Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

15.03.2021

Pierwsze zaproszenia do współpracy w ramach Horyzontu Europa

Instytut Nauk Behawioralnych przy Uniwersytecie im. Radbouda w Holandii jest zainteresowany współpracą w ramach 3 projektów, które wpisują się w klaster zdrowie PR Horyzont Europa. Pierwszy z nich dotyczy walidacji klinicznej rozwiązań sztucznej inteligencji w leczeniu i opiece pacjentów chorych na demencję, drugi stworzenia narzędzia do przewidywania ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych i/lub ich progresji. Ostatni natomiast opracowania innowacyjnego narzędzia do wykorzystywania danych dotyczących zdrowia (w szczególności elektronicznej dokumentacji medycznej i/lub rejestrów pacjentów). Poszukiwani są partnerzy zajmujący się uczeniem maszynowym, wzorcami mowy, modelowaniem języka, elektronicznym zapisem stanu zdrowia. W celu poznania szczegółów oferty współpracy zapraszamy do kontaktu z konsultantem Regionalnego Punktu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.03.2021

Granty na Eurogranty – wsparcie w przygotowaniu wniosku projektowego

Od 1 kwietnia 2021 r. mogą Państwo złożyć wniosek w ramach konkursu „Granty na Eurogranty”, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Unii Europejskiej m.in. Horyzont Europa. Budżet podzielonego na pięć rund konkursu wynosi 5 mln zł, a maksymalna wysokość grantu to 280 tys. zł . Nabór wniosków w pierwszej rundzie potrwa do 31 maja 2021 r. To szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE w charakterze projektodawcy,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.03.2021

Marcowe granty i stypendia Euraxess dla doktorantów i naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w marcu 2021 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na marzec 2021 r. , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla doktorantów i naukowców na każdym etapie kariery zawodowej oraz prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Korpal , e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2021

Rekrutacja w RCIiTT na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych (referent / samodzielny referent / specjalista) MIEJSCE PRACY: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) założona w 1999 roku, która świadczy m.in. usługi doradcze i szkoleniowe dla firm, naukowców, studentów i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, możliwości finansowania badań i rozwoju oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej, a także prowadzi działania komercjalizacyjne. Więcej informacji na www.innowacje.zut.edu.pl OPIS STANOWISKA : prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej skierowanej do podmiotów zainteresowanych udziałem w programach ramowych UE, upowszechnianie ogólnej i szczegółowej dokumentacji dotyczącej programów UE,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2021

Pierwsze konkursy EIC w PR Horyzont Europa

W dniach 18-19 marca 2021r. odbędzie się uroczysta inauguracja Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC). Misją EIC jest identyfikowanie, rozwijanie i skalowanie przełomowych technologii. Szansę finansowania otrzymają szybko rozwijające się innowacje wysokiego ryzyka, które mają duży potencjał tworzenia zupełnie nowych rynków. EIC zapewni wsparcie innowatorom za pośrednictwem dwóch głównych instrumentów: jednego dla wczesnych etapów prac, drugiego dla etapu rozwoju i komercjalizacji. Działania te będą uzupełniać się z pracami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). W dniu 18 marca 2021 r. przedstawiona zostanie wizja i cele EIC oraz zaprezentowane możliwości finansowania. Spodziewamy się także opublikowania pierwszych zaproszeń do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.03.2021

Udział Wielkiej Brytanii w PR Horyzont Europa

Po Brexicie zmieniły się zasady dostępu tego kraju do unijnych grantów. Okazuje się jednak, że wkrótce Wielka Brytania stanie się krajem stowarzyszonym z PR Horyzont Europa. W związku z powyższym, już teraz mogą Państwo zapoznać się z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami (FAQ) dotyczącymi udziału Wielkiej Brytanii w nowym programie finansującym badania i innowacje. Dokument Q&A porusza m.in. następujące kwestie: sposób stowarzyszenia z PR HE; możliwość udziału w pierwszych konkursach w ramach nowej perspektywy finansowej; filary HE umożliwiające udział Wielkiej Brytanii; przysługujące prawa; koszt udziału Wielkiej Brytanii w PR HE. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.02.2021

Ogromne zainteresowanie programem Horyzont Europa

Wydarzenie Tydzień z Horyzontem Europa, zorganizowane w dniach 8 -12.02 br. przez Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE potwierdziła ogromne zainteresowanie zarówno naukowców, jak i jednostek przemysłowych nowym programem ramowym Horyzont Europa oraz nowościami, które Komisja Europejska wdrożyła na potrzeby jego realizacji. Sesję inaugurującą wydarzenie obejrzało blisko 800 osób, w tym niektórzy z nich w postaci transmisji na Facebooku, gdyż platformy informatyczne wydarzenia błyskawicznie osiągnęły swoje limity uczestników. Podczas 5 dni w imprezie 5115 osób uczestniczyło w 15 sesjach poświęconych różnym aspektom programu.

