmioty prowadzące działalność naukową, które realizują projekty badawczo-innowacyjnie w ramach większości programów Komisji Europejskiej mogą składać wnioski o przyznanie środków finansowych przeznaczonych na dodatki do wynagrodzeń dla osób pozostających w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym i biorących udział w realizacji projektu. Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia stanowi równowartość w złotych: 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi do 1 000 000 euro, 25% wysokości finansowania projektu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.04.2019

Dolnośląska strefa technologii biomedycznych - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim w ramach programu POIR

NCBiR ogłosiło konkurs dla Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie projektów wpisujących się w zakres tematyczny Wspólnego Przedsięwzięcia.

Wnioski w konkursie mogą składać wyłącznie konsorcja obejmujące co najmniej jedną jednostkę naukową oraz jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa, a w jego skład może wejść maksymalnie 5 podmiotów. W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Województwa Dolnośląskiego. W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) oraz dotyczyć tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektów należ składać wyłącznie w wersji...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.04.2019

Szkolenie ABC Przedsiębiorczości

Masz pomysł na biznes? Chcesz otworzyć firmę, o której marzyłeś, która pozwoli Ci realizować Twoje pasje i plany, a do tego stanie się Twoim głównym źródłem dochodu? Nie wiesz od czego zacząć?

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. ABC Przedsiębiorczości , które odbędzie się 8 maja 2019 , w godz. 10:00-13:00 , w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Zapraszamy wszystkie osoby, które planują założyć działalność gospodarczą i w związku z tym potrzebują zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, aby móc jak najlepiej wykorzystać możliwości jakie stwarza obecna sytuacja gospodarcza. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawimy formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz procedury rejestracji firmy. Zasady prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz kwestie podatkowe omówi wieloletni praktyk...» Czytaj dalej
Szkolenia
09.04.2019

Nieobecność pracowników RCIiTT

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, że w dniu 12.04.2019 pracownicy Centrum będą nieobecni w biurze w związku ze szkoleniem wewnętrznym.

Zapraszamy ponownie już od dnia 15.04.2019.» Czytaj dalej
Szkolenia
04.04.2019

Energia - nowe konkursy w Horyzoncie 2020!

Komisja Europejska przedstawiła 16 otwartych tematach konkursowych w obszarze Energii, do których można składać wnioski projektowe.

Projekty mogą dotyczyć m.in. problematyki ubóstwa energetycznego, innowacyjnych rozwiązań obniżających koszty renowacji budynków, odzyskiwania ciepła odpadowego z przemysłu czy tworzenia nowych schematów finansowania przedsięwzięć w dziedzinie efektywności energetycznej. Zachęcamy do zapoznania się z tematami i uczestnictwa. LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 Mitigating household energy poverty LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020 Mainstreaming energy efficiency finance LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020 Aggregation - Project Development Assistance LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020 Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020 Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.04.2019

Photonics21 Mirror Group – konkurs na zasadach inicjatywy EUREKA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomił nabór wniosków do międzynarodowych projektów Photonics21 Mirror Group, na zasadach inicjatywy EUREKA. Celem tej inicjatywy jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Tematyka projektu powinna dotyczyć przynajmniej jednej z niżej wymienionych technologii i dziedzin przemysłu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): technologie fotoniczne obejmujące (ale nie wyłącznie): obróbkę laserową, wytwarzanie addytywne, selektywne spiekanie laserowe, utwardzanie fotoniczne, sterowanie procesem optycznym / technologia analityczna procesu (PAT), wykrywanie optyczne 3D i obrazowanie, w tym obrazowanie spektralne i hiperspektralne, obrazowanie fal milimetrowych i LiDAR, litografię (foto-, stereo-, laserową); sektory przemysłu, w szczególności (ale nie wyłącznie): elementy elektroniczne i komputerowe, inżynierię elektromechaniczną, transport i produkcję samochodów, w tym przeznaczonych dla celów współzawodnictwa sportowego, lotnictwo i przemysł lotniczy, materiałowy, chemiczny i farmaceutycznego, przemysł kontroli żywności, inżynierię bezpieczeństwa i...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.04.2019

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020 – kwiecień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 4 oferty współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: Hiszpańskie ośrodek badawczy poszukuje podobnych podmiotów, szpitali oraz organizacji skupiających ludzi chorych na nowotwory do wspólnego projektu, który będzie wykorzystywał big data i sztuczną inteligencję do monitorowania stanu zdrowia oraz jakości życia pacjentów po leczeniu nowotworów, szczegóły . Firma z Turcji jest zainteresowana współpracą z partnerami z sektora produkcyjnego w zakresie wprowadzenia i przetestowania innowacyjnego oprogramowania komputerowego, które pozwala użytkownikom na przystosowanie funkcji i wprowadzanie modyfikacji bez znajomości kodowania, szczegóły . Hiszpańska firma...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.04.2019

IV konkurs w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły kolejny konkurs na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki: Photonics and quantum technology as key enablers for production processes, sensing, metrology and smart systems.

