Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

11.05.2020

Webinar: Budowanie i organizacja pracy zespołu zdalnego

Klaster IT wraz z Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego uruchamia nowy cykl działań edukacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców: “Pokonaj wyzwania pracy zdalnej”- bezpłatne webinary w temacie wyzwań związanych z pracą zdalną. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się Eksperci z firm zrzeszonych w Klastrze IT.
W ich imieniu zapraszamy do udziału w przygotowywanych webinariach.

Pierwszy webinar odbędzie się już 14 maja i będzie dotyczył Budowania i organizacji pracy zespołu zdalnego. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Gos z firmy KanBo . Zespół pracujący zdalnie to w rzeczywistości zespół wirtualny. Aby taki zespół mógł działać efektywnie potrzebne jest pokonanie kilku przeszkód i właściwe zorganizowanie pracy. W trakcie webinaru poruszone zostaną kwestie związane z kluczowymi wyzwaniami jakie stają przed takim zespołem: • Komunikacja – jak sprawnie się komunikować, wymieniać informacje i organizować spotkania. • Dostęp do wiedzy i informacji – wirtualny, zdalny zespół to osoby które są w różnych lokalizacjach. Czy wiedza gromadzona obecnie w firmie jest dostępna dla...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.05.2020

Majowe granty i stypendia EURAXESS dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w maju 2020 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na maj 2020 , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania ! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z p. Agnieszką Aloksa, e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.05.2020

Dyżur ekspercki: Ostatnie możliwości finansowania (i nie tylko) w programie Horyzont 2020

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów z woj. zachodniopomorskiego na zdalny dyżur ekspercki poświęcony możliwościom wsparcia dostępnym w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie będzie okazją do uzyskania informacji m.in. na temat: zasad uczestnictwa, aktualnych i nadchodzących naborów wniosków, możliwości przygotowania własnego projektu, ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty, sposobności dołączenia do grona Ekspertów Komisji Europejskiej, finansowania i rozliczania projektów, poszukiwania partnerów. Dyżur ekspercki, który poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie odbędzie się we wtorek, 26 maja 2020 r., w godz. 08:00-15:00. Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji on-line . Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Angeliką Łysiak , specjalistą ds. programów...» Czytaj dalej
Szkolenia
07.05.2020

1 mld euro z budżetu PR Horyzont 2020 na walkę z koronawirusem

W trakcie międzynarodowej wideokonferencji Coronavirus Global Response (04.05.2020), zorganizowanej przez Unię Europejską udało się zebrać aż 7.4 mld euro na walkę z pandemią COVID-19. Kwota ta obejmu 1 mld euro w postaci grantów i gwarancji na pożyczki w ramach PR Horyzont 2020.

Zmiana priorytetów programu Horyzont 2020 pozwoliła przekazać aż 1 mld euro na skuteczne działania w walce z koronawirusem: 450 mln euro na opracowanie naukowych rozwiązań do testowania, leczenia i zapobiegania epidemii koronawirusa oraz doskonalenie systemów opieki zdrowotnej; 400 mln euro na sfinansowanie inwestycji w badania i rozwój w formie gwarancji KE na pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego; 150 mln euro na przełomowe innowacje związane z COVID-19 w ramach EIC Accelerator . Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4), do której należy Polska, wsparły inicjatywę i zdecydowały się przekazać do puli dodatkowe środki w wysokości 3 mln euro. Działania mają być realizowane w ścisłej współpracy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.05.2020

Poszukiwani wybitni naukowcy do programu STARS, współfinansowanego dzięki akcji MSCA COFUND

Program STARS koordynowany przez Barcelona Supercomputing Center poszukuje 6 wybitnych naukowców, którym przyznane zostaną 24-miesięczne stypendia wyjazdowe, zapewniające narzędzia niezbędne do pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu wysokowydajnych systemów obliczeniowych (HPC) w międzynarodowym i interdyscyplinarnym środowisku. Wnioski można składać do 14 lipca 2020 r.

