Zostań młodym obserwatorem programu Horyzont Europa

Komisja Europejska zaprasza studentów studiów magisterskich do aplikowania na stanowisko „młodego obserwatora”. Wybrane osoby, wraz z doświadczonymi ewaluatorami, wezmą udział w ocenie wniosków w programie ramowym Horyzont Europa.

Studenci będą mieli niepowtarzalną okazję przekonać się, jak wykorzystywana jest ta część budżetu UE, która finansuje program ramowy Horyzont Europa. Ponadto, uczestnicy zdobędą wiedzę i otrzymają wsparcie w rozwoju umiejętności przydatnych przy ocenie wniosków, co w przyszłości może być korzystne dla kariery zawodowej.

Podczas ewaluacji studenci będą:

  • obserwować przebieg procesu oceny wniosków;
  • uczestniczyć w specjalnym seminarium poświęconym procesowi ewaluacji;
  • brać udział w spotkaniach z ekspertami oceniającymi te same wnioski (consensus meeting) i ustalającymi listy rankingowe (panel meeting);
  • przygotowywać krótkie raporty opisujące ich punkt widzenia na ewaluację.

Po zakończeniu ewaluacji młodzi obserwatorzy mogą otrzymać zaproszenie do udziału w dalszych działaniach, organizowanych przez uniwersytety i innych partnerów (przy wsparciu Komisji Europejskiej), w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami. Warto dodać, że uczelnie mające w swoich szeregach tych aktywnych studentów, mogą również zostać zaproszone do realizacji działań uzupełniających na różnych poziomach (europejskim, krajowym, regionalnym), których celem będzie dzielenie się doświadczeniami młodych obserwatorów w środowiskach naukowych.

Rekrutacja jest otwarta dla studentów, którzy obecnie uczestniczą w programie studiów magisterskich w dowolnej dyscyplinie na uniwersytecie w jednym z państw członkowskich UE. Kandydat musi załączyć krótki list motywacyjny, a także list polecający od swojego opiekuna naukowego. Proces selekcji ma charakter ciągły, a dokumenty można wysyłać aż do 14 grudnia 2022 r.! Kandydaci będą zapraszani w różnych terminach, zgodnie z harmonogramem ocen wniosków. Zapisy odbywają się na portalu Funding & tender opportunities, a zatem jeśli będą potrzebowali Państwo pomocy przy rejestracji, to zapraszamy serdecznie do kontaktu z konsultantkami Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia.

Studencie złóż wniosek już teraz, aby zwiększyć swoje szanse!

W celu poznania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z konsultantką Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, p. Anną Przybysz, e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.

ec_rtd_he-young-observers-poster.png

Komentarze