Wnioski mogą składać zarówno podmioty publiczne jak i prywatne, które zgodnie z zasadami kwalifikują się do udziału w konkursie. Konkurs skierowany jest do kandydatów z Polski, Berlina i Brandenburgii, którzy muszą utworzyć konsorcjum. W skład konsorcjum musi wejść co najmniej jedna jednostka naukowa, przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jeden podmiot z kraju związkowego Berlin lub Brandenburgia. Udział jednostki badawczej w niemieckiej części konsorcjum nie jest niezbędny, ale pożądany. Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na: badania przemysłowe, prace rozwojowe. NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.03.2019

Dyżur ekspercki: Wszystko co musisz wiedzieć o programie Horyzont 2020

Zapraszamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na dyżur ekspercki poświęcony dostępnym możliwościom finansowania pomysłów projektowych w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do uzyskania informacji nt: • zasad uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów, • nadchodzących i aktualnych naborach wniosków, • ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty. Będzie to również szansa na omówienie własnych propozycji współpracy oraz zadanie ekspertom dodatkowych pytań. Dyżur ekspercki odbędzie się w środę, 17 kwietnia 2019 , w godz. 08:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 20-21, w sali Przymierzalnia (002, parter). Wydarzenie ma formę indywidualnych , 60-cio minutowych konsultacji . Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie poprowadzą eksperci z Regionalnego...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.03.2019

Szkolenie: Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020!

Wiedza i pomysły są najcenniejszym kapitałem każdego z nas. Warto zatem dobrze chronić swoje rozwiązania i rozwijać je tak, aby nie naruszyć praw innych twórców.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w ciekawym szkoleniu pt. „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020” , które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 w godz. 9.00-15.00. Wydarzenie skierowane jest do osób biorących udział (aktualnie lub w przyszłości), w projektach badawczych, w tym finansowanych ze środków programu Horyzont 2020. Zapraszamy wszystkich , którzy w codziennej pracy zajmują się tworzeniem nowych rozwiązań, technologii i innowacji, a także nadzorem i zarządzeniem projektami. W trakcie spotkania podpowiemy m.in. jak chronić swoją własność intelektualną w kontekście wyników badań. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym...» Czytaj dalej
Szkolenia
26.03.2019

Szkolenie pn: Zdobądź 50 tys. euro na rozwój firmy – I faza Instrumentu MŚP!

Jeżeli masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę i chcesz dzięki niemu rozwijać swoją firmę to szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Dowiesz się, jak zdobyć finansowanie z Unii Europejskiej na studium wykonalności Twojego projektu w ramach I fazy Instrumentu MŚP.

Zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów, a także studentów i absolwentów planujących założenie własnej firmy do udziału w naszym szkoleniu dotyczącym I fazy SME Instrument. Celem tego mechanizmu jest ewaluacja potencjału komercjalizacyjnego pomysłu na nową, innowacyjną usługę lub produkt. Na działania w tym zakresie Komisja Europejska oferuje ryczałt w wysokości 50 tysięcy euro . Szkolenie odbędzie się 10 kwietnia 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie i przeprowadzi je Michał Grudziński , konsultant ds. Programów Badawczych UE . Opowie między innymi o podstawowych wymaganiach, jakie należy spełnić, o tym jak napisać konkurencyjny wniosek...» Czytaj dalej
Szkolenia
25.03.2019

M-ERA.NET 2 - konkurs z zakresu technologii materiałowych

Został uruchomiony nabór wniosków wstępnych do kolejnego konkursu w ramach programu M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych. Program ma na celu koordynację badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

Zakres tematyczny konkursu: Modeling for materials engineering and processing, Innovative surfaces, coatings and interfaces, High performance composites, Functional materials, New strategies for advanced material-based technologies in health applications, Materials for additive manufacturing. Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany. Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja składające...» Czytaj dalej
Programy Badawcze