Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

17.06.2021

Programy Pracy na lata 2021-2022 w Horyzoncie Europa oficjalnie ogłoszone!

Programy Pracy umożliwiają zapoznanie się z celami oraz harmonogramem poszczególnych elementów programów ramowych, a przede wszystkim z tematami i konkursami, do których można aplikować. Dzięki temu mogą Państwo zaplanować swój udział w Horyzoncie Europa – jakie działania będą dla Państwa najbardziej atrakcyjne, w co warto się zaangażować oraz na kiedy przygotować wnioski.

Na portalu Funding & tender opportunities Komisja Europejska opublikowała zatwierdzone, oficjalne wersje Programów Pracy dla najważniejszych komponentów programu Horyzont Europa, tj.: Działania Marii Skłodowskiej-Curie ( Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA ) - program wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Podstawą tego programu jest międzynarodowa mobilność naukowców; Infrastruktury Badawcze ( Research Infrastructures ) – granty w tym zakresie mają przyczynić się do zapewnienia dostępu i rozwoju różnorodnych infrastruktur badawczych, np.: laboratoriów, banków danych, bibliotek i zbiorów naukowych. Program Pracy dla Infrastruktur Badawczych przedstawia szczegółowo tematykę konkursową, wskazującą na jakie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.06.2021

Europejska Rada ds. Innowacji uruchamia Women Leadership Programme dla innowatorek

Zwiększenie udziału kobiet w obszarze deep tech jest niezwykle ważne dla wykorzystania pełnego potencjału Europy w zakresie doskonałości w nauce i innowacjach. Aby wesprzeć ich rolę, Komisja Europejska uruchomiła Program Przywództwa Kobiet (Women Leadership Programme – WLP) obejmujący mentoring, doskonalenie umiejętności i networking. W ten sposób Rada dąży do zwiększenia liczby firm tworzonych przez kobiety i odnoszących sukcesy w biznesie oraz do poszerzenia różnorodności w zakresie innowacji i technologii. Do programu mogą aplikować innowatorki z projektów, które uzyskały dofinansowanie z działań Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Objęte nim są przedsiębiorstwa MŚP (w tym start-upy), którym przyznano wsparcie z EIC Accelerator,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.06.2021

Wersje robocze Programów Pracy dla poszczególnych klastrów w Horyzoncie Europa

Trwają prace nad ostateczną wersją Programów Pracy dla klastrów w Programie Ramowym Horyzont Europa, jednak już teraz mają Państwo możliwość zapoznania się z wersjami roboczymi każdego z nich.

Komisja Europejska udostępniła na swoich stronach wersje robocze programów pracy dla klastrów w Horyzoncie Europa. Przypominamy, że klastry to obszary tematyczne, w ramach których ogłaszane będą konkursy na badania i innowacje. W najnowszym programie ramowym wyróżniono ich sześć (wymienione poniżej). Wersje robocze programów pracy umożliwiają zapoznanie się z zaplanowanymi tematami konkursów w każdym z poszczególnych klastrów, do których będzie można składać wnioski projektowe. Nie są to jeszcze w pełni zatwierdzone dokumenty i mogą pojawić się w nich zmiany w procesie uchwalania. Oficjalne wersje Programów Pracy powinny zostać ogłoszone w najbliższym czasie, niemniej jednak warto już teraz zapoznać się z tematami...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.06.2021

Mapa międzynarodowych ofert stypendialnych dla naukowców!

Jesteś naukowcem i marzysz o karierze międzynarodowej? Już w trakcie studiów możesz skorzystać z różnorodnych programów stypendialnych. Krótkoterminowy wyjazd zagraniczny może zaowocować nawiązaniem międzynarodowych kontaktów, czy też zapoczątkować wspólne publikacje naukowe.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza do zapoznania się z najnowszą mapą międzynarodowych ofert stypendialnych. Zachęcamy do wybrania interesujących miejsc na mapie, aby dowiedzieć się jakie możliwości stypendialne dostępne są w danym kraju. Prezentowany wachlarz propozycji zawiera krótko- i długoterminowe programy dla studentów, doktorantów oraz początkujących i doświadczonych naukowców. Obok opisu znajduje się link przekierowujący do szczegółowych informacji danej inicjatywy. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Anną Przybysz , e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl , 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.06.2021

