Seminarium pn. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA serdecznie zaprasza na wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Seminarium pn. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy“ odbędzie się w dniu 27 marca 2019 o godz. 9.00 w siedzibie RCIiTT.

Poprowadzi je specjalista w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, wieloletni pracownik instytucji kontrolnych - Borys Badowski.

Celem seminarium jest przedstawienie słuchaczom prawnych aspektów zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących przepisów. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie zasad legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców: obywateli Unii Europejskiej i EOG, kwestie świadczeń socjalnych i emerytalno-rentowych przysługujących cudzoziemcom przebywającym w Polsce,  a także skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się się z Programem Seminarium.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail:  cud.szczecin@um.szczecin.pl do dnia 21.03.2019. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Umieszczenie na liście uczestników zostanie potwierdzone w osobnej wiadomości.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc oraz prosimy o przesyłanie maksymalnie dwóch zgłoszeń z danej firmy / instytucji. 

Tagi
Szkolenia