Najbliższe konkursy w programie Horyzont 2020

Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków w różnych konkursach dla naukowców na każdym etapie kariery naukowców, zarówno dla osób u progu kariery, jak i doświadczonych naukowców.

29.08.2019 ERC Advanced Grant

Granty przeznaczone dla indywidualnych naukowców z min. 10-cio letnim dorobkiem naukowym, którzy chcą realizować projekty badawcze o pionierskim charakterze. Wymagane są twórcze, nowatorskie pomysły badawcze, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

3.09.2019 FET Proactive: emerging paradigms and communities

Finansowanie międzynarodowych badań, które prowadzą do powstania nowych technologii.

FET-y finansują interdyscyplinarne wnioski, które odniosą największy sukces łącząc potencjał z różnych dziedzin. Projekty mają tematykę z góry określoną przez Komisję Europejską.

11.09.2019 MSCA Individual Fellowships oraz Widening Fellowships

Indywidualne stypendia badawczo – szkoleniowe, które umożliwiają realizację indywidualnych projektów badawczych w sektorze akademickim lub pozaakademickim, w Europie lub poza jej granicami.

18.09.2019 FET-Open Challenging Current Thinking

Finansowanie międzynarodowych badań, które prowadzą do powstania nowych technologii.

FET-y finansują interdyscyplinarne wnioski, które odniosą największy sukces łącząc potencjał z różnych dziedzin. Dowolna tematyka konkursowa.

19.09.2019 ERC Proof of Concept Grant

Granty przeznaczone dla wcześniejszych stypendystów tego konkursu. Europejska Rada ds. Badań Naukowych poszukuje twórczych, nowatorskich pomysłów badawczych, prowadzących do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

26.09.2019 MSCA COFUND

COFUND oferuje dodatkowe wsparcie finansowe dla nowych lub istniejących regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów szkoleniowych w zakresie badań i rozwoju kariery naukowej.

Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z p. Michaliną Wilson, e-mial: michalina.wilson@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.

Komentarze