Usługi

 • Oferta szkoleniowa z zakresu PR Horyzont Europa

  Program Ramowy Horyzont Europa, wspierający badania naukowe i innowacje, jest obszerny i bardzo złożony. Aby przybliżyć Państwu wybrane zagadnienia nasz zespół organizuje wydarzenia szkoleniowo-warsztatowe.
 • Wskazanie programu B+R

  Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania to trudne zadanie, dlatego jako Horyzontalny Punkt Kontaktowy udzielamy wsparcia w wyborze właściwego programu badawczo-rozwojowego oraz konkretnego konkursu.
 • Audyt innowacyjności

  Badamy potencjał innowacyjny, wskazujemy możliwości rozwoju w obszarze innowacji.
 • Poszukiwanie zagranicznych partnerów handlowych

  Dzięki członkostwu w sieci Enterprise Europe Network, posiadamy dostęp do narzędzi i systemu współpracy umożliwiających poszukiwanie kontaktów handlowych w ponad 60 krajach świata.
 • Poszukiwanie partnerów badawczych

  Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością pracy w międzynarodowych konsorcjach. Proces tworzenia konsorcjum wpisany jest w cykl życia projektu i aby był skuteczny, powinien zostać prawidłowo zaplanowany.
 • Opinie o innowacyjności

  Przygotowujemy opinie o innowacyjności dot. technologii, produktów, usług i procesów.
 • Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu Europa i Horyzontu 2020

  Wszystkie osoby z woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego realizujące projekty z Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji mogą skorzystać z doradztwa obejmującego swym zakresem kwestie techniczne i administracyjne.
 • Wsparcie w rejestracji firmy

  Założenie działalności gospodarczej wymaga podjęcia decyzji o wyborze formy prawnej.
 • Tworzenie firm technologicznych

  Wspieramy w realizacji projektów w kwestiach technicznych i administracyjnych w szczególnosci: w podpisywaniu umów grantowych, raportowaniu, aspektach finansowo-księgowych oraz dokumentowaniu działań projektu.
 • Rejestracja Ekspertów Komisji Europejskiej

  Pomyśl już dziś o swojej karierze i zarejestruj się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej!
 • Prawa własności intelektualnej

  Wspieramy w identyfikowaniu i ochronie praw własności intelektualnej.
 • Konsultacje wniosku w PR Horyzont Europa

  Skomplikowana dokumentacja unijna często zniechęca do napisania i złożenia wniosków projektowych. Z pomocą zespołu Horyzontalnego Punktu Kontaktowego, szybciej i bez tracenia czasu, uda się Państwu zapoznać ze wszystkimi wymogami formalnymi i szczegółowymi regulacjami, które są obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców.
 • Ocena pomysłu na biznes

  Młodym firmom i doświadczonym graczom oferujemy ocenę ich nowego pomysłu na biznes lub dywersyfikację działalności.
 • Sprzedaż i licencjonowanie technologii

  Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.
 • PREINKUBACJA

  Masz pomysł na biznes, pracujesz nad nowym projektem? Przyjrzymy się jego założeniom i pomożemy go rozwijać.

  Skorzystaj z programu preinkubacji, który trwa 3 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejny kwartał. Wszystkie usługi są bezpłatne.
 • INKUBACJA

  Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej? Skorzystaj z programu inkubacji, który trwa 1 rok i jest bezpłatny!
 • Propozycja Wartości - warsztaty (VPC)

  Twoja propozycja wartości to powód, dla którego klient ma chcieć kupić coś od ciebie, a nie od innych.
 • Warsztaty z opracowaniem Modelu Biznesowego (BMC)

  czyli jak przygotowac plan działania firmy
 • Poszukiwanie partnerów badawczych

  Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością pracy w międzynarodowych konsorcjach. Proces tworzenia konsorcjum wpisany jest w cykl życia projektu i aby był skuteczny, powinien zostać prawidłowo zaplanowany.
 • Wsparcie w rejestracji firmy

  Założenie działalności gospodarczej wymaga podjęcia decyzji o wyborze formy prawnej.
 • Biura dla młodych firm

  Od 2014 roku Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości dysponuje przestrzeniami biurowymi, które w drodze konkursu udostępniane są nieodpłatnie firmom na wczesnym etapie rozwoju w ramach usługi inkubacji oraz osobom planującym założenie działalności gospodarczej w ramach usługi preinkubacji.
 • Tworzenie firm technologicznych

  Wspieramy w realizacji projektów w kwestiach technicznych i administracyjnych w szczególnosci: w podpisywaniu umów grantowych, raportowaniu, aspektach finansowo-księgowych oraz dokumentowaniu działań projektu.
 • Prawa własności intelektualnej

  Wspieramy w identyfikowaniu i ochronie praw własności intelektualnej.
 • Konsultacje wniosku w PR Horyzont Europa

  Skomplikowana dokumentacja unijna często zniechęca do napisania i złożenia wniosków projektowych. Z pomocą zespołu Horyzontalnego Punktu Kontaktowego, szybciej i bez tracenia czasu, uda się Państwu zapoznać ze wszystkimi wymogami formalnymi i szczegółowymi regulacjami, które są obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców.
 • Ocena pomysłu na biznes

  Młodym firmom i doświadczonym graczom oferujemy ocenę ich nowego pomysłu na biznes lub dywersyfikację działalności.
 • Sprzedaż i licencjonowanie technologii

  Pomagamy w procesie sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii i know-how.
 • Szkolenia z przedsiębiorczości

  Prowadzimy otwarte i dedykowane szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.