Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Marzec 2019

29.03.2019

Stypendia Komisji Fulbrighta w USA!

Jesteś studentem, doktorantem lub naukowcem? Planujesz studia lub badania w USA? Poznaj ofertę stypendiów Komisji Fulbrighta. Ponadto Komisja daje możliwość zaproszenia naukowców z wykładami gościnnymi lub native speaker’ów na cały rok akademicki.

Aktualnie Komisja Fulbrighta prowadzi nabory w konkursach: Fulbright Graduate Student Award – to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na drugi rok. Przyjmowane są zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą. Nabór wniosków trwa do 26 kwietnia 2019 . Fulbright Junior Research Award - to stypendia dla studentów studiów...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.03.2019

Dyżur ekspercki: Wszystko co musisz wiedzieć o programie Horyzont 2020

Zapraszamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na dyżur ekspercki poświęcony dostępnym możliwościom finansowania pomysłów projektowych w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do uzyskania informacji nt: • zasad uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów, • nadchodzących i aktualnych naborach wniosków, • ofert współpracy proponowanych przez inne podmioty. Będzie to również szansa na omówienie własnych propozycji współpracy oraz zadanie ekspertom dodatkowych pytań. Dyżur ekspercki odbędzie się w środę, 17 kwietnia 2019 , w godz. 08:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 20-21, w sali Przymierzalnia (002, parter). Wydarzenie ma formę indywidualnych , 60-cio minutowych konsultacji . Na dyżur obowiązuje wcześniejsza rejestracja . O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie poprowadzą eksperci z Regionalnego...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.03.2019

Szkolenie: Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020!

Wiedza i pomysły są najcenniejszym kapitałem każdego z nas. Warto zatem dobrze chronić swoje rozwiązania i rozwijać je tak, aby nie naruszyć praw innych twórców.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w ciekawym szkoleniu pt. „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020” , które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 w godz. 9.00-15.00. Wydarzenie skierowane jest do osób biorących udział (aktualnie lub w przyszłości), w projektach badawczych, w tym finansowanych ze środków programu Horyzont 2020. Zapraszamy wszystkich , którzy w codziennej pracy zajmują się tworzeniem nowych rozwiązań, technologii i innowacji, a także nadzorem i zarządzeniem projektami. W trakcie spotkania podpowiemy m.in. jak chronić swoją własność intelektualną w kontekście wyników badań. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym...» Czytaj dalej
Szkolenia
26.03.2019

Szkolenie pn: Zdobądź 50 tys. euro na rozwój firmy – I faza Instrumentu MŚP!

Jeżeli masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę i chcesz dzięki niemu rozwijać swoją firmę to szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Dowiesz się, jak zdobyć finansowanie z Unii Europejskiej na studium wykonalności Twojego projektu w ramach I fazy Instrumentu MŚP.

Zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów, a także studentów i absolwentów planujących założenie własnej firmy do udziału w naszym szkoleniu dotyczącym I fazy SME Instrument. Celem tego mechanizmu jest ewaluacja potencjału komercjalizacyjnego pomysłu na nową, innowacyjną usługę lub produkt. Na działania w tym zakresie Komisja Europejska oferuje ryczałt w wysokości 50 tysięcy euro . Szkolenie odbędzie się 10 kwietnia 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie i przeprowadzi je Michał Grudziński , konsultant ds. Programów Badawczych UE . Opowie między innymi o podstawowych wymaganiach, jakie należy spełnić, o tym jak napisać konkurencyjny wniosek...» Czytaj dalej
Szkolenia
25.03.2019

M-ERA.NET 2 - konkurs z zakresu technologii materiałowych

Został uruchomiony nabór wniosków wstępnych do kolejnego konkursu w ramach programu M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych. Program ma na celu koordynację badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

Zakres tematyczny konkursu: Modeling for materials engineering and processing, Innovative surfaces, coatings and interfaces, High performance composites, Functional materials, New strategies for advanced material-based technologies in health applications, Materials for additive manufacturing. Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany. Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja składające...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2019

Dofinansowanie wyjazdu na ICT PROPOSERS DAY 2019 w Helsinkach!

W dniach 19-20 września 2019 Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers Day 2019, czyli największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru Information and Communication Technologies w ramach programu Horyzont 2020.

Celem wydarzenia będzie zapoznanie uczestników z tematami konkursowymi programu przewidzianymi na rok 2020 w ramach których można składać wnioski projektowe. Spotkanie będzie również niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktów i prezentacji swoich własnych pomysłów projektowych. Komisja oferuje pokrycie (wyłącznie) kosztów transportu dla naukowców i przedsiębiorców z tzw. nowych krajów członkowskich (EU13). Dofinansowanie maksymalnie obejmie 11 osób z Polski. Z każdej organizacji dofinansowanie może uzyskać tylko jedna osoba. W przypadku dużych organizacji (np. uczelni) będzie brane pod uwagę pochodzenie z danej jednostki organizacyjnej (np. z wydziału, katedry czy zakładu). Pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które w poprzednich latach nie uzyskały wsparcia....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2019

Konkurs: Zgłoś swoje miasto do konkursu European Capital of Innovation 2019!

