Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

18.11.2019

Warsztaty: Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym? – techniki, narzędzia, kompetencje

Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT ZUT w Szczecinie zaprasza naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zainteresowanych tematem skutecznego zarządzania projektami badawczymi – na warsztaty: Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym? – techniki, narzędzia, kompetencje.

Aby wziąć udział w wydarzeniu nie trzeba być kierownikiem projektu.

Szkolenie ma na celu: • Omówienie techniki oraz konkretnego narzędzia dotyczące zarządzania zespołem projektowym (szkolenie – pokazuje, jak w praktyce stosować konkretne rozwiązania. Zadania skierowane do uczestników uzupełnione są bogatym materiałem „teoretycznym”). • Wyrobić miękkie kompetencje komunikacyjne, jakimi powinien się cechować dobry kierownik projektu. • Zaprezentować najważniejsze oprogramowanie, którym można się posłużyć do zarządzania zespołem. • Pokazać przykładowe rozwiązania w sferze dokumentacji projektowej. • Pomóc w opracowywaniu harmonogramów projektów, planowaniu zasobów, definiowaniu ryzyka oraz ocenianiu dokonań projektowych. • Podpowiedzieć, jak skutecznie pisać wnioski grantowe. • Wskazać, jakie rozwiązania można przenieść do badań ze sfery biznesowej – szkoleniowiec pokazuje, że techniki...» Czytaj dalej
Szkolenia
14.11.2019

Preselekcja do II konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) uruchomiło preselekcję do II polsko-chińskiego konkursu na wspólne projekty badawcze. Celem preselekcji jest wyłonienie przez NCBR wniosków, które w największym stopniu spełniają wymagania konkursu. Wnioski, które pozytywnie ukończą polską i chińską preselekcję zostaną dopuszczone do złożenia pełnej aplikacji w II polsko-chińskim konkursie bilateralnym.

Wnioski mogą składać publiczne i/lub prywatne podmioty, tj.: instytucje badawcze, instytucje szkolnictwa wyższego oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność B + R. Wymogiem niezbędnym do uczestnictwa w preselekcji jest posiadanie co najmniej jednego partnera po stronie chińskiej, którego dane (nazwa i dane kontaktowe) należy wykazać we wniosku. Obszary tematyczne: • Technologie informacyjno-komunikacyjne; • Technologie energetyczne, w tym rozwój nowych źródeł energii, czyste technologie węglowe, zrównoważone wykorzystanie energii; • Technologie środowiskowe, inżynieria środowiskowa, zarządzanie zasobami wodnymi, technologie proekologiczne i zapobiegające wylesianiu; • Inżynieria materiałowa, biomateriały, nanomateriały, nieorganiczne materiały niemetalowe. Zgłaszane projekty powinny obejmować okres realizacji maksymalnie 36 miesięcy i maksymalną...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.11.2019

Granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których można aplikować już od listopada 2019 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na listopad 2019, umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim . Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym PR UE z p. Agnieszką Aloksa , e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.11.2019

Webinarium: Artificial intelligence for manufacturing

Komisja Europejska zaprasza do wzięcia udziału w webinarium dotyczącym otwartego naboru wniosków do tematu „Sztuczna inteligencja w produkcji” (ICT-38-2020).

Sesja rozpocznie się 18 listopada 2019 o godzinie 11:00 poprzez Webex. Poświęcona ona będzie głównie projektom badawczo – innowacyjnym (RIA), które mogą być realizowane w ramach tego tematu. Budżet tego konkursu wynosi 47 mln euro , a termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2020. Więcej informacji na temat samego konkursu, potencjalnych wnioskodawców i szczegóły dotyczące aplikowania znajdą Państwo na portalu Funding & tender opportunities.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.11.2019

Brexit a udział Wielkiej Brytanii w PR Horyzont 2020

Po przedłużeniu procedury na podstawie Art. 50 TFUE okres wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odroczono do dnia 31 stycznia 2020. W związku z tym brytyjskie biuro ds. badań i innowacji w Brukseli (UKRO – UK Research Office) udostępniło zaktualizowany arkusz informacyjny o udziale Wielkiej Brytanii w europejskich programach badawczych, innowacyjnych i szkolnictwa wyższego. Zawiera on zapisy dotyczące wniosków organizacji brytyjskich, złożonych w programie Horyzont 2020, które mogą być na etapie ich oceny w chwili opuszczenia UE przez Wlk. Brytanię.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.11.2019

Warsztaty: Kreatywne podejście badawcze Design Thinking

Serdecznie zapraszamy Doktorantów ZUT na dwudniowe spotkanie z metodyką myślenia projektowego, czyli Design Thinking, które odbędzie się w dniach 22 - 23 listopada br.

