Regulaminy wynagradzania polskich podmiotów w Horyzoncie 2020

Osoby realizujące projekty w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wypłacania wynagrodzeń.

Proces wdrażania regulaminów, które regulowałyby zasady wypłacania wynagrodzeń przy realizacji projektów H2020 posuwa się bardzo powoli, dlatego Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opracował informację zawierającą przykładowe zapisy, które mogłyby się w takich regulaminach znaleźć.

W celu uzyskania potwierdzenia co do zgodności sugerowanych rozwiązań z zasadami H2020, informacja ta została wysłana do Komisji Europejskiej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem wraz z komentarzami KE.

Mamy nadzieję, że przykłady konkretnych zapisów w regulaminach wynagradzania okażą się inspirujące i pomocne dla beneficjentów.

 

Więcej informacji udziela Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE przy RCIiTT ZUT. Zapraszamy do kontaktu.

Komentarze