MINIATURA 3 – konkurs na działanie naukowe

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło kolejny nabór do konkursu MINIATURA. Jego celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu projektu badawczego. Wnioski można składać do 30 września 2019 r.

Konkurs Miniatura 3 jest skierowany do osób, które:

  • posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę,
  • posiadają stopień naukowy doktora (uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r.),
  • dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego ze środków NCN bądź w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Fundusze pozyskane w konkursie można przeznaczyć na działania naukowe takie jak:

  • badania wstępne i pilotażowe,
  • kwerendy i staże naukowe,
  • wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

W tej edycji nie można zaplanować wyjazdu konferencyjnego.

Okres realizacji działania naukowego wynosi do 12 miesięcy, natomiast wysokość finansowania - od 5 000 zł do 50 000 zł.

Nabór wniosków jest prowadzony w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCN, poza tym szczegółowych informacji o konkursie udziela Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT ZUT.

Komentarze