Celem programu STARS (SupercompuTing And Related applicationS Fellows Programme 2020) jest wsparcie szkoleniowe wykwalifikowanych naukowców z tytułem doktora w dziedzinach związanych z wysokowydajnymi systemami obliczeniowymi (ang. High-Performance Computing, HPC), bądź powiązanych. HPC, ze względu na swój międzydyscyplinarny charakter i zdolność przetwarzania dużych ilości danych lub przeprowadzenia złożonych obliczeń, odgrywają istotną rolę w rozwiązywaniu problemów natury naukowej, przemysłowej i społecznej. Mają więc kluczowe znaczenie w naukach o Ziemi i meteorologii, naukach przyrodniczych, genomice i medycynie personalizowanej, inżynierii obliczeniowej, fizyce oraz obliczeniowych naukach społecznych. Beneficjenci otrzymają w ramach grantu dwuletnią umowę o pracę na realizacje projektu badawczego z roczną pensją w wysokości...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.05.2020

Szkolenie on-line: HR Excellence in Research. Aplikowanie - Wdrożenie - Ocena

Zapraszamy wszystkich pracowników jednostek naukowych na szkolenie on-line poświęcone wyróżnieniu „HR Excellence in Research” przyznawanemu przez Komisję Europejską, w trakcie którego opowiemy o dobrych praktykach i najczęściej popełnianych błędach przy aplikowaniu i wdrożeniu tego wyróżnienia oraz przybliżymy proces oceny. Początek 20 maja 2020 r. o godz. 09:30.

Wyróżnienie „HR Excellence in Research” jest znakiem jakości nadawanym przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych - The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) , przestrzegając zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych . Poprzez wdrażanie Strategii HRS4R jednostki naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju, kariery, mobilności oraz przejrzystego procesu rekrutacji pracowników naukowych. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR wśród międzynarodowych organizacji i badaczy, jako podmioty zapewniające naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Szkolenie poprowadzi dr Katarzyna Świerk...» Czytaj dalej
Szkolenia
05.05.2020

Wirtualny dzień informacyjny i spotkania brokerskie SEREN4 Secure Societes

12 marca ruszyły kolejne nabory wniosków w Programie Ramowym UE Horyzont 2020, tym razem w obszarze „Secure Societes – Protecting freedom and security of Europe and its citizens”. Z uwagi na to Komisja Europejska serdecznie zaprasza do udziału w wirtualnym dniu informacyjnym oraz spotkaniach brokerskich dotyczących aktualnych konkursów projektowych, które odbędą się online 12 maja 2020 roku.

Ostatnie nabory wniosków w ramach Secure Societes w Horyzoncie 2020 oferują nowe możliwości finansowania badań instytucjom badawczym, uniwersytetom, przedstawicielom przemysłu, MŚP, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i innym zainteresowanym stronom w dziedzinie bezpieczeństwa. Podczas dnia informacyjnego przedstawiciele Komisji Europejskiej, praktycy oraz eksperci zaprezentują tegoroczne tematy konkursowe, opowiedzą o oczekiwaniach wobec wnioskodawców oraz dadzą wskazówki jak napisać dobry wniosek o finansowanie. Spotkania brokerskie zostaną zorganizowane za pośrednictwem funkcji online systemu b2match. Oznacza to, że bezpośrednie spotkania między zainteresowanymi nawiązaniem partnerstwa będą możliwe z dowolnego miejsca. Wszystko, czego potrzeba, to laptop / komputer ze stabilnym połączeniem internetowym, mikrofon / zestaw słuchawkowy i (opcjonalnie) kamera...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.05.2020

Nowe oferty współpracy w ramach PR Horyzont 2020 - maj 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020. Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów, ze świata nauki i biznesu.

