Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

23.11.2020

Poszukiwani Eksperci do oceny wniosków

Maltańska Rada ds. Nauki i Technologii (MCST) ogłosiła nabór ekspertów zainteresowanych uczestnictwem w pracach komisji oceniającej wnioski.

W związku z tym, zachęcamy do wypełnienia elektronicznego formularza wniosku i złożenie niezbędnych dokumentów do 9 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższej dokumentacji: 1. Proposals Evaluation Board Call for Expression of Interest , 2. Scientific and Business Advisory Areas W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Sarą Tabor-Osińską , e-mail: Sara.Tabor@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.11.2020

Info Day EIT Manufacturing: nauka i biznes dla produkcji

19 listopada 2020 r. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz EIT Manufacturing organizuje wydarzenie online, którego celem jest dostarczenie informacji o możliwościach finansowania i współpracy w EIT Manufacturing oraz stymulowanie wykorzystania innowacyjnych technologii w procesach produkcyjnych i wytwórczych - serdecznie zapraszamy do udziału!

Działalność firm produkcyjnych ma duże znaczenie gospodarcze, społeczne i ekologiczne. W 2016 r. sektor produkcyjny stanowił 2,1 mln firm i 30 mln miejsc pracy (ponad 50% w małych i średnich przedsiębiorstwach). EIT Manufacturing wspiera startupy i MŚP, aby wzmocnić ich konkurencyjność oraz pomóc im wejść na rynki europejskie przy pomocy dużych innowacyjnych firm, instytucji badawczych i uniwersytetów. Więcej informacji oraz rejestracja .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.11.2020

Wpływ badań finansowanych przez ERC

Niezależny przegląd wykazał, że ok. 80% projektów finansowanych w ramach grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), doprowadziło do przełomowych odkryć i postępów w nauce. Wyniki są zgodne z poprzednimi ocenami i świadczą o najwyższej jakości badań wspieranych przez ERC.

ERC co roku zleca jakościową ocenę ukończonych projektów. Ocena ta uzupełnia inne analizy i zapewnia przegląd jakości i wpływu naukowego finansowanych badań. Przewodniczący ERC, Jean-Pierre Bourguignon stwierdził: „Pionierskie badania sfinansowane przez ERC nadal przynoszą duży wpływ, często nieprzewidywalny na początku - jak potwierdza niniejsza ocena ex post . Dowodzi to, że inwestycje UE w przełomowe badania za pośrednictwem ERC bardzo się opłacają i że Europa potrzebuje tego więcej - a nie mniej, czego się obawiamy po lipcowym szczycie UE! Jest o wiele więcej bystrych umysłów z wyjątkowymi pomysłami do sfinansowania. Naszym obowiązkiem jako Europejczyków jest upewnić się, że mają wsparcie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.11.2020

191 mln euro na przełomowe technologie

58 nowych, innowacyjnych technologii otrzymało finansowanie Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach ostatniej rundy programu EIC Pathfinder Open. Wybrane projekty uzyskają także dostęp do wsparcia z zakresu akceleracji biznesu i usług coachingowych.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.11.2020

Współpraca naukowa ze Szwajcarią w ramach PR Horyzont Europa

Jak poinformowała minister ds. edukacji, badań naukowych i innowacji Szwajcarii, kraj ten rozpoczął negocjacje ws. zawarcia umowy stowarzyszeniowej z ruszającym od przyszłego roku Programem Ramowym UE Horyzont Europa.

Pomimo braku ostatecznego porozumienia, do czasu jego zawarcia szwajcarscy naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie z PR Horyzont Europa, podobnie jak to było w przypadku 7. PR oraz PR Horyzont 2020. Obecne plany obejmują także scenariusz ze Szwajcarią występującą w roli kraju trzeciego, w którym to przypadku udział podmiotów z tego kraju we wspólnych projektach (np. w ramach filaru II PR Horyzont Europa) byłby opłacany przez Sekretariat Stanu Szwajcarii. Niezależenie więc od przyjętej formuły, szwajcarscy naukowcy będą mieli zapewnione finansowanie. Jest to informacja szczególnie istotna dla całej społeczności naukowej, w tym z Polski, w kontekście planowanych działań badawczych z...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.11.2020

Listopadowe granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w listopadzie 2020 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na listopad 2020 r. , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Korpal , e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.11.2020

Raport KPK: ponad 680 mln euro dla polskich beneficjentów z programu badań i innowacji Horyzont 2020

Jak wskazuje raport KPK, polscy beneficjenci pozyskali aż o ponad 20 mln euro więcej z PR Horyzont 2020 w porównaniu do danych sprzed miesiąca. 841 (+9 od ostatniej publikacji 3 września br.) podmiotów uzyskało dofinansowanie prawie 680,2 (+20,69) mln euro w 1794 (+45) projektach, w tym 297 (+2) koordynacji: Uzyskane dofinansowanie pozostaje na tym samym poziomie i stanowi 1,20% budżetu H2020 przypadającego krajom członkowskim UE. Podsumowanie uwzględnia także uczestnictwo w Partnerstwach Publiczno-Publicznych (P2P) oraz Knowledge & Innovation Communities Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (KIC EIT): Pełen raport jest dostępny na stronie KPK Analizy i statystyki .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.11.2020

Szkolenie on-line: Kariera w nauce - czas na Ciebie!

