Komisja Europejska pragnie powołać pierwszego Przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Innowacji

Komisja Europejska zaprasza wybitnych liderów innowacji do ubiegania się o stanowisko Przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council, EIC). Celem nowoutworzonego stanowiska jest zapewnienie strategicznego przywództwa dla Rady. Przypomnijmy, że EIC została ustanowiona w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa, a jej zadaniem jest wspieranie przełomowych innowacji w całym cyklu życia – od wczesnego etapu innowacji po weryfikację koncepcji, transfer technologii i finansowanie. Rada składa się z niezależnych ekspertów pochodzących z europejskiego ekosystemu innowacji, czyli m.in. z naukowców, przedsiębiorców, biznesmenów oraz przedstawicieli administracji publicznej. 

Stanowisko jest przewidziane jako praca na pełen etat z kadencją ograniczoną do 4 lat (możliwe jest jednokrotne odnowienie). Kandydaci muszą być obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, a także muszą być związani ze środowiskiem innowacji oraz posiadają rozeznanie w dziedzinie badań naukowych i rozwoju.

Zadaniami Przewodniczącego Rady EIC będą: przygotowywanie posiedzeń Rady, przydzielenie zadań członkom, promowanie i reprezentowanie EIC w środowisku innowacji, a także pośredniczenie w kontaktach między Komisją Europejska a państwami członkowskimi. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 grudnia 2021 r. o godz. 12.00. Rejestracji należy dokonać na specjalnej stronie rekrutacyjnej.

Szczegółowe wymagania wobec kandydatów oraz procedura naboru znajdują się na stronie internetowej.  

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Anną Przybysz, konsultantką ds. programów ramowych UE, e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.
 

Komentarze