Otwarty nabór wniosków do ERC Starting Grant

W terminie do 13 stycznia 2022 r. można składać wnioski do kolejnej edycji konkursu ERC Starting Grant (ERC StG) w ramach programu Horyzont Europa. O grant mogą ubiegać się naukowcy, którzy posiadają od 2 do 7 lat doświadczenia po uzyskaniu stopnia doktora. Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora. ERC StG Pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu jak i dorobku naukowego głównego badacza - Principal Investigator (PI). Projekt realizowany jest w wybranej przez głównego badacza jednostce goszczącej (może to być instytucja macierzysta) w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa i może trwać do 5 lat. Budżet projektu wynosi do 1,5 mln euro i może zostać zwiększony o 1 mln euro, w przypadku:

  •  przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego;
  •  zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości;
  •  konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej;
  •  wystąpienia innych poważnych kosztów eksperymentalnych i terenowych.

Więcej szczegółowych informacji nt. konkursu znajdą Państwo na stronie European Research Council.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na portalu Funding & tender opportunities.

Naukowców zainteresowanych aplikowaniem o grant, serdecznie zapraszamy do konsultacji z p. Agnieszką Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@ezut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.
 

pobrany plik.jpg

Komentarze