Program wydarzenia przewiduje omówienie podstawy metodologii, przedstawienie z jakich etapów się składa i z jakich narzędzi należy korzystać przy jej stosowaniu. Zdobyte informacje uczestnicy przetestują w praktyce projektując prototypowe rozwiązania. Dzięki udziałowi w warsztatach będą wiedzieli jak dobrze rozpoznać problemy badawcze i potrzeby potencjalnych klientów, jak wygenerować ich rozwiązanie a następnie je przetestować. Metodyka ta jest szczególnie polecana przy pracy w zespołach interdyscyplinarnych nad rozwiązaniem konkretnego problemu natury edukacyjnej, społecznej czy biznesowej.» Czytaj dalej
Szkolenia
06.11.2019

Centrum Inicjatyw Gospodarczych zaprasza na seminaria dla przedsiębiorców

W imieniu Centrum Inicjatyw Gospodarczych działającym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego do udziału w bezpłatnych seminariach z zakresu rozwoju kompetencji eksportera.

1. Możliwości ekspansji zachodniopomorskich firm sektora mśp na wybrane rynki arabskie działające w obrębie gulf cooperation council (gcc)” . Seminarium odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 w hotelu Radisson Blu w Szczecinie. Zachęcamy do zapoznania się z programem seminarium . Żeby wziąć udział w wydarzeniu proszę wypełnić załączony formularz i odesłać do na adres: eksport@wzp.pl do dnia 8 listopada 2019. 2. Możliwości ekspansji zachodniopomorskich firm sektora mśp na rynek niemiecki. Seminarium odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 w Hotelu Sport, w Koszalinie. Zachęcamy do zapoznania się z programem seminarium . Żeby wziąć udział w wydarzeniu proszę wypełnić załączony...» Czytaj dalej
Szkolenia
06.11.2019

Seminarium: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – dostępne możliwości i korzyści dla przedsiębiorców

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA serdecznie zaprasza na wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Seminarium odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 od godz. 10:00 w naszym Centrum przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Adresowane jest do przedsiębiorców, osób zajmujących się zarządzaniem personelem, osób odpowiedzialnych za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie oraz wszystkich zainteresowanych obywateli. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszany do zapoznania się z programem seminarium . Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl do dnia 15.11.2019. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Umieszczenie na liście uczestników zostanie potwierdzone w osobnej wiadomości. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc oraz prosimy o przesyłanie maksymalnie dwóch...» Czytaj dalej
Szkolenia
05.11.2019

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 6 ofert współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: Hiszpańskie centrum technologiczne sektora obuwniczego i tworzyw sztucznych poszukuje partnerów do stworzenia Rady Doradczej do projektu Fast Track to Innovation (FTI) – Szybkiej Ścieżki do Innowacji, w ramach którego opracowane zostanie niechemiczne rozwiązanie do dezynfekcji gleby, oparte na zastosowaniu w 100% biodegradowalnej folii barierowej. Poszukiwani są partnerzy z sektora rolno-spożywczego i tworzyw sztucznych w rolnictwie, organów nadzorujących, stowarzyszeń konsumentów oraz społeczeństwa obywatelskiego. Szczegóły oferty hiszpańskiego centrum technologicznego . Po sukcesie Career-FIT, organizacja Enterprise...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.11.2019

II nabór wniosków na Seed Money w Programie Interreg BSR

Można już składać wnioski do programu Seed Money (projekty tzw. zalążkowe) w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego. Nabór ma na celu wsparcie rozwoju koncepcji projektów o strategicznym znaczeniu dla wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).

Wnioskodawcy w ramach funduszy zalążkowych przygotują pełnowartościowe projekty z budżetem w wysokości 50 000 EUR zgodnie z dowolnym obszarem polityki lub działaniem horyzontalnym w zaktualizowanym Planie Działań EUSBSR. Projekty te mogą być później finansowane z dowolnego źródła finansowania. Procedura składania wniosku o pieniądze początkowe składa się z dwóch kroków: W pierwszym etapie wnioskodawca składa projekt wniosku do koordynatorów obszaru polityki i działań horyzontalnych, którzy dokonują wstępnej selekcji wniosków (zazwyczaj sześć tygodni po złożeniu). W drugim etapie wstępnie wybrane projekty są składanie do Instytucji Zarządzającej (zazwyczaj w ciągu sześciu ośmiu tygodni po wstępnej selekcji). Informacje odnośnie drugiego naboru na Seed Money:...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.11.2019

Szkolenie: Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne!

W karierze naukowej nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne - dowiedz się jak zaplanować swoją karierę naukową!

Planowanie kariery i rozwoju zawodowego, to proces wymagający autorefleksji, analizy własnych – mocnych i słabych – stron oraz potencjalnych zagrożeń, pojawiających się podczas pokonywania kolejnych kroków. Aby skutecznie zaplanować ścieżkę rozwoju zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie pn. NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH, SĄ TYLKO NIEOPŁACALNE . Dowiedz się jak zaplanować swoją karierę! Wydarzenie odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 w godz. 9.00-14.30 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala Szwalnia nr 115, I piętro. Świadome zaplanowanie ścieżki kariery to pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu. Ukierunkowane oraz usystematyzowane działania pomagają w zwiększeniu własnej konkurencyjności oraz efektywnym kształtowaniu...» Czytaj dalej
Szkolenia