Zapraszamy na szkolenie on-line poświęcone planowaniu kariery naukowej, które odbędzie się 26 listopada o godz. 10:00 i skierowane jest do wszystkich studentów, doktorantów i młodych naukowców.

Rozwój kariery naukowej wiąże się z podejmowaniem nowych wyzwań i strategicznym planowaniem kolejnych kroków w tym procesie. Poznanie aktualnych trendów, sposobów zdobywania informacji, umiejętności oraz możliwości w sektorze badań i rozwoju, zarówno w skali naszego kraju, jak i całej Unii Europejskiej, pozwoli na podejmowanie świadomych decyzji, stawianie celów i ich realizację. Jest to szczególne istotne w dobie pandemii . Dlatego podczas szkolenia omówione zostaną zasady planowania kariery naukowej oraz sposoby wyznaczania celów i dążenia do nich. Podpowiemy także, w jaki sposób sporządzić dobre portfolio naukowe , dzięki poznaniu jego kluczowych elementów oraz z jakich narzędzi skorzystać, aby w pełni rozwinąć...» Czytaj dalej
Szkolenia
03.11.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020 . 1. Hiszpańska firma poszukuje regionalne media z Portugalii, Włoch i Francji w ramach konkursu European Green Deal : obszar 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe, temat 3: Enabling citizens to act on climate change and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement (LC-GD-10-3-2020). Celem jest utworzenie Europejskiej Sieci Mediów i współpraca przy projektach skupionych na kwestiach walki ze zmianami klimatu i osiągnięciu neutralności klimatycznej, szczegóły . 2. Konsorcjum trzech wydziałów włoskich uniwersytetów,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.11.2020

Rozmowy z praktykami biznesu: #2 Jak naukowiec osiągnął sukces w biznesie

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości RCIiTT zaprasza na cykl rozmów z praktykami biznesu. Druga część dotyczyć będzie zagadnień wpływu technologii na sukces zawodowy naukowców i odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. o godzinie 10:00.

Tym razem zapraszamy start-upy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej do posłuchania rozmowy z dr. inż. Rafałem Osypiukiem oraz Konradem Ciochem - właścicielami firmy Aerobits sp. z o.o. , o tym jak technologia może zmienić życie jej twórcy. Dowiecie się co skłoniło naukowca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do założenia działalności gospodarczej i jakie były jej początki. Na jego przykładzie dowiecie się na co zwrócić uwagę w I fazie działania firmy oraz jak pracuje się z międzynarodowymi korporacjami z branży lotniczej i kosmicznej. Podczas webinaru uczestnicy będą mogli porozmawiać i zadać pytania p. Magdalenie Ostrowskiej , kierownikowi Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości...» Czytaj dalej
Szkolenia
28.10.2020

Zaproszenie JRC do otwartego dostępu do Laboratorium Nanobiotechnologii w Isprze

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC), które jest wewnętrznym działem naukowym Komisji Europejskiej, wspierającym rozwój polityki UE poprzez wiedzę i badania udostępnia swoje Laboratorium Nanobiotechnologii w Isprze (Włochy). Oznacza to bezpłatny dostęp dla naukowców z różnych organizacji sektora publicznego i prywatnego (uczelni, instytutów badawczych, MŚP i innych) zlokalizowanych w krajach członkowskich UE oraz stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 . Laboratorium Nanobiotechnologii dysponuje najnowocześniejszym wyposażeniem przeznaczonym do badań interdyscyplinarnych. Szczególny nacisk położono na charakterystykę nanomateriałów, mikro-nanoplastów, nanomedycyny, materiałów zaawansowanych i ich interakcji z systemami biologicznymi, a także na wykrywanie, identyfikację i charakterystykę nanomateriałów w żywności i produktach konsumenckich. Konkurs umożliwiający...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.10.2020

Nowa Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area, ERA) – cele strategiczne

W dniu 30 września 2020 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat w sprawie Nowej Europejskiej Przestrzeni Badawczej w zakresie badań i innowacji. Oparta na doskonałości naukowej i konkurencyjna ERA ma zachęcać do lepszej współpracy między UE, jej państwami członkowskimi i sektorem prywatnym, a także zwiększyć mobilność naukowców. Jej celem jest przyspieszenie osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej i przywództwa cyfrowego, złagodzenie skutków pandemii koronawirusa oraz zwiększenie zdolności do przezwyciężenia przyszłych kryzysów. Plan rozwoju obejmuje 4 cele strategiczne: 1) Priorytetowe traktowanie inwestycji i reform w dziedzinie badań naukowych i innowacji na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji celem wsparcia ożywienia gospodarczego w Europie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze