European Research and Innovation Days

Komisja Europejska otworzyła zapisy na European Research and Innovation Days organizowane w Brukseli w dniach 24-26 września 2019, których celem będzie wypracowanie przyszłego kształtu unijnej polityki w zakresie badań i innowacji.

European Research and Innovation Days to doroczne wydarzenie gromadzące liderów przemysłu, finansów, środowisk akademickich i biznesowych. W jego trakcie prowadzone są debaty o rozwiązaniach badawczych sprzyjających transformacji Europy, o stymulowaniu innowacji, inicjowaniu inwestycji oraz o sposobach na zwiększenie świadomości obywateli UE na temat roli badań i innowacji w rozwiązywaniu problemów społecznych. Tegoroczna edycja będzie składać się z trzech części:

  1. Konferencji (24-26 września) z udziałem ministrów, unijnych komisarzy, członków Parlamentu Europejskiego oraz naukowców, poświęconej istotnym obszarom nauki, inżynierii, medycyny oraz szerszym problemom społecznym i środowiskowym. Będzie to doskonała okazja do współtworzenia i budowania priorytetów strategicznych na pierwsze cztery lata programu Horizon Europe, który jest następcą obecnego Programu Ramowego w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020.
  2. Innovative Europe Hub (24-26 września) będącej przestrzenią spotkań i wystaw dla wynalazców, inwestorów, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz wszystkich podmiotów mających wkład w dynamiczny rozwój europejskiej nauki i technologii. W tej części będą organizowane spotkania brokerskie, sesje pitchingowe, laboratoria tematyczne oraz inne wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów.
  3. Wystawy Science is Wonderful! (25-26 września), która ma przybliżyć zwiedzającym fascynujący świat nauki z wykorzystaniem eksperymentów, demonstracji na żywo, bezpośrednich rozmów z badaczami. Będą także prowadzone zajęcia poświęcone walce z nowotworami, spowalnianiu globalnego ocieplenia, zapobieganiu głodowi i suszom, usuwaniu negatywnych skutków działalność człowieka w kosmosie, które pokażą wpływ i znaczenie nauki w naszym codziennym życiu.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie wydarzenia.