Komisarz Unii Europejskiej ds. badań, nauki i innowacji ogłosił otwarcie konkursu na Europejską Stolicę Innowacji 2019.

Do wygrania jest główna nagroda w wysokości miliona euro oraz pięć nagród po 100 tys. euro. Zgłoszenia należy składać do 6 czerwca 2019. Inicjatywa jest skierowana do miast (państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z H2020), które mają minimum 100 000 mieszkańców. Konkurs został ogłoszony w Atenach – mieście, które zdobyło nagrodę w 2018 roku. Finansowana w ramach programu Horyzont 2020 , coroczna nagroda (znana również jako iCapital) przyznawana jest europejskim miastom o najbardziej globalnych i dynamicznych systemach innowacji oraz takim, które łączą działania obywateli, sektora publicznego, środowisk akademickich i przedsiębiorstw dając korzyści społeczne mieszkańcom. Złożone z niezależnych ekspertów jury...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2019

Znakowanie żywności oraz bezpieczeństwo materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością – aktualne problemy

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące: Odpowiedzialności prawnej za produkt spożywczy wdrożony do sprzedaży Przepisów dotyczących znakowania żywności Rzetelnego informowania konsumenta W części warsztatowej szkolenia będzie okazja do zaprojektowania własnej etykiety Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Szatkowska – technolog żywności i specjalista ds. prawa żywnościowego w Centrum Znakowania Żywności (www.CentrmZZ.pl). Absolwentka technologii żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz biotechnologii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, która część swoich studiów odbywała na zagranicznych projektach naukowych, m.in. na Harvard Medical School w USA, University College Cork w Irlandii oraz Norwegian...» Czytaj dalej
Szkolenia
14.03.2019

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ I ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach komputerowych pt. „Wykorzystaj swoją szansę i zostań Ekspertem Komisji Europejskiej”.

Jeżeli posiadasz wiedzę i umiejętności w konkretnej dziedzinie lub doświadczenie, oraz w stopniu komunikatywnym posługujesz się językiem angielskim TO WŁAŚNIE CIEBIE POSZUKUJE KOMISJA EUROPEJSKA! Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty komputerowe pt. „Wykorzystaj swoją szansę i zostań Ekspertem Komisji Europejskiej” , które odbędą się 28 marca 2019 , w godz . 9.00-13.00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala Overlock nr 219, II piętro. Komisja Europejska cały czas potrzebuje ekspertów do oceny wniosków w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 , w związku z tym, spotkanie będzie miało formę warsztatów...» Czytaj dalej
Szkolenia
12.03.2019

Seminarium pn. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA serdecznie zaprasza na wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Seminarium pn. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy“ odbędzie się w dniu 27 marca 2019 o godz. 9.00 w siedzibie RCIiTT. Poprowadzi je specjalista w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, wieloletni pracownik instytucji kontrolnych - Borys Badowski . Celem seminarium jest przedstawienie słuchaczom prawnych aspektów zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących przepisów. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie zasad legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców: obywateli Unii Europejskiej i EOG, kwestie świadczeń socjalnych i emerytalno-rentowych przysługujących cudzoziemcom przebywającym w Polsce, a także skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się się z Programem Seminarium . Osoby...» Czytaj dalej
Szkolenia
12.03.2019

Granty i stypendia EURAXESS dla młodych naukowców!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, o które można aplikować już w marcu 2019.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami : Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie Termin: 15 marca 2019 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie Termin: 15 marca 2019 Włochy (Rzym) – stypendia dla doktorantów (kultura rzymska) Termin: 15 marca 2019 Granty NCN – Uwertura 3, Etiuda 7 Termin: 15 marca 2019 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program Lider dla osób do 35 r. ż. Termin: 18 marca 2019 Wielka Brytania, Newton International Fellowship...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.03.2019

Otwarte konkursy Inicjatywy Leków Innowacyjnych

Już po raz 17 został ogłoszony nabór wniosków w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative, IMI). Koncepcja jest wynikiem partnerstwa zawartego pomiędzy Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Przedsięwzięcie skupione jest na opracowaniu innowacyjnych i bezpiecznych leków wysokiej jakości szczególnie w tych obszarach, w których potrzeby pacjentów nie są w pełni zaspokajane. W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków projektowych w następujących tematach: IMI2-2019-17-01 Optimising future obesity treatment, IMI2-2019-17-02 Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable genome, IMI2-2019-17-03 Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human medicinal products. Zachęcamy interesariuszy do przygotowywania wniosku do naboru konkursowego. Po przeprowadzeniu w pierwszym etapie oceny wniosków w każdej kategorii nastąpi wybór konsorcjum, które będzie kontynuować prace nad projektem. Na drugim etapie składania wniosku do pierwotnego...» Czytaj dalej
Programy Badawcze