Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

16.05.2019

Konkursy: OPUS i PRELUDIUM - aktualizacja

Zgodnie z informacją Narodowego Centrum Nauki, dostęp do formularzy wniosków dla konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w systemie ZSUN/OSF zaplanowano na 27 maja 2019.

Jednocześnie termin składania wniosków pozostaje bez zmian - 17 czerwca 2019 , dlatego prosimy o wcześniejsze przygotowanie wszystkich wymaganych danych oraz załączników, których wykaz dostępny jest w ogłoszeniach o konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 . Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się w artykule .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.05.2019

Umowy w handlu międzynarodowym - jak skutecznie zabezpieczyć swój biznes?

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z naszego województwa, a także naukowców i pracowników uczelni wyższych oraz przedstawicieli instytucji samorządowych do udziału w szkoleniu zorganizowanym przez ośrodek Enterprise Europe Network przy RCIiTT pn. Umowy w handlu międzynarodowym - jak skutecznie zabezpieczyć swój biznes?

Celem szkolenia jest uświadomienie osobom odpowiedzialnym za kontakty z podmiotami z zagranicy jak zapisy w umowach czy kontraktach mogą i powinny zabezpieczać interesy firmy. Będzie to doskonała okazja, żeby pogłębić swoją wiedzą i dowiedzieć się m.in.: czy warto podpisywać umowę przedwstępną, po co w umowie reguły INCOTERMS, co to jest prawo właściwe, jak egzekwować swoje prawa, gdy klient nie wywiązuje się z podpisanej umowy, arbitraż czy sąd w dochodzeniu roszczeń, w jaki sposób należycie zabezpieczyć płatności w transakcjach międzynarodowych. Szkolenie poprowadzi specjalista od współpracy gospodarczej z zagranicznymi firmami - p. Łukasz Żak z firmy Łukasz Żak Żak Legal Support Office....» Czytaj dalej
Szkolenia
14.05.2019

Nabór wniosków o indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (MSCA IF)

Zaproszenie do składania wniosków o indywidualne granty badawczo-szkoleniowe jest skierowane do naukowców, którzy mają stopień doktora i/lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych po uzyskaniu stopnia magistra.

Działania Programu Marii Skłodowskiej-Curie wspierają naukowców na wszystkich etapach ich kariery, zachęcając do mobilności ponadnarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej. Grant Individual Fellowship zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży i wsparcia dla rodziny. Dofinansowanie jest przyznawane organizacji przyjmującej, zwykle uniwersytetowi, ośrodkowi badawczemu lub firmie. Budżet konkursu opiewa na rekordową kwotę 296,5 mln euro. Termin składania wniosków mija 11 września 2019. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej . Zainteresowanych składaniem wniosków o granty prosimy o kontakt z panią Agnieszką Aloksa , e-mail: aaloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.05.2019

Uczestnictwo Wielkiej Brytanii w projektach finansowanych z programu Horyzont 2020 a Brexit

Unia Europejska i Wielka Brytania zgodziły się na elastyczne przedłużenie Brexitu do 31 października 2019. Data wyjścia jest elastyczna, Wielka Brytania będzie mogła opuścić UE wcześniej, gdy tylko umowa o wyjściu zostanie zatwierdzona przez parlament w Londynie. Do tego czasu kraj pozostaje we wspólnocie, ze wszystkimi prawami i obowiązkami członka Unii.

Przedłużenie terminu opuszczenia UE oznacza, że podmioty brytyjskie mogą obecnie kontynuować uczestnictwo w Programie Ramowym Horyzont 2020 oraz ubiegać się o finansowanie projektów konkursowych na dotychczasowych zasadach. Warunki uczestnictwa Wielkiej Brytanii w programie Horyzont 2020 w przyszłości, uzależnione są od rodzaju umowy wyjścia z Unii. Więcej informacji o obecnym statusie Wielkiej Brytanii jako członka Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz o możliwych zmianach jej statusu można znaleźć w ulotce informacyjnej UK Research Office .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.05.2019

Granty i stypendia EURAXESS dla młodych naukowców!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w maju 2019 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z: - zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, - możliwości i rozwoju kariery naukowej, - przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na maj 2019. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z panią Agnieszką Aloksa, e-mail: aaloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.05.2019

Granty w pigułce, czyli skok na kasę! – spotkanie informacyjne dla wnioskodawców i nie tylko

Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT ZUT w Szczecinie zaprasza naukowców oraz pracowników administracyjnych zainteresowanych pozyskiwaniem dofinansowania na projekty badawcze, na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców i nie tylko, pn. Granty w pigułce, czyli skok na kasę!

Spotkanie poprowadzą eksperci z Narodowego Centrum Nauki, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego tak, aby uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy na temat źródeł finansowania. Przedstawione zostaną różne mechanizmy finansowania badań: krajowe, międzynarodowe, indywidualne, w konsorcjach, dotyczące badań podstawowych i zaawansowanych. Znaczna część programu będzie dotyczyła możliwości jakie daje Narodowe Centrum Nauki. Dr inż. Tomasz Szumełda - Koordynator Dyscyplin NCN w dziale nauk ścisłych i technicznych przedstawi kalendarz konkursowy wraz z dokumentacją, opowie o najczęściej popełnianych przez wnioskodawców błędach oraz o sposobach jak ich unikać, a także o samej procedurze oceny wniosków. Pozostała część spotkania zostanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.04.2019

RCIiTT ZUT rekrutuje: Konsultant ds. programów badawczych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), poszukuje do zespołu Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE dynamicznej osoby na stanowisko konsultanta ds. programów badawczych z zakresu Horyzontu 2020.

