HORIZON IMPACT AWARD 2019 – pochwal się wpływem swojego projektu i wygraj 10 000 euro

Komisja Europejska ustanowiła nagrodę dla beneficjentów, którzy wykazali się skutecznym wykorzystaniem wyników badań i innowacji w swoich projektach.

Do dnia 28 maja 2019 można aplikować do konkursu Horizon Impact Award 2019. Inicjatywa ma na celu przedstawienie społeczno-ekonomicznych korzyści inwestycji UE w badania i innowacje oraz stworzenie wzorów do naśladowania, a także zainspirowanie przyszłych beneficjentów do maksymalizacji pozytywnych wpływów swoich badań.

KE nagrodą Horizon Impact chce uczcić naukowców, których praca miała realny wpływ na codzienne życie, dlatego uhonoruje projekty, które wywołały pozytywne skutki społeczne w całej Europie i poza nią. Pięciu zwycięzców zostanie ogłoszonych podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli we wrześniu 2019. Każdy z nich otrzyma 10 000 Euro.

Konkurs jest otwarty wyłącznie dla projektów 7PR oraz zamkniętych projektów programu Horyzont 2020. Więcej informacji Horizon Impact Award 2019.