Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła program pracy na 2023 rok

Komisja Europejska zatwierdziła harmonogram konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) na nadchodzący rok. Całkowity budżet na dotacje wynosi ok. 2,2 mld euro. Szacuje się, że kwota ta wesprze ponad tysiąc naukowców w całej Europie.

W pierwszej kolejności (12 lipca br.) został otwarty konkurs Starting Grant dla naukowców, którzy są 2-7 lat po uzyskania dyplomu doktorskiego. Jego budżet wynosi 628 mln euro, a granty otrzyma 407 beneficjentów. Termin składania wniosków wyznaczono na 25 października 2022 r.

W dniu 13 lipca 2022 r. zostało otwarte zaproszenie do konkurs Synergy Grant, który służy rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych przez 2–4 liderów (Principal Investigators) oraz ich zespołów. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów. Na realizację 30 grantów przewidziano 300 mln euro. Aplikacje można składać do 8 listopada 2022 r.

Po wakacjach zostanie otwarte zaproszenie do składania wniosków o Consolidator Grant, który skierowany jest do naukowców, posiadających tytuł doktora od przynajmniej 7, a maksymalnie od 12 lat. Budżet tego zaproszenia wyniesie 595 mln euro, a na finansowanie może liczyć 300 naukowców. Termin zgłaszania kandydatur upłynie 2 lutego 2023 r.

Natomiast 8 grudnia 2022 r. Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosi zaproszenie do składania wniosków o granty dla doświadczonych naukowców – Advanced Grants, których budżet wyniesie 597 mln euro. Przewiduje się wyłonienie 246 grantobiorców. Termin składania wniosków upłynie 23 maja 2023 r. 

Jeszcze w tym roku uruchomiony zostanie także konkurs Proof of Concept Grant. Środki przyznawane są naukowcom, którzy realizują już badania finansowane ze źródeł ERC i w ich trakcie uzyskali nieoczekiwane lub nowe możliwości dla zastosowań komercyjnych lub społecznych. W ramach grantu można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie. Budżet konkursu wzrósł z 25 mln euro do 30 mln euro. Za tę kwotę przyznanych zostanie 200 grantów. Otwarcie ogłoszenia nastąpi 20 października, a terminy zamknięcia wyznaczono na: 24 stycznia, 20 kwietnia i 14 września 2023 r. 

Granty ERC stwarzają ambitnym i kreatywnym uczonym szansę na realizację innowacyjnych projektów. Finansowanie ma im pomóc w dokonywaniu przełomowych odkryć naukowych. Co istotne, projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. 

Warto przypomnieć, że kwietniu Europejska Rada ds. Badań Naukowych uruchomiła nową inicjatywę mentoringową (ERC Mentoring Initiative), której celem jest zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu grantów ERC w programie Horyzont Europa. Skierowana jest ona do instytucji z państw osiągających mniejsze sukcesy w staraniu się o te granty, w tym z Polski. Rada stworzyła bazę mentorów, w skład której wchodzą naukowcy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających granty ERC oraz laureaci grantów ERC i udostępniła tę bazę państwom członkowskim. W Polsce do inicjatywy przystąpiły największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Umożliwiły one swoim laureatom spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC i planującym złożenie wniosku w najbliższym konkursie skorzystanie z ERC Mentoring Initiative oraz sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków już realizowanych projektów krajowych. Nabór ma charakter ciągły, a wnioski przyjmowane są poprzez interaktywny formularz

Typy projektów, których kierownicy i inne osoby zaangażowane w projekt mogą korzystać ze wsparcia oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego, który pełni rolę Koordynatora inicjatywy.

W przypadku dodatkowych pytań/wątpliwości zapraszamy też do kontaktu z p. Agnieszką Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23.

 

Projekt bez tytułu (96).png

Komentarze