Warsztaty on-line: Design Thinking dla firm

Czy wiesz czym jest i jak działa metodyka Design Thinking? Jeżeli nie, to zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych firm z sektora MSP na jednodniowy warsztat pokazujący podstawy tworzenia produktów i usług z zaangażowaniem klienta docelowego, który odbędzie się w dniu 23.06.2021 r. w godz. 9:00-15:00.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób angażować klientów w proces ulepszania własnych usług i produktów, jak przeprowadzać dobre wywiady, zbierać informację zwrotną a następnie przekładać ją na tworzenie innowacyjnych, dopasowanych do klienta rozwiązań. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą wiedzieli jak dobrze rozpoznać potrzeby i problemy potencjalnych klientów, jak wygenerować z nich ich rozwiązanie a następnie przetestować je na grupie docelowej. Warsztaty poprowadzi p. Paweł Żebrowski , kierownik Działu Centrum Transferu Technologii w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, trener i praktyk Design Thinking w SHOPA Design & Strategy. Absolwent Uniwersytetów Szczecińskiego i Warszawskiego oraz Programu Top 500...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.06.2021

Szkolenie on-line: Euraxess – Twój dostęp do kariery

Zapraszamy studentów, absolwentów, a także naukowców planujących rozwinąć swoją karierę dzięki zagranicznym wyjazdom, na szkolenie on-line dotyczące portalu Euraxess. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca 2021 r. w godz. 10.00 - 11.30.

Portal Euraxess to serwis internetowy, w którym publikowane są oferty pracy dla naukowców, a także granty, stypendia, projekty badawcze, To ogromna, międzynarodowa baza informacji przygotowana z myślą o mobilnych naukowcach. Warto z korzystać z tych możliwości i dać sobie szansę na rozwój swojej kariery. Szkolenie poprowadzi konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie, p. Anna Przybysz , która opowie o idei funkcjonowania portalu Euraxess oraz przedstawi najważniejsze funkcjonalności strony internetowej. Dowiedzą się Państwo, jak założyć indywidulane konto, a także, jak wyszukiwać oferty pracy i stypendiów. Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela p. Anna Przybysz , e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl ,...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.06.2021

Czerwcowe granty i stypendia Euraxess

Zapraszamy do zapoznania się z czerwcową ofertą grantów i stypendiów EURAXESS.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Podnoszenie kompetencji naukowych dzięki mobilności – to hasło najlepiej określa kierunek, do którego dąży współczesny świat nauki. Udział w międzynarodowych projektach pozytywnie wpływa na rozwój kariery każdego badacza, a także stymuluje globalny transfer wiedzy. Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedniego konkursu przedstawiamy Państwu listę zagranicznych grantów oraz stypendiów badawczych. Oferty skierowane są do doktorantów i naukowców będących na każdym etapie kariery naukowej i prowadzących badania w...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.06.2021

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont Europa

Cypryjska firma informatyczna , poszukuje partnerów do demonstracji przemysłowych w ramach projektu przygotowanego na nadchodzące konkursy w Programie Ramowym Horyzont Europa. Celem jest zastosowanie technologii na skalę pilotażową/przemysłową systemu modernizacji ciepła przemysłowego, który będzie dostarczał do jednego lub kilku określonych procesów przemysłowych ciepło użytkowe w zakresie temperatur 90–250°C, pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii (tj. z instalacji słonecznej) oraz nadmiaru ciepła odpadowego. Poszukiwany partner może pochodzić z dowolnego sektora przemysłowego, np.: spożywczego, chemicznego, tekstylnego, itp., wykorzystującego w środowisku przemysłowym zakresy temperatur 150-250°C lub 90-160°C. Szczegóły . Termin składania ofert mija: 31.07.2021 r. Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów do konsorcjum do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.06.2021

Pierwsze konkursy w ramach EIC Transition Horyzontu Europa ogłoszone

Pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach działania EIC Transition Programu Ramowego Horyzontu Europa zostały opublikowane przez Komisję Europejską. Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie takie propozycje, które będą oparte na wynikach uzyskanych w projektach wspartych z EIC Pathfinder Pilot oraz Proof of Concept ERC, mające na celu dopracowanie technologii i stworzenie uzasadnienia biznesowego dla konkretnych zastosowań.

