Pierwsze firmy wyłonione do dofinansowania w konkursie EIC Accelerator Horyzontu Europa

Europejska Rada ds. Innowacji wyłoniła do dofinansowania 65 wniosków złożonych przez innowacyjne firmy z sektora MŚP w ramach działania EIC Accelerator Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. Wspomniane projekty dotyczące realizacji przełomowych rozwiązań w dziedzinach takich jak m.in.: technologie cyfrowe, zdrowie, energetyka, biotechnologia opiewały na łączną kwotę 363 mln euro. Wnioskodawcy pochodzą z 16 krajów. To pierwsza partia wybranych do wsparcia firm, które złożyły wnioski w naborze do dnia 16 czerwca 2021 r. Projekty złożone w drugim cut-off, tj. do 6 października 2021 r. podlegają obecnie ocenie.

Co ciekawe, szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyło się tzw. finansowanie mieszane (blended finance) – aż 60 z 65 podmiotów zawnioskowało o taką formę wsparcia. Oznacza to, że aż 227 mln euro z kwoty 363 mln euro przyjmie formę komponentu inwestycyjnego. 

Przypomnijmy, że w ramach działania EIC Accelerator, o dofinansowanie może ubiegać się pojedyncze przedsiębiorstwo, głównie z sektora MŚP (w tym start-upy), który wykazuje wysoki potencjał do wzrostu, posiada przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) i zamierza wdrożyć je na rynek europejski i globalny. 
Firmy mogą ubiegać się o tzw. finansowanie mieszane (grant – maksymalnie 2,5 mln EUR, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych oraz komponent inwestycyjny – direct equity lub quasi equity, od 0,5 mln EUR do 15 mln EUR).  Można też skorzystać z samej opcji grantu, jak również w niektórych przypadkach z komponentu inwestycyjnego. 

Nabór wniosków jest dwuetapowy – najpierw składany jest wstępny wniosek (short application) na bieżąco, w trybie ciągłym. Po pozytywnej ocenie, Wnioskodawca ma 12 miesięcy na przygotowanie i złożenie pełnej aplikacji (full application) w ramach konkretnych terminów zamknięcia konkursów.  Po przejściu tego etapu, przedsiębiorcy zostaną zaproszeni na spotkanie z EIC Jury, aby przedstawić swoją innowację.

W celu poznania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z konsultantką Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE p. Agnieszką Bujny, e-mail: Agnieszka.Bujny@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.
 

Komentarze