Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

08.07.2020

Laboratoria i zaplecze naukowe Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) dostępne dla Ciebie

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej - WBC (Joint Research Centre – JRC) stale udostępnia infrastruktury badawcze osobom z różnych organizacji sektora publicznego i prywatnego. W praktyce oznacza to bezpłatny dostęp do laboratoriów i zaplecza naukowego dla badaczy pracujących w środowisku akademickim, przemyśle, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), zlokalizowanych w krajach członkowskich UE oraz stowarzyszonych z Programem Ramowym Horyzont 2020 . Ta część strategii WCB ma na celu m.in.: - rozpowszechnianie wiedzy naukowej; - zwiększenie konkurencyjności; - zapewnienie integracji między nauką i biznesem. Naukowcy mają szansę pracować w dziedzinach takich jak: - bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (laboratoria Euratom); - chemia;...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.07.2020

Jak przygotować wniosek do PR H2020 w obszarze efektywność energetyczna?

Zachęcamy wszystkich, którzy zamierzają złożyć wniosek w obszarze efektywność energetyczna w terminie do 10 września 2020 r., do zapoznania się z Guidelines for the Calculation of Project Performance Indicators . Wskazówki opracowane zostały przez EASME, Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na podstawie analizy poprzednio złożonych wniosków. Dokument zawiera między innymi wytyczne dotyczące stosowania wskaźników realizacji projektu. Stwarza to szansę na uzyskanie wysokiej oceny składanego wniosku. Szczegółowych informacji udziela z p. Sara Tabor-Osińska , e-mail: Sara.Tabor@zut.edu.pl , tel. 91 449 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.07.2020

Dyżur ekspercki on-line: Jak rozwinąć pomysł na biznes?

Masz świetny pomysł na biznes, ale nie wiesz jak zabrać się do jego realizacji?

Weź udział w naszym dyżurze eksperckim i dowiedz się: • jak sprawdzić czy pomysł na biznes okaże się sukcesem? • jak znaleźć klientów? • jak przygotować ofertę i sprawdzić jej atrakcyjność? • jak przygotować się do wejścia na rynek? Dyżur ekspercki odbędzie się w środę, 15 lipca 2020 r ., w godz. 09:00-15:00, w formie on-line. Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji. Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Dyżur poprowadzi kierownik działu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości RCIiTT , p. Magdalena Ostrowska. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Magdaleną Ostrowską ,...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.07.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020 . Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). 1. W ramach grantu indywidualnego Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships – IF MSCA), poszukiwany jest naukowiec do panelu European Fellowship – Society and Enterprise (EF-SE). Obejmuje on multidyscyplinarne projekty utworzone w celu wspierania międzysektorowej mobilności doświadczonych naukowców oraz stworzenia możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Potrzebny jest specjalista w dziedzinie transkryptomiki i metabolomiki (doktorant) lub badacz z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie omiki związanej z procesem fermentacji. Jego zadaniem będzie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.07.2020

Wystawa on-line Science is wonderful! – promocja badań, nauki i innowacji

W ramach drugiej edycji Europejskich Dni Badań i Innowacji UE, w dniach 22-24 września 2020r. odbędzie się wystawa on-line Science is wonderful!. Zachęcamy stypendystów MSCA i naukowców zaangażowanych w projekty badawczo-innowacyjne PR Horyzont 2020 do zgłaszania swoich trwających, bądź niedawno zakończonych projektów. To okazja na zaprezentowanie wyników prac, skupionych między innymi na walce z COVID-19. Ponadto, projekty dotyczyć mogą kwestii związanych z planem działania Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i misjami przyszłego PR Horyzont Europa. To niepowtarzalna szansa na autoprezentację, nawiązanie kontaktów i znalezienie partnerów oraz możliwości. Do 5 lipca br. mogą Państwo zgłosić swój projekt poprzez formularz umieszczony...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.07.2020

Lato z Marią Skłodowską-Curie: wniosek oczami eksperta KE

Ostatnie dwa konkursy na Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020 zamykają się na koniec tegorocznego kalendarzowego lata: 9 września granty indywidualne (Individual Fellowships), a 29 września granty na dofinansowanie programów stypendialnych (COFUND).

Aktualnie realizowanych jest ponad 200 projektów z udziałem polskich instytucji. Pamiętajmy również o ponad 20-letniej historii tego programu, która będzie kontynuowana po 2020 roku, w kolejnym 7-letnim unijnym programie ramowym badań i innowacji Horyzont Europa. Zapraszamy indywidualnych naukowców planujących prowadzenie badań za granicą oraz instytucje zainteresowane przyjmowaniem naukowców przebywających poza granicami Polski na spotkania, szkolenia i konsultacje związane z działaniami Marii Skłodowskiej-Curie. Planujemy również spotkania dla jednostek, które odniosły sukces w konkursach MSCA, podczas których przedstawimy wiele istotnych aspektów związanych z realizacją projektów. Poniżej przedstawiamy planowane wydarzenia organizowane w wirtualnej przestrzeni, które w miarę zbliżania poszczególnych terminów będziemy doprecyzowywać. Otwarci...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.06.2020

Zaktualizowany program prac PR UE Horyzont 2020 elementem wsparcia badań i innowacji dotyczących koronawirusa

W związku z inicjatywą Coronavirus Global Response, w dniu 4 maja br. Komisja Europejska zobowiązała się do zainwestowania 1 mld euro z H2020 w badania i innowacje związane z pandemią koronawirusa. Dowodem na wywiązywanie się z obietnic jest aktualizacja programu prac PR Horyzont 2020.

