Stypendia Komisji Fulbrighta w USA!

Jesteś studentem, doktorantem lub naukowcem? Planujesz studia lub badania w USA? Poznaj ofertę stypendiów Komisji Fulbrighta. Ponadto Komisja daje możliwość zaproszenia naukowców z wykładami gościnnymi lub native speaker’ów na cały rok akademicki.

Aktualnie Komisja Fulbrighta prowadzi nabory w konkursach:

Fulbright Graduate Student Award – to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na drugi rok. Przyjmowane są zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą. Nabór wniosków trwa do 26 kwietnia 2019.

Fulbright Junior Research Award -  to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych. Stypendium może trwać od 6 do 9 m-cy. Celem wyjazdu powinna być realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Nabór wniosków trwa do 10 czerwca 2019.

Fulbright Senior Award – to stypendia dla pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych polskich instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych w USA. Pobyt badawczy może trwać od 3 do 9 m-cy. Celem jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Poza realizacją projektu badawczego stypendyści mogą prowadzić również zajęcia dydaktyczne. Nabór wniosków trwa do 10 czerwca 2019.

Inter-Country Travel Grantgrant przeznaczony jest dla polskich szkół wyższych, kół studenckich oraz organizacji pozarządowych, które chciałyby zaprosić amerykańskiego profesora aktualnie przebywającego na stypendium Fulbrighta w Europie (wykluczając Polskę) na wykład gościnny, uczestnictwo w konferencji lub spotkanie ze studentami. Nabór wniosków trwa do 1 czerwca 2019.

English Teaching Assistant Program  - to program dla polskich uczelni wyższych zainteresowanych goszczeniem native speakera, który będzie prowadził zajęcia z praktycznego i dziedzinowego języka angielskiego. Stypendyści podczas swojego 9-miesięcznego pobytu (od października do czerwca) na polskiej uczelni asystują i/lub samodzielnie prowadzą zajęcia języka angielskiego dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Nabór zostanie ogłoszony w listopadzie 2019.

Planowane nabory do konkursów:

Program BioLAB – to roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych:

  • University of Virginia,
  • The University of Chicago
  • OMRF – Oklahoma Medical Research Foundation
  • UT Southwestern Medical Center

Nabór na wyjazdy w roku akademickim 2020-21 zostanie ogłoszony w listopadzie 2019.

Fulbright Slavic Award – to stypendium dydaktyczne przeznaczone la pracowników zatrudnionych w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta: University of Washington w Seattle (UW) oraz University of Illinois w Chicago (UIC). Nabór wniosków rozpocznie się jesienią 2019.

Szczegółowych informacji na temat stypendiów udziela Konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie - Edyta Pazura-Umecka, e-mail: epazura@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.