Kompleksowe przedstawienie Programu Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z nową strukturą programu oraz wziąć udział w sesjach tematycznych poświęconych znanym z poprzednich programów ramowych grantom – w tym w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie dedykowanym mobilności naukowców czy grantom ERC – cieszącym się opinią niemal równych nagrodzie Nobla. O tym jak bardzo prestiżowe są granty ERC i jak wielkie korzyści płyną z ich realizacji zarówno dla naukowców, jak i instytucji, w której są one realizowane przekonywał w swoim wystąpieniu gość specjalny – profesor Andrzej Jajszczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Na podstawie osobistych doświadczeń z pracy w Radzie Naukowej ERC,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.02.2021

Webinar: Tecniospring 2021

W kwietniu 2021 r. rusza nabór zgłoszeń do nowej edycji programu mobilnościowego Tecniospring dla doświadczonych naukowców z różnych dziedzin. Prowadzony jest on przez katalońską agencję: ACCIÓ – CATALONIA TRADE & INVESTMENT, która finansuje wyjazdy oraz stypendia badawcze w ośrodkach naukowych i firmach. Program umożliwia 2 letnią pracę naukową i jest współfinansowany w ramach działań Marii Skłodowskiej - Curie. Aktualnie opublikowane są 44 oferty pracy z branży m.in. ICT, biotechnologia, zaawansowana produkcja itp. W dniu 25 lutego 2021 r. w godz. 16:00 -18:00 ACCIÓ organizuje webinar dla doświadczonych naukowców, podczas którego zostaną umówione możliwości, jakie daje program Tecniospring. Zachęcamy do rejestracj...» Czytaj dalej
Szkolenia
23.02.2021

Harmonogram konkursów ERC w 2021 roku

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała terminy konkursów na granty ERC w Horyzoncie Europa. Budżet trzech głównych programów ERC: Starting Grant, Consolidator Grant i Advanced Grant wyniesie 1,9 mld euro. Ogłoszony harmonogram jest pierwszym w ramach nowego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji - Horyzont Europa, przewidzianym na lata 2021 – 2027.

Początkowo otwarty zostanie konkurs Starting Grant dla naukowców, którzy są 2-7 lat po uzyskania dyplomu doktorskiego. Zaproszenie zostanie ogłoszone 25 lutego 2021 r. , jego budżet wyniesie 619 mln euro , a termin składania wniosków wyznaczono na 8 kwietnia 2021 r. W dniu 11 marca 2021 r. zostanie otwarte zaproszenie do składania wniosków o Consolidator Grant, który skierowany jest do naukowców, posiadających tytuł doktora od przynajmniej 7, a maksymalnie od 12 lat. Budżet tego zaproszenia wyniesie 633 mln euro . Termin zgłaszania kandydatur upływa 20 kwietnia 2021 r. Natomiast 20 maja Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosi zaproszenie do składania...» Czytaj dalej
Szkolenia
19.02.2021

Nowy Europejski Bauhaus – cykl webinariów

Komisja Europejska zaprasza w dniach 22-26 lutego 2021 r. na serię webinariów poświęconych Nowemu Europejskiemu Bauhausowi, czyli inicjatywie na rzecz zrównoważonego budownictwa i architektury, które są oparte na wiedzy naukowej, technologii, kulturze i sztuce, przyjazne środowisku i dostosowane do codziennych potrzeb mieszkańców.

Nowy Europejski Bauhaus to projekt, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje. Nowe projektowanie ma realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, przyczyniać się do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej oraz opierać się na gospodarce o obiegu zamkniętym, produkującej minimum odpadów i przeciwdziałającej degradacji różnorodności biologicznej. W styczniu 2021 r. Komisja Europejska rozpoczęła fazę projektową tej inicjatywy. Jej głównym celem jest stworzenie koncepcji...» Czytaj dalej
Szkolenia
17.02.2021

Inauguracja Programu Ramowego Horyzont Europa

23-24 czerwca 2021 r. odbędą się Europejskie Dni Badań i Innowacji, które to wydarzenie oficjalnie zainauguruje PR Horyzont Europa, czyli nową perspektywę finansową UE na lata 2021-2027 w zakresie badań i innowacji.

Od pierwszej edycji w 2019 r., Europejskie Dni Badań i Innowacji (ang. European Research and Innovation Days) są sztandarowym wydarzeniem Komisji Europejskiej. W zeszłym roku zgłosiło się 35 tys. uczestników z 188 krajów, którzy wzięli udział w aż 146 panelach online. W tym roku będą mieli Państwo kolejną szansę na udział w tym wydarzeniu, na nawiązanie ciekawych kontaktów, dyskusję oraz podsumowanie osiągnięć z zakresu badań i innowacji. Wydarzenie zgromadzi zarówno polityków, jak i naukowców, przedsiębiorców oraz...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.02.2021

Webinar: Księgowość i finanse w czasach kryzysu

Webinar dla start-up'ów oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej, w trakcie którego będzie można obejrzeć nagrany wywiad z p. Justyną Antosik , właścicielką firmy A&A Biuro Rachunkowe o tym czy warto otwierać własny biznes w obecnych warunkach. Podczas webinaru dowiecie się co to jest „firma na próbę”? Czy są jakieś ulgi w podatkach lub ZUSie i jak z nich korzystać? Na co zwrócić uwagę przy planowaniu działalności gospodarczej? Uczestnicy będą mogli wysłuchać i zadać pytania p. Magdalenie Ostrowskiej , kierownikowi Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT . Webinar odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 10:00. Zapraszamy do...» Czytaj dalej
Szkolenia