Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

23.06.2016

Rusza program „Granty na granty: promocja jakości”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że już o 1 lipca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu "Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.

Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. Ma również wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do aktywnego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki. Program adresowany jest do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w ramach jednego z następujących programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, zdecydowały się: stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie. wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.06.2016

Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem – nowy program branży chemicznej

SYNChem to Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Synthos S.A. w ramach Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Inteligentny Rozwój 2014 –2020. Program ma na celu wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych . W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie konsorcja naukowo – przemysłowe . W ramach programu będzie można ubiegać się o środki na badania nad nową generacją produktów , tj. ekologicznych antydegradantów, wysokosprawnych elastomerów, bio-pestycydów, włókien i materiałów kompozytowych dla przemysłu i medycyny. Nabór wniosków potrwa od 20 czerwca do 20 września 2016 r. Więcej informacji na stronie NCBR .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.06.2016

BIOSTRATEG - konkurs na projekty ze środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa

16 sierpnia br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do III edycji programu Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG . Zadaniem programu jest podniesienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej w badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu. Ma też pobudzić do współpracy jednostki badawcze z podmiotami zewnętrznymi, zwiększyć udział polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji, zwiększyć aktywność badawczą prywatnego sektora gospodarczego oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu. Zakres tematyczny obejmuje 4 strategiczne obszary problemowe: Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.06.2016

22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu naboru wniosków do 22. Międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET . Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET jest finansowanie badań na potrzeby danej branży, które przeprowadzane są na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich . Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Wniosek składany jest przez lidera w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego za pomocą systemu elektronicznego. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.06.2016

Otwarte konsultacje społeczne do Programu Pracy na lata 2018-2020 w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące Programu Pracy na lata 2018 – 2020 w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka w ramach Horyzontu 2020. Konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią integralną część procesu programowania, dlatego Komisja Europejska zaprasza do wzięcia udziału w dyskusji nie tylko obywateli ale również władze publiczne i różnego rodzaju organizacje. Celem publicznych konsultacji jest zebranie poglądów i opinii na temat strategii, zakresu, celu i spodziewanych rezultatów Programu Ramowego Horyzont 2020. Swoje opinie można wyrażać do 28 sierpnia 2016 r. Odpowiedzi zostaną opublikowane w Internecie na przełomie 2016 i 2017 r....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.06.2016

Szkolenie „Jak tworzyć innowacyjne modele biznesowe”

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na bezpłatne szkolenie poświęcone modelom biznesowym, które odbędzie się 28 czerwca br.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na bezpłatne szkolenie poświęcone modelom biznesowym, które odbędzie się 28 czerwca br. Model biznesowy to sposób, w jaki firma wykorzystuje swoje zasoby, aby generować zyski. Konkurencja w praktycznie każdej branży jest coraz większa, dlatego coraz istotniejsze jest nie tylko CO robi firma, ale i JAK to robi. Dzięki wprowadzeniu innowacji do modelu biznesowego, każda firma może wyróżnić się spośród innych, pozyskać nowych klientów i zwiększyć swoje przychody. Program szkolenia: Wstęp Model biznesowy firmy wg Business Model Canvas Popularne schematy w modelach biznesowych europejskich firm Obszary innowacji wg Ten Types of Innovation Identyfikowanie rynku...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
13.06.2016

Oferty współpracy w ramach H2020 - czerwiec

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami współpracy w ramach projektów w programie Horyzont 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami współpracy w ramach projektów w programie Horyzont 2020. Oferty skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. OFERTY WSPÓŁPRACY W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.06.2016

22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu naboru wniosków do 22. Międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu naboru wniosków do 22. Międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET jest finansowanie badań na potrzeby danej branży, które przeprowadzane są na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Wniosek składany jest przez lidera w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego za pomocą systemu elektronicznego. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Termin...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.06.2016

Oferty współpracy w ramach H2020 - czerwiec

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami współpracy w ramach projektów w programie Horyzont 2020. Oferty skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. OFERTY WSPÓŁPRACY W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.06.2016

Seminarium na temat prawnych aspektów rozszerzenia działalności na Stany Zjednoczone

Już 21 czerwca br. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów organizuje seminarium na temat prawnych aspektów rozszerzenia działalności na Stany Zjednoczone.

Temat seminarium obejmować będzie zagadnienia eksportu towarów, nawiązywania współpracy z agentem lub dystrybutorem, założenia spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych oraz problematyki start-upów. Seminarium poprowadzi dr hab. Justyna Regan (Balcarczyk), która uzyskała w Polsce tytuł radcy prawnego oraz tytuł adwokata w stanie Illinois i jest starszym prawnikiem w biurze kancelarii w Chicago. Blisko współpracuje z polskimi biurami Miller Canfield. Specjalizuje się w transakcjach międzynarodowych, doradzając klientom we wszystkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą. W szczególności zajmuje się spółkami polskimi, które prowadzą działalność w Stanach Zjednoczonych i starają się wejść na rynek amerykański. Doradza także globalnym przedsiębiorstwom działającym w Europie, zwłaszcza w...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
06.06.2016

Znajdź partnera do międzynarodowych projektów badawczych!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przygotowuje kolejne wydanie anglojęzycznej publikacji prezentującej ofertę badawczą wybranych zespołów z regionu zachodniopomorskiego, które chcą zostać zauważone. Do udziału zapraszamyjednostki naukowe, firmy, stowarzyszenia, a także inne organizacje.

Celem owej publikacji jest promocja na arenie międzynarodowej ambitnych zespołów o wysokim potencjale, która ma zaowocować współpracą w międzynarodowych projektach badawczych, w szczególności w HORYZONCIE 2020. Przygotowywana publikacja będzie rozpowszechniana w wersji drukowanej i elektronicznej w całej Unii Europejskiej, w wielu międzynarodowych jednostkach badawczych oraz firmach prowadzących badania naukowe. Zamieszczone oferty, przedstawione w atrakcyjnej formie graficznej, będą doskonałą wizytówką promowanych zespołów. Publikacja ta stworzy wyjątkową szansę na przedstawienie swoich osiągnięć naukowych i możliwości badawczych wśród potencjalnych wnioskodawców. Zespoły gotowe do podjęcia międzynarodowej współpracy zapraszamy do przygotowania swojej oferty naukowo-badawczej w powstającej publikacji. W związku z tym prosimy o wypełnienie załączonego...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.06.2016

GAMEInn – program sektorowy z branży gier wideo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło właśnie nabór wniosków do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) GAMEInn.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło właśnie nabór wniosków do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) GAMEInn , który jest skierowany do przedstawicieli branży gier komputerowych . Program powstał na wniosek Porozumienia Polskich Gier, reprezentowanego przez CD PROJEKT S.A., twórcę bestsellerowej gry Wiedźmin. Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe . O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu: Obszar badawczy A: Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo; Obszar badawczy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze