Otwarte konkursy Inicjatywy Leków Innowacyjnych

Już po raz 17 został ogłoszony nabór wniosków w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative, IMI). Koncepcja jest wynikiem partnerstwa zawartego pomiędzy Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Przedsięwzięcie skupione jest na opracowaniu innowacyjnych i bezpiecznych leków wysokiej jakości szczególnie w tych obszarach, w których potrzeby pacjentów nie są w pełni zaspokajane. W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków projektowych w następujących tematach:

IMI2-2019-17-01 Optimising future obesity treatment,

IMI2-2019-17-02 Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable genome,

IMI2-2019-17-03 Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human medicinal products.

Zachęcamy interesariuszy do przygotowywania wniosku do naboru konkursowego. Po przeprowadzeniu  w pierwszym etapie oceny wniosków w każdej kategorii nastąpi wybór konsorcjum, które będzie kontynuować prace nad projektem. Na drugim etapie składania wniosku do pierwotnego konsorcjum dołączy podmiot z przemysłu farmaceutycznego.

Terminarz konkursów:

Zamknięcie 1. etapu składania wniosków - 25 kwietnia 2019,

Zamknięcie 2. etapu składania wniosków (wspólny wniosek zwycięskiego konsorcjum badawczego i konsorcjum firm farmaceutycznych) - 7 listopada 2019.

Finansowane działania są projektami badawczymi typu RIA (Research and Innovation Action) i podlegają zasadom programu Horyzont 2020.

Więcej informacji znajduje się na stornie internetowej.

Komentarze