Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Styczeń 2019

29.01.2019

Erasmus+ czyli budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Zapraszamy do udziału w międzynarodowych projektach polegających na budowaniu potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich, które są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich.

W skład konsorcjum realizującego projekt Erasmus + muszą wchodzić minimum 2 kraje programu, w tym z każdego kraju minimum 1 uczelnia. W przypadku krajów partnerskich: projekty, w których uczestniczy jeden kraj partnerski: minimum 3 uczelnie z tego kraju; projekty, w których uczestniczą co najmniej 2 kraje partnerskie: minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego. Wyjątki: Region 8 (Ameryka Łacińska) – co najmniej dwa kraje z tego regionu; mniejsze kraje partnerskie z mniejszą liczbą uczelni – możliwość udziału jednej uczelni; Rosja nie może być jedynym krajem partnerskim. Uprawnione instytucje z krajów programu lub krajów partnerskich to między innymi: uczelnie; stowarzyszenia uczelni;...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.01.2019

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.13 Rybactwo i Morze

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.13 "Innowacje". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w dniach 8-28 lutego 2019 w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Beneficjentami programu mogą być: uczelnie wyższe lub szkoły ponadgimnazjalne, instytuty badawcze i naukowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego. Limit środków finansowych w ramach całego naboru, wynosi 23.500.000 złotych. Szczegółowe informacji na temat naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.13 „Innowacje” znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT jest Martyna Bober , e-mail: mbober@zut.edu.pl , tel. 91 449...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.01.2019

Przemysł 4.0 - spotkanie dla małych i średnich firm!

Zapraszamy 12 lutego 2019 na pierwsze w Szczecinie spotkanie dla małych i średnich firm na temat przemysłu 4.0 i przyszłości branży produkcyjnej.

Spotkanie przeznaczone jest dla właścicieli, szefów i menedżerów firm z sektora MSP z branży produkcyjnej i logistycznej oraz branż pokrewnych. Jego celem jest zapoznanie szczecińskich przedsiębiorców z możliwościami wprowadzania w firmach rozwiązań z zakresu cyfryzacji, informatyki, robotyki, automatyki czyli wkroczenia w epokę przemysłu 4.0. W programie wydarzenia znajdują się wystąpienia kadry menedżerskiej z Polski oraz Niemiec. Przewidziany został również czas na panel dyskusyjny, który poprowadzą specjaliści w dziedzinie wdrażania przemysłu 4.0. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i rozmów z potencjalnymi partnerami, którzy już wdrożyli technologię 4.0 w swoich firmach. Liczba miejsc jest ograniczona. Wstęp jest bezpłatny dla osób,...» Czytaj dalej
Szkolenia
24.01.2019

Największe targi przemysłowe na świecie Hannover Messe 2019

Konsorcjum West Poland sieci Enterprise Europe Network działające w województwach: dolnośląskim, opolskim,  lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim,  jako partner imprezy, serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowych Giełdach  Kooperacyjnych, które będą  towarzyszyć największym na świecie targom przemysłowym Hannover Messe w dniach 1-5 kwietnia 2019.

Giełdy to uprzednio zaaranżowane rozmowy biznesowe, które z reguły trwają od 20 do 30 minut i odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu. Takie spotkania pozwalają na wstępną prezentację i zapoznanie się z ofertą potencjalnych partnerów biznesowych, technologicznych i badawczych. Hannover Messe 2019 to impreza przeznaczona dla przedstawicieli firm i innych podmiotów oferujących swoje produkty i usługi szeroko pojętej branży przemysłowej, w szczególności w dziedzinie: rozwiązań przemysłu 4.0 i Smart Factory, rozwiązań software i hardware IT/ICT dla przemysłu, drukowania w technologii 3D, produkcji przemysłowej, obróbki skrawaniem, obróbki powierzchniowej, fotowoltaiki, energii wiatrowej i wodnej, zarządzania energią, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych oraz...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
22.01.2019

Granty Europejskiej Rady ds. Badań naukowych ERC Consolidator Grant

W terminie do 7 lutego 2019 można składać wnioski w programie Horyzont 2020 o ERC CONSOLIDATOR GRANT. Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub projektu badawczego. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.

O grant ubiegać się mogą naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2019 minęło 7-12 lat. Innymi słowy, jeśli dyplom doktorski został uzyskany w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2011 (włącznie). Wymagane jest również autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora. Na realizacje projektu może być przyznawane maksymalnie do 2 000 000 EUR na okres 5 lat . Wniosek o ERC Consolidator Grant przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą. Osoby zainteresowane aplikowaniem o ERC Consolidator Grant zapraszamy do kontaktu z Agatą Judzińską-Kłodawską, e-mail: ajudzinska@zut.edu.pl tel....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.01.2019

Nabór na członków Komisji Ewaluacji Nauki

W terminie do 25 stycznia 2019 m.in. uczelnie i instytuty badawcze mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o naborze kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Poszukiwani kandydaci to osoby cieszące się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe. Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki mogą zgłaszać m.in. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które na dzień 30 września 2018 r. posiadały kategorię naukową A+, A albo B. Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 stycznia 2019 r.. Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.01.2019

Stypendia im. Lane`a Kirklanda w Polsce

Program The Lane Kirkland Scholarship daje możliwość odbycia 2 semestrów studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowego stażu zawodowego w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Adresatami Programu są kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu posiadający wyższe wykształcenie, młodzi liderzy i eksperci zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Administrator Programu zapewnia uczestnikom m.in.: - stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy) - zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy - ubezpieczenie - podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów) - opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej - opłaty wizowe - zakup materiałów i pomocy naukowych - udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów - kurs języka...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.01.2019

FameLab ‒ konkurs dla naukowców, którzy mają coś do powiedzenia!