W 2021 r. zaplanowano nabory wniosków w formule Open – bez ograniczeń tematycznych oraz Challenges – dla tematów określonych w Programie Pracy Europejskiej Rady ds. Innowacji: EIC Transition Open – finansuje nowatorskie technologie z dowolnej dziedziny naukowej, które osiągnęły już eksperymentalne potwierdzenie zasady działania w laboratorium. Technologie powinny dalej dojrzewać, zostać zwalidowane w laboratorium oraz w odpowiednich środowiskach, aby rozwinąć gotowość rynkową. The EIC Transition Challenges: Medical Technology and Devices – konkurs jest dedykowany w szczególności dla nowych technologii i urządzeń, odpowiadających na ważne potrzeby zdrowotne w bezpośrednim leczeniu klinicznym oraz opiece nad pacjentem. Wspiera działania przejściowe od wyniku weryfikacji...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.06.2021

Komisja Europejska poszukuje wiodących innowatorów do zasiadania w EIC Board

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council - EIC) ogłosiła konkurs na członków Zarządu EIC (EIC Board).

EIC Board odgrywa istotną rolę w nadzorowaniu wdrażania najbardziej ambitnego programu innowacji realizowanego w Europie, z budżetem w wysokości 10 miliardów EUR. W szczególności będzie doradzać w sprawie strategii Europejskiej Rady ds. Innowacji, programów prac, portfeli tematycznych oraz w kwestiach dotyczących polityki innowacyjności . Komisja Europejska poszukuje pełnych pasji innowatorów - przedsiębiorców, inwestorów, w tym m.in. inwestorów kapitału wysokiego ryzyka, liderów korporacji, badaczy i pracowników akademickich z wiedzą w dziedzinach związanych z przyszłymi oraz powstającymi technologiami, przełomowymi innowacjami, rozpoczynaniem i skalowaniem biznesu. Ostateczny termin składania ofert przez innowatorów upływa w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 17:00, po czym...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.05.2021

Szkolenie: Misje i klastry - nowe mechanizmy w Horyzoncie Europa

Zapraszamy naukowców, przedsiębiorców oraz inne podmioty, szukające obszarów partycypacji, w ramach których mogą podjąć działania na rzecz lepszego jutra na szkolenie on-line, które odbędzie się 10.06.2021 r. o godzinie 10:00.

Horyzont Europa to już 9. Program Ramowy Unii Europejskiej, niezmiennie ukierunkowany na reagowanie na potrzeby współczesnej Europy i świata. Niemniej jednak wyróżnia go innowacyjne podejście związane z wprowadzeniem nowych koncepcji w postaci misji i klastrów. Misje to nowatorska inicjatywa stanowiąca zbiór skoordynowanych działań, mających sprostać najważniejszym wyzwaniom społecznym, w śmiałym, ale wymiernym zakresie. Dedykowane są one takim zagadnieniom, jak: rak; adaptacja do zmian klimatu obejmująca społeczną transformację; zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe; neutralne klimatycznie i inteligentne miasta; zdrowa gleba i żywność. Klastry natomiast to obszary tematyczne, w ramach których ogłaszane będą konkursy na badania i innowacje, mające w...» Czytaj dalej
Szkolenia
25.05.2021

Szkolenie on-line: Aktywny naukowiec = mobilny naukowiec. Granty Postdoctoral Fellowships szansą na rozwój kariery naukowej

Zapraszamy naukowców planujących rozwinąć swoją karierę naukową i chcących zdobyć międzynarodowe doświadczenie na szkolenie dotyczące indywidualnych grantów Postdoctoral Fellowships. Wydarzenie odbędzie 8 czerwca 2021 r. w godz. 10.00 – 12.00 i będzie miało charakter on-line.

W nowym Programie Ramowym UE Horyzont Europa ponownie zachęca się naukowców do podnoszenia kompetencji naukowych dzięki mobilności. Nie ulega wątpliwości, że zagraniczne granty dynamicznie rozwijają karierę każdego badacza, a wyjazd może stać się doskonałym sposobem na podniesienie kwalifikacji. Nowy Program Ramowy UE to również nowe podejście do znanych już rodzajów grantów mieszczących się z Działaniach Marii Skłodowskiej-Curie . Zmiany rozpoczynają się już na poziomie nazewnictwa: Individual Fellowships w nowej nomenklaturze PR Horyzont Europa przyjął postać Postdoctoral Fellowships, co sugeruje, że jest to działanie skierowane do naukowców z tytułem doktora. O zmianach, nowych zasadach i szerokich możliwościach dla naukowca opowiemy Państwu...» Czytaj dalej
Szkolenia