Stypendia im. Lane`a Kirklanda w Polsce

Program The Lane Kirkland Scholarship daje możliwość odbycia 2 semestrów studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowego stażu zawodowego w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Adresatami Programu są kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu posiadający wyższe wykształcenie, młodzi liderzy i eksperci zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. 

Administrator Programu zapewnia uczestnikom m.in.:
- stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy)
- zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy
- ubezpieczenie
- podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)
- opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej
- opłaty wizowe 
- zakup materiałów i pomocy naukowych
- udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów
- kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy wysłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl do dnia 1 marca 2019.

 

Komentarze