Oczekujemy: wyższego wykształcenia, znajomości jęz. angielskiego w stopniu zaawansowanym zarówno w mowie, jak i piśmie (minimum poziom B2), umiejętności tworzenia i prowadzenia prezentacji publicznych, zdolności do pisania artykułów informacyjno-promocyjnych, dobrej organizacji pracy, szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia, kreatywności i dużego zaangażowania, przywiązywania dużej wagi do szczegółów, wysokich umiejętności interpersonalnych. Doświadczenie nie jest kryterium decydującym o wyborze kandydata. Oferujemy: umowę o pracę, udział w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych, pracę w nowoczesnym biurze w centrum Szczecina, intensywny rozwój zawodowy, pracę w młodym, dynamicznym zespole. Zainteresowane osoby proszone są o nadesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres: innowacje@zut.edu.pl do dnia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.04.2019

Najważniejsze wydarzenia w Horyzoncie 2020

Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych planowanych wydarzeń, dni informacyjnych i spotkań brokerskich dotyczących Programu Ramowego Horyzont 2020, organizowanych w Polsce i Europie.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą oraz do śledzenia zmian, które będziemy na bieżąco dokonywać wraz z pojawiającymi się informacjami ze strony organizatorów poszczególnych inicjatyw (m.in. linki wydarzeń). Data Miejsce Tytuł Obszar badawczy 6 maja 2019 Bruksela III Forum Naukowego Panelu KE ds. Zdrowia Zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan 7.05.2019 Warszawa EIC Roadshow! Europejska Rada ds. Innowacji 13-17.05.2019 Poznań EuroHPC Week 2019 Technologie informacyjne i komunikacyjne 23-29.05.2019 Olsztyn EIT Food RIS Venturing School Bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka 4-5.06.2019 Bruksela wizyta studyjna Transforming and Digitizing Industry Nanotechnologie, Materiały, Produkcja, Biomateriały 4-7.06.2019 Rumunia konferencja FISA2019 i EURADWASTE’19 EURATOM 12.06.2019 Bruksela IMI...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.04.2019

VI konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków w VI konkursie EIG CONCERT-Japan. Jest to międzynarodowa inicjatywa wspierająca i rozwijająca współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) pomiędzy krajami europejskimi a Japonią. Tematyka przygotowywanych wniosków powinna dotyczyć Smart Water Management for Sustainable Society.

Konsorcjum międzynarodowe powinno się składać z min. trzech podmiotów : jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich. Wnioskodawcami mogą być: Organizacje badawcze, Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, Grupy podmiotów, W ramach konkursu można uzyskać finansowanie na: Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek, Badania przemysłowe, Prace rozwojowe. Konkurs jest jednoetapowy, nabór wniosków trwa do 14 czerwca 2019. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na realizację badań, dodatkowo muszą złożyć do NCBR wniosek o dofinansowanie, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 750 000 EUR . Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.04.2019

Konkursy: OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w nowej odsłonie, co oznacza że warunki konkursowe zostały dostosowane do Ustawy 2.0. Łączna pula dofinansowania to 330 mln zł.

Konkurs OPUS Dla kogo? Konkurs OPUS skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia, tytułu naukowego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada przynajmniej jedną pracę (opublikowaną lub przyjętą do druku), bądź jedno dokonanie artystyczne czy artystyczno-naukowe. Możliwości finansowania. W ramach konkursu OPUS możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupienie bądź wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Można również otrzymać środki na pokrycie innych kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, a także na przyznanie stypendiów dla młodych badaczy. Okres realizacji. Projekty w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2019

Dodatki do wynagrodzeń w projektach Horyzont 2020 – Premia na Horyzoncie 2 uruchomiona!

Informujemy że dnia 12 kwietnia Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego ogłosił uruchomienie kolejnej edycji przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”, którego zadaniem jest wsparcie finansowe podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 i Euratom.

Od 15 kwietnia 2019 roku uczelnie, instytuty oraz inne podmioty prowadzące działalność naukową, które realizują projekty badawczo-innowacyjnie w ramach większości programów Komisji Europejskiej mogą składać wnioski o przyznanie środków finansowych przeznaczonych na dodatki do wynagrodzeń dla osób pozostających w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym i biorących udział w realizacji projektu. Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia stanowi równowartość w złotych: 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi do 1 000 000 euro, 25% wysokości finansowania projektu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.04.2019

Spotkanie informacyjne: stypendia Marii Skłodowskiej-Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej

Planujesz rozpoczęcie kariery międzynarodowej? Jesteś doświadczonym naukowcem, który posiada stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie badawcze po uzyskaniu stopnia magistra? Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się jakie możliwości dają Ci stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie oraz dowiedz się jak napisać doskonały wniosek!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim ma przyjemność zaprosić do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej”, które odbędzie się 10 maja 2019 r. w godz. 9:00 – 13:30, w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Alei Papieża Jana Pawła II 22A. Wydarzenie skierowane jest do naukowców, którzy szukają możliwości międzynarodowego rozwoju swojej kariery naukowej oraz dla doświadczonych naukowców, którzy chcieliby przyjąć naukowca z zagranicy w ramach stypendiów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie. Spotkanie poprowadzi Edyta Pazura-Umecka , która jest specjalistką z zakresu stypendiów MSCA. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą...» Czytaj dalej
Szkolenia