Granty na Granty - promocja jakości III wystartowała!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło trzecią edycję programu Granty na Granty. Jego celem jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

Wsparcie obejmuje wnioski w kilku programach, m.in. Horyzont 2020 i Euratom. Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów.

W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie.

Nabór rozpoczął się 10 czerwca 2019 i będzie prowadzony w trybie ciągłym.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Michaliną Wilson, e-mial: michalina.wilson@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.

Komentarze