Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Czerwiec 2019

26.06.2019

Nowe konkursy w Programie Ramowym Horyzont 2020

Znane są już wersje robocze nowych programów pracy w zakresie: zdrowia, energii, bezpieczeństwa żywnościowego i biogospodarki w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Komisja Europejska opublikowała roboczą wersję programów pracy – można w nich znaleźć przyszłe tematy konkursowe, zakres merytoryczny konkursów oraz planowane terminy naboru wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami. Robocza wersja programu pracy pt. Health, demographic change and wellbeing zawiera 34 tematy. Program pracy pt. Secure, clean and efficient energy przedstawia 21 nadchodzących tematów. W obszarze Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy wyróżniono 43 możliwości, do których można składać aplikacje. Osoby zainteresowane programem Horyzont 2020 zapraszamy do kontaktu z p. Angeliką Łysiak , e-mail: alysiak@zut.edu.pl , tel. 91 44 47 23.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.06.2019

Konkursy SONATA BIS, MAESTRO oraz UWERTURA

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór do kolejnych edycji konkursów SONATA BIS, MAESTRO oraz UWERTURA. Naukowcy mogą pozyskać dofinansowanie na kwotę łączną 161 mln zł.

SONATA BIS 9 Celem konkursu jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2014). W ramach konkursu można zaplanować środki na: zakup/wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, wynagrodzenie dla nowego zespołu badawczego (w tym stypendia dla studentów lub doktorantów), inne koszty, niezbędne do realizacji projektu badawczego. Projekt badawczy może trwać 36 miesięcy, 48 miesiące, 60 miesięcy. MAESTRO 11 Celem konkursu MAESTRO 11 jest realizacja nowatorskich badań naukowych, istotnych dla rozwoju nauki, które będą...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.06.2019

Mapa międzynarodowych ofert stypendialnych dla naukowców!

Jesteś naukowcem i marzysz o międzynarodowej karierze? Poznaj aktualną ofertę programów stypendialnych dających możliwość wyjazdu zagranicznego, który może zaowocować nowymi kontaktami oraz zapoczątkować współpracę i wspólne publikacje naukowe.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą międzynarodowych ofert stypendialnych. Wybranie miejsca na mapie pozwala poznać możliwości stypendialne dostępne w danym kraju. Prezentowany wachlarz propozycji międzynarodowych stypendiów zawiera krótko- i długoterminowe programy dla początkujących lub doświadczonych naukowców. Obok opisu znajduje się link przekierowujący do szczegółowego opisu danej inicjatywy. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Agnieszką Aloksa , email aaloksa@zut.edu.pl lub tel. 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.06.2019

Inicjatywa CORNET - otwarcie naboru

Ruszył nabór projektów badawczych do 28. międzynarodowego konkursu Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stworzenie możliwości publicznego finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania na potrzeby danej branży są przeprowadzanymi z myślą o szerokiej grupie przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często realizowane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.06.2019

European Research and Innovation Days

Komisja Europejska otworzyła zapisy na European Research and Innovation Days organizowane w Brukseli w dniach 24-26 września 2019, których celem będzie wypracowanie przyszłego kształtu unijnej polityki w zakresie badań i innowacji.

European Research and Innovation Days to doroczne wydarzenie gromadzące liderów przemysłu, finansów, środowisk akademickich i biznesowych. W jego trakcie prowadzone są debaty o rozwiązaniach badawczych sprzyjających transformacji Europy, o stymulowaniu innowacji, inicjowaniu inwestycji oraz o sposobach na zwiększenie świadomości obywateli UE na temat roli badań i innowacji w rozwiązywaniu problemów społecznych.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.06.2019

MINIATURA 3 – konkurs na działanie naukowe

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło kolejny nabór do konkursu MINIATURA. Jego celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu projektu badawczego. Wnioski można składać do 30 września 2019 r.

Konkurs Miniatura 3 jest skierowany do osób, które: posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę, posiadają stopień naukowy doktora (uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r .), dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego ze środków NCN bądź w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Fundusze pozyskane w konkursie można przeznaczyć na działania naukowe takie jak: badania wstępne i pilotażowe, kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. W tej edycji nie można zaplanować wyjazdu konferencyjnego. Okres realizacji działania naukowego wynosi do 12 miesięcy, natomiast wysokość finansowania - od 5 000 zł do 50...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.06.2019

Najbliższe konkursy w programie Horyzont 2020

Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków w różnych konkursach dla naukowców na każdym etapie kariery naukowców, zarówno dla osób u progu kariery, jak i doświadczonych naukowców.

