Oferta współpracy w Ramach Horyzontu Europa

Hiszpański uniwersytet poszukuje partnera – MŚP o profilu badawczo-rozwojowym z dziedziny IoT, uczenia maszynowego lub technologii chmurowych – do międzynarodowego konsorcjum do projektu w ramach konkursu MSCA Doctoral Networks. Projekt ma na celu osiągnięcie następujących celów ogólnych:

  1. Wdrożenie inteligentnej i ekologicznej sieci czujników o niskim wpływie na środowisko oraz integracja z kilkoma technologiami typu Chmura i technologiami IoT.
  2. Wdrożenie efektywnych technik predykcji i monitorowania opartych na wbudowanej i brzegowej sztucznej inteligencji.
  3. Implementacja przyjaznych interfejsów użytkownika.
  4. Wdrożenie prototypu typu proof-of-concept ukierunkowanego na zarządzanie kryzysowe w środowisku miejskim.

W ramach projektu członkowie konsorcjum przyjmą na okres szkoleniowy doktoranta, z którym wspólnie będą opracowywać wiedzę, technologie i rozwiązania.
Termin składania ofert: 10 października 2021 r.
Więcej szczegółów tutaj.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z konsultantką Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, p. Aleksandrą Albińską, e-mail: Aleksandra.Albinska@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23.
 

Komentarze