Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych zaprasza na pięciomiesięczne staże Blue Book w Brukseli

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (European Research Executive Agency, REA) zaprasza osoby do współpracy w ramach pięciomiesięcznych, płatnych staży w programie Blue Book, które potrwają od marca do lipca 2023 r. 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00.  

Można ubiegać się o staż administracyjny lub związany z tłumaczeniami.

Aplikować mogą wszyscy obywatele Unii Europejskiej, niezależnie od wieku (ograniczona liczba miejsc przeznaczona jest również dla obywateli spoza UE), którzy: 

  • którzy ukończyli standardowe 3-letnie studia wyższe odpowiadające pełnemu cyklowi studiów licencjackich lub równoważne (minimum poziom EQF 6), 
  • nie posiadają wcześniejszego doświadczenia zawodowego przekraczającego 6 tygodni w jakiejkolwiek instytucji, organie lub agencji Unii Europejskiej, z posłami Parlamentu Europejskiego lub rzecznikami generalnymi w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
  • posiadają bardzo dobrą znajomość dwóch języków urzędowych Unii Europejskiej na wskazanym przez Komisję Europejską poziomie, z których jeden musi być językiem roboczym: angielskim, niemieckim lub francuskim (dla stażu tłumaczeniowego – znajomość trzech języków urzędowych UE, z czego jeden to język ojczysty). 

Szczegółowe wymogi, w tym co do znajomości języków obcych, a także formularz aplikacyjny online znajdują się na stronie internetowej programu stażowego.

W szczególności poszukiwane są osoby z wiedzą w obszarach takich jak: komunikacja, zasoby ludzkie, prawo, ekonomia, zarządzanie projektami.

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych jest największą agencją wykonawczą Komisji Europejskiej, zarządza finansowanymi przez UE projektami w zakresie badań i innowacji, które obejmują szeroki zakres tematów: od gospodarki i różnorodności biologicznej, przez dziedzictwo kulturowe i rolnictwo, po europejskie sieci badawcze i bezpieczeństwo.

Pełny komunikat o programie stażowym Blue Book znajduje się na stronie internetowej

W przypadku dodatkowych pytań/wątpliwości zapraszamy do kontaktu z konsultantką Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, p. Agnieszką Bujny, e-mail: Agnieszka.Bujny@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.
 

staze Blue Book.jpg

Komentarze