Famelab to międzynarodowy konkurs dla naukowców, którzy mają coś do powiedzenia. Naukowcy stają przed jury i publicznością, by w 3 minuty przedstawić to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej. Konkurs pod egidą British Council odbywa się na całym świecie. Polską edycję współorganizuje Centrum Nauki Kopernik, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło go patronatem. Partnerami konkursu są: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Fundacja Kościuszkowska i Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Formuła konkursu FameLab jest świetnym narzędziem w popularyzacji nauki. Udział w FameLabie od lat otwiera naukowcom nowe możliwości rozwoju kariery.

Aby zgłosić się do FameLabu należy wypełnić do 28 stycznia 2019 formularz zgłoszeniowy . Najważniejszą częścią zgłoszenia jest 3 minutowy film przedstawiający sylwetkę naukowca i jego wystąpienie. Terminy obowiązujące 8 edycje FameLabu: Przyjmowanie zgłoszeń : 3 grudnia 2018 – 28 stycznia 2019 (do godziny 12:00) Półfinał: 2 marca 2019 Szkolenie MasterClass z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji oraz wystąpień publicznych: 29–31 marca 2019 Finał krajowy:18 maja 2019 Międzynarodowe półfinały oraz międzynarodowy finał w Cheltenham: 4–9 czerwca 2019 Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w 8 edycji FameLabu to 13 tysięcy złotych, za drugie miejsce 7 tysięcy złotych, a trzecie miejsce 3 tysiące...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.01.2019

Studia magisterskie i doktoranckie we Francji!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami stypendiów dla polskich studentów i doktorantów we Francji.

Master 2 to stypendia skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na kierunkach Master of Science/of Art. Stypendium może trwać od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. W ramach programu stypendysta otrzymuje stypendium 700 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji. Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją i stypendium nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +. Termin nadsyłania wniosków mija 7 marca 2019 . Regulamin oraz szczegóły dotyczące oferty dostępne są na stronie internetowej . Stypendia Doktorat skierowane są do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.01.2019

Polsko-Niemiecki Dzień Współpracy dla Branży Turystycznej

Sieć Enterprise Europe Network zaprasza na Polsko-Niemiecki Dzień Współpracy dla Branży Turystycznej. Tematem spotkania będzie: Digitalizacja branży turystycznej - trendy i rozwój.

Tegoroczny Polsko-Niemiecki Dzień Współpracy dla Branży Turystycznej pod hasłem: Digitalizacja branży turystycznej - trendy i rozwój odbędzie się 21 lutego 2019 roku w w godz. od 10:00 do 16:00 w Szczecinie przy ul. Kolumba 86. Spotkanie zostanie podzielone na dwie części. W pierwszej eksperci z Polski i Niemiec przedstawią nowe rozwiązania technologiczne, których stosowanie w działalności na terenach przygranicznych może być szczególnie przydatne - m. in. aplikacje językowe, możliwości wynikające z zastosowania wirtualnej rzeczywistości czy sztucznej inteligencji. To doskonała okazja by otrzymać praktyczne wskazówki do przygotowania ciekawej i konkurencyjnej oferty turystycznej skierowanej do konkretnej grupy docelowej z danego kraju. Drugą...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
17.01.2019

Wyszukiwarka ofert infrastruktury badawczej

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną wyszukiwarką dostępów do infrastruktury badawczej stworzonej przez RICH 2020. Baza zawiera projekty finansowane w ramach 7. Programu Ramowego oraz Horyzontu 2020.

Każdy projekt posiada krótki opis, termin zgłoszenia do następnego naboru oraz link do strony konsorcjum. Oferty mogą być również filtrowane przy pomocy wybranego obszaru naukowego, typu dostępu, akronimu oraz statusu danego naboru. Wyszukiwarka została stworzona przez RICH 2020, Europejską Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych dla Infrastruktury Badawczej w ramach Horyzontu 2020, składającą się z partnerów reprezentujących 39 krajów Europy, Afryki (Kenia) oraz Azji (Izrael). Celem sieci jest ułatwienie międzynarodowej współpracy oraz promowanie projektów umożliwiających bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej. Wyszukiwarkę można znaleźć na stronie organizacji .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.01.2019

Seminarium pn. "Czas pracy Kierowców"

Centrum Usługowo Doradczego w Euroregionie Pomerania w Szczecinie (CUD) zaprasza na seminarium poświęcone tematyce czasu pracy kierowców oraz związanym z nim regulacjom prawnym.

Seminarium odbędzie się 24 stycznia 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Skierowane jest ono do przedsiębiorców z sektora MŚP, osób odpowiedzialnych za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie oraz osób zajmujących się zarządzaniem personelem. Właściwie rozliczanie czasu pracy kierowców należy do kompetencji pracodawcy i leży jednocześnie w interesie obu stron. W świetle ostatnich zmian w przepisach prawa warto rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie oraz usystematyzować swoją wiedzę. Seminarium poprowadzi pan Sebastian Paluch - właściciel firmy CSK Transport Logistyka Doradztwo Sebastian Paluch, wieloletni wykładowca Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, wykładowca Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców,...» Czytaj dalej
Szkolenia