Przesunięcie w budżecie wewnętrznym pozwoli wykorzystać aż 641 mln euro. Pula obejmuje środki, które nie zostały jeszcze rozdysponowane w ramach programów pracy H2020, a także zwroty z instrumentów finansowych. Kluczowe działania obejmują: • 400 mln euro w ramach Instrumentu Finansowego Dostępu do Finansowania Ryzyka dla Chorób Zakaźnych InnovFin, wdrożonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI); • 172 mln euro na sfinansowanie dodatkowych działań w zakresie badań i innowacji w związku z pandemią koronawirusa oraz na rozszerzenie już realizowanych projektów; • 50 mln euro na dodatkowe wsparcie Koalicji na rzecz Gotowości i Innowacji Epidemicznych, w szczególności na opracowanie szczepionek; • 15,5 miliona...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.06.2020

Interaktywna mapa dla podróżnych informująca o sytuacji epidemicznej w państwach UE

Zachęcamy, aby przed planowaną podróżą do krajów UE sprawdzać aktualną sytuację epidemiczną na mapie Re-open UE , dostępnej aż w 24 językach ! Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC) opracowało interaktywną mapę państw UE, która zawiera aktualne informacje dotyczące m.in. możliwości wyjazdu, dostępnych środków transportu, otwartych usług, miejsc turystycznych, a także środków bezpieczeństwa tj. noszenia maseczek, obowiązującego dystansu społecznego, konieczności odbycia kwarantanny. Narzędzie dostarcza wielu praktycznych informacji, dzięki którym mogą Państwo planować podróże służbowe, a także wakacje w Europie, jednocześnie dbając o zdrowie i bezpieczeństwo.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.06.2020

Zostań ekspertem oceniającym aplikacje postdoc w ramach projektu MSCA COFUND CONEXPLUS

Poszukiwani są międzynarodowi eksperci do oceny aplikacji składanych na staże podoktorskie do programu CONEX Plus w ramach działań MSCA-COFUND w Madrycie. Obszary RIS3 (Strategia Badań i Innowacyjności), w których realizowane są projekty: • Zaawansowane materiały, technologie produkcyjne i przestrzeń kosmiczna; • Energia, środowisko i transport (w tym aeronautyka); • Zdrowie i biotechnologia; • Technologie informacyjne i komunikacja; • Nauki społeczne i humanistyczne. CONEX-Plus to program szkoleń i mobilności, którego celem jest przyspieszenie rozwoju kariery doświadczonych naukowców. Obecnie oferowanych jest 30 stypendiów, które będą realizowane na UC3M (Universidad Carlos III de Madrid) w Hiszpanii. Warto zaznaczyć, że UC3M jest laureatem nagrody...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.06.2020

EURAXESS - oferta stypendium indywidualnego MSCA w słoweńskim Uniwersytecie w Mariborze (post-doc)

Uniwersytet w Mariborze z przyjemnością wesprze naukowców ze stopniem doktora, którzy chcieliby ubiegać się o Grant Indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships-IF MSCA).

Poszukiwani są naukowcy z obszarów: • Informatyka i inżynieria: modele predykcyjne oparte na uczeniu maszynowym w służbie zdrowia; • Chemia: e-tekstylia; • Informatyka i inżynieria: ewolucyjny program w celu dostosowania właściwości mikrostrukturalnych selektywnie topionych laserowo materiałów. Wymagania: • doświadczenie - kandydaci powinni uzyskać stopień doktora przed 9 września 2020r. lub udokumentować cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze godzin; • mobilność - w przypadku stypendium indywidualnego w Europie wnioskodawca nie powinien studiować ani pracować w Słowenii dłużej niż 12 miesięcy od września 2017 do września 2020 roku. Termin składania wniosków: 15 lipca 2020r. godz. 12.00 (GMT+1). Więcej informacji znajduje się...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.06.2020

Granty Indywidualne szansą na rozwój polskich jednostek

Podstawowym celem Grantów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships – IF MSCA) jest rozwój kariery naukowców posiadających stopień doktora lub minimum 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej. Z korzyści wynikających z realizowania grantu IF mogą skorzystać również instytucje, zapraszając naukowców z zagranicy do przygotowania wspólnego wniosku realizowanego w polskiej jednostce. Umiędzynarodowienie badań czy zyskanie dodatkowych punktów w ocenie parametrycznej, to tylko niektóre profity wynikające z realizacji projektu PR Horyzont 2020 . Instytucja powinna zapewnić aplikującemu stypendyście: - opiekuna naukowego, który będzie wsparciem w realizacji indywidualnego projektu; - pomoc przy pisaniu wniosku (części administracyjnej oraz części merytorycznej dotyczącej zasobów jednostki); - pomoc administracyjną...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.06.2020

Mapa międzynarodowych ofert stypendialnych dla naukowców!

Jesteś naukowcem i marzysz o karierze międzynarodowej? Już w trakcie studiów możesz skorzystać z różnorodnych programów stypendialnych. Krótkoterminowy wyjazd zagraniczny może zaowocować nawiązaniem międzynarodowych kontaktów, czy też zapoczątkować wspólne publikacje naukowe.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza do zapoznania się z najnowszą mapą międzynarodowych ofert stypendialnych. Zachęcamy do wybrania interesujących miejsc na mapie, aby dowiedzieć się jakie możliwości stypendialne dostępne są w danym kraju. Prezentowany wachlarz propozycji międzynarodowych stypendiów zawiera krótko- i długoterminowe programy dla studentów, doktorantów oraz początkujących i doświadczonych naukowców. Obok opisu znajduje się link przekierowujący do szczegółowego opisu danej inicjatywy. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Agnieszką Aloksa: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze