Szkolenie: Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020!

Wiedza i pomysły są najcenniejszym kapitałem każdego z nas. Warto zatem dobrze chronić swoje rozwiązania i rozwijać je tak, aby nie naruszyć praw innych twórców.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w ciekawym szkoleniu pt. „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020”, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 w godz. 9.00-15.00.

Wydarzenie skierowane jest do osób biorących udział (aktualnie lub w przyszłości), w projektach badawczych, w tym finansowanych ze środków programu Horyzont 2020. Zapraszamy wszystkich, którzy w codziennej pracy zajmują się tworzeniem nowych rozwiązań, technologii i innowacji, a także nadzorem i zarządzeniem projektami.

W trakcie spotkania podpowiemy m.in. jak chronić swoją własność intelektualną w kontekście wyników badań. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia:

  1. Własność intelektualna a wyniki badań
  • rozwiązania – wynalazki i wzory użytkowe, wzory przemysłowe, know-how,
  • znaki towarowe,
  • utwory.
  1. Prawa wyłączne i uzyskiwanie ochrony. Badania patentowe.
  • rodzaje badań patentowych (jakie, kiedy i dlaczego należy prowadzić badania patentowe),
  • bazy danych online.
  1. Zapisy w umowach dotyczących własności intelektualnej, w tym w programie Horyzont 2020.

Spotkanie poprowadzi specjalista w tej dziedzinie mgr inż. Monika Wielecka, rzecznik patentowy, kierownik Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej ZUT.

Na szkolenie obowiązuje rejestracja.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Tagi
Szkolenia
Komentarze