Photonics21 Mirror Group – konkurs na zasadach inicjatywy EUREKA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomił nabór wniosków do międzynarodowych projektów Photonics21 Mirror Group, na zasadach inicjatywy EUREKA. Celem tej inicjatywy jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Tematyka projektu powinna dotyczyć przynajmniej jednej z niżej wymienionych technologii i dziedzin przemysłu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

  • technologie fotoniczne obejmujące (ale nie wyłącznie): obróbkę laserową, wytwarzanie addytywne, selektywne spiekanie laserowe, utwardzanie fotoniczne, sterowanie procesem optycznym / technologia analityczna procesu (PAT), wykrywanie optyczne 3D i obrazowanie, w tym obrazowanie spektralne i hiperspektralne, obrazowanie fal milimetrowych i LiDAR, litografię (foto-, stereo-, laserową);
  • sektory przemysłu, w szczególności (ale nie wyłącznie): elementy elektroniczne i komputerowe, inżynierię elektromechaniczną, transport i produkcję samochodów, w tym przeznaczonych dla celów współzawodnictwa sportowego, lotnictwo i przemysł lotniczy, materiałowy, chemiczny i farmaceutycznego, przemysł kontroli żywności, inżynierię bezpieczeństwa i jakości oraz technologię produkcji.

EUREKA to program wspierający konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Projekty powinny charakteryzować się nowoczesnością, realną możliwością opracowania i podjęcia nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć:

  • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
  • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 25 lipca 2019.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz konkursu.

Komentarze