Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

13.06.2018

VI konkurs w ramach polsko - tajwańskiej współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłosiły otwarcie VI konkursu na projekty bilateralne. Nabór wniosków trwa do końca lipca 2018 r.

Celem konkursu jest poszerzenie istniejących kontaktów badawczych między Polską a Tajwanem poprzez przygotowanie wspólnych projektów oraz nawiązanie nowych partnerstw między badaczami polskimi i tajwańskimi a przedsiębiorcami. Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch równoległych ścieżkach, które podlegają różnym regułom i kryteriom oceny opisanym w zasadach konkursu. Projekty muszą obejmować co najmniej jednego partnera z Polski i jednego z Tajwanu. Wnioski mogą składać podmioty publiczne i/lub prywatne, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Mogą to być publiczne/prywatne instytucje badawcze i jednostki naukowe. Zakres tematyczny konkursu: Ścieżka 1.: neuroscience, energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies), materials science and engineering, agricultural biotechnology...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.06.2018

Granty i stypendia EURAXESS

Zapraszamy do zapoznania się z nową porcją grantów i stypendiów EURAXESS na czerwiec 2018 r.

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z: zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie . Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na czerwiec 2018 r. Szczegółowych informacji udziela p. Agata Judzińska-Kłodawska: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.06.2018

Oferty współpracy w programie HORYZONT 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami w ramach programu H2020.

W załączeniu znajdą Państwo pięć propozycji współpracy w ramach międzynarodowych projektów : 1. H2020-SC1-BHC-10-2019: public procurers and experts in Next Generation Sequencing, genomics, ethics and data protection are sought for routine diagnosis in haematology and oncology 2. H2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020: A Greek Transmission System Operator (TSO) is searching for other TSO partners notably interested in the field of prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure 3. H2020-MSCA-IF-2018: Researcher needed for the development of novel methodologies for analysis and design of steel and timber joints 4. H2020-MSCA-IF-2018: Researcher needed for analysing the link between Alzheimer’s...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.06.2018

Seminarium chromatografii FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography)

Firma GE Healthcare Life Sciences wraz z Wydziałem Nauk o Żywności i Rybactwa, Polskim Towarzystwem Technologów Żywności oddział Szczeciński oraz Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić wszystkich naukowców na seminarium poświęcone chromatografii białek, które odbędzie się 19 czerwca br. w siedzibie RCIiTT.

Ekspert GE Healthcare, pan Stephan Pötsch Ph.D., przybliży zasady oraz wyzwania techniczne towarzyszące oczyszczaniu białek. Omówione zostaną techniki chromatograficzne, najbardziej popularne złoża chromatograficzne, używanie kolumn oraz rozwiązywanie problemów podczas procesów oczyszczania. Agenda: 10:00 - 11:30 – Omówienie technik chromatograficznych; Dobre praktyki w chromatografii 11:30 - 11:50 – Przerwa kawowa 11:50 - 13:20 – Rozwiązywanie problemów – Case Study 13:20 - 13:40 – Przerwa kawowa 13:40 - 15:00 – Prezentacja systemu AKTA Pure W związku z ograniczoną liczbą miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja elektroniczna . Dodatkowe informacje udzielają: Pracownik GE Healthcare: jakub.wielgomas@ge.com Koordynator seminarium: mariusz.szymczak@zut.edu.pl» Czytaj dalej
Szkolenia
30.05.2018

Seminarium: Zmiany w prawie pracy w 2018 r.

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania zaprasza na seminarium poświęcone prawu pracy, które odbędzie się 12 czerwca 2018 r.

Kodeks pracy to podstawowy akt prawny regulujący prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, który określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń. Zmiany w kodeksie pracy budzą wiele wątpliwości i pytań, które powstają w codziennej pracy. Celem seminarium jest przedstawienie słuchaczom zagadnień prawa pracy w świetle najnowszych zmian. Program spotkania przewiduje omówienie kwestii dotyczących m.in. legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, przestępstw i wykroczeń przeciw prawom pracownika oraz elementarnych zagadnień z zakresu pracy z uwzględnieniem zmian w stanie prawnym. Seminarium adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, osób odpowiedzialnych za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie...» Czytaj dalej
Szkolenia
29.05.2018

Szkolenia dla obecnych i przyszłych eksporterów w Szczecinie, Szczecinku i Wałczu