29.08.2019 ERC Advanced Grant Granty przeznaczone dla indywidualnych naukowców z min. 10-cio letnim dorobkiem naukowym, którzy chcą realizować projekty badawcze o pionierskim charakterze. Wymagane są twórcze, nowatorskie pomysły badawcze, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. 3.09.2019 FET Proactive: emerging paradigms and communities Finansowanie międzynarodowych badań, które prowadzą do powstania nowych technologii. FET-y finansują interdyscyplinarne wnioski, które odniosą największy sukces łącząc potencjał z różnych dziedzin. Projekty mają tematykę z góry określoną przez Komisję Europejską. 11.09.2019 MSCA Individual Fellowships oraz Widening Fellowships Indywidualne stypendia badawczo – szkoleniowe, które umożliwiają realizację indywidualnych projektów badawczych w sektorze akademickim lub pozaakademickim, w Europie lub...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.06.2019

Konkurs: Twój biznes pod banderą sukcesu

Tylko do 25 czerwca 2019 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy z województwa zachodniopomorskiego mogą zgłosić się do II edycji konkursu ,,Twój biznes pod banderą sukcesu'' realizowanego w ramach projektu „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu”. Jest to szansa by opowiedzieć o własnej firmie, zaistnieć w mediach, wygrać prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest ukazanie Pomorza Zachodniego jako miejsca otwartego na nowoczesne gałęzie biznesu i innowacyjne rozwiązania, dzięki którym województwo zmienia się w nowoczesny region, pulsujący życiem, iskrzący pomysłami wśród szerokiego wachlarza specjalizacji branżowych istniejących na Pomorzu Zachodnim. W jego wyniku zostaną wyłonione podmioty gospodarcze, których działania, produkty i usługi charakteryzują się największą kreatywnością i oryginalnością.» Czytaj dalej
Transfer Technologii
14.06.2019

Regulaminy wynagradzania polskich podmiotów w Horyzoncie 2020

Osoby realizujące projekty w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wypłacania wynagrodzeń.

Proces wdrażania regulaminów, które regulowałyby zasady wypłacania wynagrodzeń przy realizacji projektów H2020 posuwa się bardzo powoli, dlatego Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opracował informację zawierającą przykładowe zapisy, które mogłyby się w takich regulaminach znaleźć. W celu uzyskania potwierdzenia co do zgodności sugerowanych rozwiązań z zasadami H2020, informacja ta została wysłana do Komisji Europejskiej . Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem wraz z komentarzami KE. Mamy nadzieję, że przykłady konkretnych zapisów w regulaminach wynagradzania okażą się inspirujące i pomocne dla beneficjentów. Więcej informacji udziela Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE przy RCIiTT ZUT . Zapraszamy do kontaktu.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.06.2019

Granty na Granty - promocja jakości III wystartowała!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło trzecią edycję programu Granty na Granty. Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

Wsparcie obejmuje wnioski w kilku programach, m.in. Horyzont 2020 i Euratom . Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów. W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie. Nabór rozpoczął się 10 czerwca 2019 i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Michaliną Wilson , e-mial: michalina.wilson@zut.edu.pl , tel. 91 449 45...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.06.2019

Odpłatna działalność badawcza - zmiany

Serdecznie zapraszamy pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do zapoznania się ze zmianami w procedurze zawierania umów w ramach odpłatnej działalności badawczej.

Na naszej stronie w zakładce: Dokumenty do pobrania znajduje się Zarządzenie nr 27 wprowadzające zmiany do dotychczasowego Zarządzenia nr 42 ws. zasad postępowania w zakresie opiniowania i zawierania umów o wykonanie pracy badawczej z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi. Zachęcamy do lektury. Szczegółowych informacji na temat procedury zawierania umów w ramach odpłatnej działalności badawczej udziela p. Renata Katarzyna Strużyńska, e-mail: rstruzynska@zut.edu.pl , tel. 91 449 46 15.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.06.2019

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0”

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0” że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem oferty: Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „ Najlepsi z najlepszych! 4.0 .” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 czerwca 2020. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć: 80 000, 00...» Czytaj dalej
Programy Badawcze