Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.13 Rybactwo i Morze

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.13 "Innowacje". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w dniach 8-28 lutego 2019 w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Beneficjentami programu mogą być: uczelnie wyższe lub szkoły ponadgimnazjalne, instytuty badawcze i naukowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Limit środków finansowych w ramach całego naboru, wynosi 23.500.000 złotych.

Szczegółowe informacji na temat naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.13 „Innowacje” znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT jest Martyna Bober, e-mail: mbober@zut.edu.pl, tel. 91 449 44 69.

Komentarze