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

Tematy szkoleń: „ Sztuka prezentacji w biznesie – jak skutecznie sprzedawać na rynkach zagranicznych? " Termin i miejsce szkolenia: 27 czerwca 2018 w Szczecinie Program „Negocjacje biznesowe z zagranicznym partnerem handlowym” Termin i miejsce szkolenia: 28 czerwca 2018 w Szczecinku Program „Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych” Termin i miejsce szkolenia: 29 czerwca 2018 w Wałczu Program Korzyści z udziału w szkoleniu: minimum 8 h zajęć prowadzonych przez zespół ekspertów - praktyków komplet materiałów szkoleniowych całodzienne wyżywienie konsultacje indywidualne zaświadczenie o udziale w szkoleniu W celu potwierdzenia udziału należy uzupełnić i odesłać formularz zgłoszenia na adres szkolenia@efszkolenia.pl ....» Czytaj dalej
Szkolenia
25.05.2018

Obowiązek informacyjny RODO

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych oraz zmiany w Polityce prywatności i Regulaminie rekrutacji uczestników wydarzeń organizowanych przez RCIiTT.

W związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zachęcamy Państwa do zapoznania się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych udostępnionych Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie za pośrednictwem serwisu internetowego Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT oraz zaktualizowaną Polityką prywatności tego serwisu. Zmianie uległy również zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w Regulaminie rekrutacji uczestników wydarzeń organizowanych przez RCIiTT . Zapraszamy do lektury!» Czytaj dalej
Szkolenia
23.05.2018

II konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Research Foundation (NRF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze dotyczące szerokiego zakresu tematycznego.

Tematyka: - Health sciences, - Agriculture, - Biosciences and biotechnology, - Environment and climate change, - Water and green technology, - Maritime economy, - Clean coal technology, - Information and communication technology (ICT). Wnioskodawcą może być samodzielna jednostka naukowa lub konsorcjum składające się z kilku takich jednostek. Dofinansowanie , w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, może być przeznaczone na: - badania podstawowe, - badania przemysłowe, - prace rozwojowe. Budżet NCBR, zapewniony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów, wyniesie nie więcej niż 450 000 zł na projekt. Maksymalnie 10 wniosków uzyska wsparcie. Termin składania aplikacji upływa 9 lipca br. Szczegółowe informacje dotyczące...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.05.2018

Nowe oferty współpracy z branży IT

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami opublikowanymi w bazie Enterprise Europe Network

UK company seeks partners who posses or are interested in researching advanced image processing technology for crime sector The UK company have developed an image processing platform that helps law enforcement agencies with victim identification investigations in online child exploitation cases. The company are seeking partners who have advanced image processing technology or internet investigation technology. Types of partnership considered are joint venture, technical and research cooperation agreements. Całe zapytanie: truk20180122001.pdf Audiovisual company is seeking for a technical partner with expertise in software development for robotic cameras German-Spanish SME with extensive expertise in the audiovisual market is looking for a...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
11.05.2018

Granty i stypendia EURAXESS

Zapraszamy do zapoznania się z nową porcją grantów i stypendiów EURAXESS na maj 2018 r.

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z: - zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, - przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie . Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na maj 2018 r. Szczegółowych informacji udziela p. Agata Judzińska-Kłodawska: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.05.2018

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni

ŚCIEŻKA I i ŚCIEŻKA II w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku: 1. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie w ramach wybranej ścieżki. 2. Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów: - Moduł programów kształcenia - Moduł podnoszenia kompetencji - Moduł programów stażowych - Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy - Moduł studiów doktoranckich - Moduł zarzadzania w instytucjach szkolnictwa wyższego 3. W przypadku wyboru ŚCIEŻKI II, wnioskodawca musi zrealizować w ramach projektu, w wymiarze nieprzekraczającym 10% wartości budżetu projektu, działania restrukturyzacyjne prowadzące do wdrożenia trwałych zmian...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.05.2018

Nawet do 50 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze w ramach projektu pt. „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Usługi, na które można uzyskać dofinansowanie, dotyczą doradztwa świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu , w szczególności w zakresie: - transferu technologii, - ochrony własności intelektualnej, - kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, - wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO), - jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu), - korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi, - ekoinnowacji i...» Czytaj dalej
Transfer Technologii