Inicjatywa CORNET - otwarcie naboru

Ruszył nabór projektów badawczych do 28. międzynarodowego konkursu Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stworzenie możliwości publicznego finansowania badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania na potrzeby danej branży są przeprowadzanymi z myślą o szerokiej grupie przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Są one inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często realizowane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000,00 EUR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu.

Nabór wniosków będzie trwał do 25 września 2019.

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu:

  • w wersji elektronicznej do 25 września 2019.
  • w wersji papierowej do 30 września 2019.
Komentarze