Oferty współpracy w Horyzoncie Europa

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w projektach realizowanych w ramach programu ramowego UE Horyzont Europa.

Prezentujemy oferty współpracy skierowane do szerokiego grona odbiorców z sektorów: akademickiego, przemysłowego, biznesowego. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, poruszających się w obszarze B+R+I do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami:

  1. Belgijskie MŚP poszukuje partnerów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04). Firma opracowuje rozwiązania programowe dla sektora medycznego, które umożliwiają lepszą komunikację między przewlekle chorymi a ich opiekunami. Narzędzia informatyczne służą edukacji pacjentów, przestrzeganiu zasad terapeutycznych oraz dostarczają medykom analitykę danych napędzaną przez sztuczną inteligencję. Szczegóły oferty.
  2. Słowacka firma skupiająca się na przyjaznych dla środowiska rozwiązaniach w obszarach: przetwarzania odpadów, bioprocesów, biopaliw, regeneracji gleby, rekonstrukcji niewykorzystanych terenów poprzemysłowych i opakowań nadających się do recyklingu poszukuje partnerów (w tym koordynatora) do projektu Innovations for soil improvement from bio-waste (HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-10). Szczegóły oferty.

W celu poznania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z konsultantką Horyzontalnego Punktu Kontaktowego p. Anną Przybysz, e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.

Komentarze