Zespół grecko-cypryjskich firm i ekspertów w zakresie doradztwa i rozwoju biznesu, planuje złożyć wniosek w ramach tematu SC1-BHC-06-2020 (Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating various diagnostic) . Celem jest zaprojektowanie i wdrożenie pływającej i/lub mobilnej jednostki medycznej, aby zapewnić społecznościom lokalnym usługi zdrowotne tj. punkty opieki i laboratoria diagnostyczne najwyższej jakości. Poszukiwanymi partnerami są: koordynator projektu – ekspert w dziedzinie mającej zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej; ekspert IT w zakresie sztucznej inteligencji, Big Data, Internetu Rzeczy, chmur jako działań wieloplatformowych; agencja rządowa, urząd ds. zdrowia, organizacja pozarządowa lub inne podmioty z doświadczeniem w zakresie wydawania certyfikatów...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.04.2020

Oferta stypendialna w ramach Programu Individual Fellowship MSCA

Niemiecka firma zaprasza naukowców posiadających stopień doktora i/lub min. 4 letnie doświadczenie badawcze w dziedzinie informatyki, do wspólnego aplikowania o grant Individual Fellowship Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020.

Celem proponowanego partnerstwa jest opracowanie i złożenie wspólnego wniosku o finansowanie w ramach unijnego programu MSCA-IF -EF-SE Society and Enterprise panel, w którym niemieckie MŚP będzie organizacją przyjmującą naukowca. Termin zgłoszenia zainteresowania ofertą: 17 lipca 2020 r. Individual Fellowship MSCA jest programem stypendialnym mającym za zadanie wspierać rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Osoby...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.04.2020

NCBR otwiera kolejny front walki z koronawirusem. 100 mln zł dla szpitali jednoimiennych

Wszystkie szpitale jednoimienne, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, mogą starać się o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, służących ochronie personelu oraz leczeniu COVID-19. Wnioski można składać do 31 maja 2020 r.

Celem konkursu jest wsparcie działań, które pomogą zahamować i zapobiegać chorobie oraz pozwolą podnieść skuteczność leczenia. Obejmuje to m.in. opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych, nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19, a także stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych. Jest to kolejny konkurs NCBR, obok Szybkiej Ścieżki „Koronawirusy” , który ma pomóc w walce z obecną pandemią i jej skutkami. Kto może aplikować Projekty w ogłoszonym konkursie mogą składać: szpitale jednoimienne, tj. podmioty lecznicze przekształcone na mocy decyzji Ministra Zdrowia w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.04.2020

Webinar: Inwestować w innowacje w dobie kryzysu? Crowdfunding i wybrane dotacje

Globalny kryzys i zamknięcie gospodarki jest dla wielu przedsiębiorców momentem, w którym wstrzymuje się wszystkie inwestycje i skupia na samym utrzymaniu biznesu. Czy jednak każda inwestycja stanowi ryzyko? Co zrobić, jeżeli o pozycji na rynku decyduje innowacyjność firmy? RCIiTT ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli biznesu na webinar poświęcony możliwościom finansowania innowacji w dobie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19. Wydarzenie odbędzie się 14 maja 2020 r. w godzinach 10:30 – 13:45.

Uczestnicy webinaru poznają wybrane mechanizmy pozyskiwania środków na wdrażanie innowacji, które w dobie kryzysu spowodowanego pandemią mogą okazać się sposobem na jego przetrwanie w dobrej kondycji.» Czytaj dalej
Szkolenia
23.04.2020

COVID-19 a realizacja projektów MSCA IF

W odpowiedzi na obawy stypendystów MSCA Individual Fellowship (IF), Komisja Europejska opublikowała szereg wskazówek na temat realizacji projektów w czasie pandemii COVID-19.

Głównym zaleceniem KE jest dołożenie przez organizacje goszczące i przez samych stypendystów wszelkich starań, aby kontynuować prace w projektach zgodnie z planem, na ile pozwalają na to obecne warunki. Jeśli zaplanowane działania mogą być realizowane zdalnie np. raporty, publikacje, szkolenia online, powinny być prowadzone i koszty z nimi związane będą uznawane za kwalifikowalne (należy przy tym zwrócić uwagę na krajowe wytyczne dotyczące telepracy). Natomiast te działania, które w obecnej sytuacji nie mogą być zrealizowane powinny zostać przesunięte na inny termin, w porozumieniu z KE. Komisja przypomina, że postanowienia zawartych umów grantowych nadal pozostają w mocy. Wszelkie zmiany dotyczące wymiaru czasu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze