Dofinansowanie wyjazdu na ICT PROPOSERS DAY 2019 w Helsinkach!

W dniach 19-20 września 2019 Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers Day 2019, czyli największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru Information and Communication Technologies w ramach programu Horyzont 2020.

Celem wydarzenia będzie zapoznanie uczestników z tematami konkursowymi programu przewidzianymi na rok 2020 w ramach których można składać wnioski projektowe. Spotkanie będzie również niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktów i prezentacji swoich własnych pomysłów projektowych.

Komisja oferuje pokrycie (wyłącznie) kosztów transportu dla naukowców i przedsiębiorców z tzw. nowych krajów członkowskich (EU13). Dofinansowanie maksymalnie obejmie 11 osób z Polski. Z każdej organizacji dofinansowanie może uzyskać tylko jedna osoba. W przypadku dużych organizacji (np. uczelni) będzie brane pod uwagę pochodzenie z danej jednostki organizacyjnej (np. z wydziału, katedry czy zakładu). Pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które w poprzednich latach nie uzyskały wsparcia.

W celu wyłonienia osób, które zostaną zakwalifikowane do dofinansowania, kandydat musi zgłosić do Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE swoją kandydaturę wysyłając mailem następujące informacje:

- wypełniony i kompletny formularz ICT_2019_PARTICIPANT_FORM  zawierający dane osobowe i kontaktowe oraz informacje, z jakiego miasta będzie planowany wyjazd/wylot (informacja niezbędna dla agencji organizującej wyjazd),

- wypełniony i kompletny formularz  ICT_2019_EOI_ FORM zawierający opis organizacji, obszar zainteresowań B+R+I, opis pomysłu projektowego wpisującego się w tematy z Programu Pracy LEIT-ICT 2020.

 Terminy:

25 marca 2019 (godz. 24:00) – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, na adres aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl 

26-29 marca 2019 – wyłonienie listy uczestników i wysłanie jej do KE.

1 kwietnia 2019 – wysłanie powiadomienia do wyselekcjonowanych i odrzuconych osób.

Więcej informacji dotyczących wsparcia określonego przez KE oraz merytorycznej weryfikacji i wymagań zgłoszeniowych znajdą Państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.