Oferty współpracy w Horyzoncie Europa

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w projektach realizowanych w ramach programu ramowego UE Horyzont Europa.

Prezentujemy oferty współpracy skierowane do szerokiego grona odbiorców z sektorów: akademickiego, przemysłowego oraz biznesowego. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, poruszających się w obszarze B+R+I do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami:

  1. Konsorcjum składające się już z 8 organizacji z sektora nieakademickiego poszukuje partnera do realizacji projektu New concepts and approaches for resilient and green freight transport and logistics networks against disruptive events (HORIZON-CL5-2022-D6-02-07). Celem projektu jest opracowanie cyfrowej platformy, która będzie wspierała pracę spedytorów z międzynarodowych firm transportowych i logistycznych (sieci multimodalne). Konsorcjum poszukuje partnerów głównie z sektora przemysłowego: firmy logistyczne i transportowe, a także władze lub operatorów infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej, portowej oraz morskiej. Szczegóły oferty.
  2. Bułgarski start-up poszukuje partnera, który zapewni wsparcie badawczo-rozwojowe w dziedzinie modelowania dyspersyjnej jakości powietrza w oparciu o duże dane środowiskowe zbierane w czasie rzeczywistym, dotyczące zanieczyszczenia pyłem i gazami. Firma planuje złożyć wniosek w ramach konkursu EIC Accelerator. Szczegóły oferty.

  3. Włoski regionalny port lotniczy poszukuje partnera (w tym koordynatora) do opracowania narzędzi zapewniających bezpieczeństwo i skuteczną regulację ruchu naziemnego oraz dostarczanie załogom lotniczym niezbędnych informacji do zarządzania przestrzenią naziemną i powietrzną. Preferowani partnerzy to inne lotniska, ale również firmy (w tym MŚP) i instytucje badawcze. Ogłoszeniodawca jest zainteresowany udziałem w konkursach: Industrial Research & Validation for Connected and Automated ATM (HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA3-1), Fast Track Innovation and Uptake Capacity-on-Demand and Dynamic Airspace (HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA5-1). Szczegóły oferty.

W celu poznania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z konsultantką Horyzontalnego Punktu Kontaktowego p. Anną Przybysz, e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.

Komentarze