Kolejny konkurs w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie – Staff Exchange jest otwarty

Staff Exchange polegają na międzynarodowej, międzysektorowej oraz interdyscyplinarnej współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczo-innowacyjnych. Jak sama nazwa wskazuje, to działanie polega na wzajemnej wymianie pracowników z instytucji wchodzących w skład konsorcjum, którzy muszą wnieść bezpośredni wkład w realizację wspólnego projektu. Warto podkreślić, że Komisja Europejska szczególnie zachęca do współpracy międzysektorowej, a zatem udział MŚP jest bardzo pozytywnie oceniany. Co istotne, w projekcie może uczestniczyć dowolna liczba organizacji, jeśli spełniony będzie warunek mówiący, że konsorcjum musi składać się minimalnie z 3 niezależnych instytucji mających siedzibę w 3 różnych krajach, przy czym 2 z nich muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE i/lub w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.
Udział w działaniu mogą wziąć pracownicy każdej narodowości i na każdym etapie kariery, jednak muszą być oni zatrudnieni lub związani z działalnością badawczą danej jednostki przez co najmniej 1 miesiąc przed oddelegowaniem. Wymiana poszczególnych pracowników powinna być tak zaplanowana, aby wykorzystać uzupełniające się wiedzę, umiejętności i kompetencje poszczególnych naukowców.  

Wnioski należy złożyć do 9 marca 2022 r. poprzez portal Funding & tender opportunities w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe. W celu poznania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z p. Anną Przybysz e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl, 91 449 41 53.
 

Komentarze