IV konkurs w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły kolejny konkurs na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki: Photonics and quantum technology as key enablers for production processes, sensing, metrology and smart systems.

Wnioski mogą składać zarówno podmioty publiczne jak i prywatne, które zgodnie z zasadami kwalifikują się do udziału w konkursie.

Konkurs skierowany jest do kandydatów z Polski, Berlina i Brandenburgii, którzy muszą utworzyć konsorcjum. W skład konsorcjum musi wejść co najmniej jedna jednostka naukowa, przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jeden podmiot z kraju związkowego Berlin lub Brandenburgia. Udział jednostki badawczej w niemieckiej części konsorcjum nie jest niezbędny, ale pożądany.

Dofinansowanie realizacji projektu może być przeznaczone na:

  • badania przemysłowe,
  • prace rozwojowe.

NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i trwa do 28 czerwca 2019.

Szczegółowe zasady przystąpienia do powyższej inicjatywy znajdują się na stronie NCBR.

Komentarze