Granty Europejskiej Rady ds. Badań naukowych ERC Consolidator Grant

W terminie do 7 lutego 2019 można składać wnioski w programie Horyzont 2020 o ERC CONSOLIDATOR GRANT. Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub projektu badawczego. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.

O grant ubiegać się mogą naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2019 minęło 7-12 lat. Innymi słowy, jeśli dyplom doktorski został uzyskany w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2011 (włącznie). Wymagane jest również autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora. Na realizacje projektu może być przyznawane maksymalnie do 2 000 000 EUR na okres 5 lat. Wniosek o ERC Consolidator Grant przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą. 

Osoby zainteresowane aplikowaniem  o ERC Consolidator Grant zapraszamy do kontaktu z Agatą Judzińską-Kłodawską, e-mail: ajudzinska@zut.edu.pl tel. 91 449 41 53.

Opis grantu w języku polskim dostępny jest na stronie.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na Funding Opportunities Portal.

Komentarze