Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020 – kwiecień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 4 oferty współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami:

  1. Hiszpańskie ośrodek badawczy poszukuje podobnych podmiotów, szpitali oraz organizacji skupiających ludzi chorych na nowotwory do wspólnego projektu, który będzie wykorzystywał big data i sztuczną inteligencję do monitorowania stanu zdrowia oraz jakości życia pacjentów po leczeniu nowotworów, szczegóły.
  2. Firma z Turcji jest zainteresowana współpracą z partnerami z sektora produkcyjnego w zakresie wprowadzenia i przetestowania innowacyjnego oprogramowania komputerowego, które pozwala użytkownikom na przystosowanie funkcji i wprowadzanie modyfikacji bez znajomości kodowania, szczegóły.
  3. Hiszpańska firma szuka partnera - ośrodka badawczego lub uniwersytetu, który zapewni wiedzę z zakresu Internetu Rzeczy w Przemyśle (Industrial Internet of Things, IIoT), szczegóły.
  4. Uniwersytet w Niemczech pragnie nawiązać współpracę z firmą oferującą systemy informatyczne w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa (enterprise resource planning software, ERP) do pracy nad platformą umożliwiającej podmiotom z sektora MŚP wykrywanie oszustw w ramach rozwijanego systemu, szczegóły.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy zgłaszania swojego zainteresowania ofertą. W niektórych przypadkach jest on bardzo krótki.

Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z Panią Angeliką Łysiak, alysiak@zut.edu.pl, tel. 91 44 47 23.

Komentarze