Erasmus+ czyli budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Zapraszamy do udziału w międzynarodowych projektach polegających na budowaniu potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich, które są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich.

W skład konsorcjum realizującego projekt Erasmus + muszą wchodzić minimum 2 kraje programu, w tym z każdego kraju minimum 1 uczelnia. W przypadku krajów partnerskich:

  • projekty, w których uczestniczy jeden kraj partnerski: minimum 3 uczelnie z tego kraju;
  • projekty, w których uczestniczą co najmniej 2 kraje partnerskie: minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego.

Wyjątki:

  • Region 8 (Ameryka Łacińska) – co najmniej dwa kraje z tego regionu;
  • mniejsze kraje partnerskie z mniejszą liczbą uczelni – możliwość udziału jednej uczelni;
  • Rosja nie może być jedynym krajem partnerskim.

Uprawnione instytucje z krajów programu lub krajów partnerskich to między innymi:

  • uczelnie;
  • stowarzyszenia uczelni;
  • konferencje rektorów i organizacje studenckie;
  • ministerstwa ;
  • inne publiczne lub prywatne organizacje prowadzące działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży (np. firmy, organy publiczne, partnerzy społeczni, instytuty badawcze, fundacje, organizacje kulturalne) oraz rządowe organizacje międzynarodowe (udział bez finansowania).

Czas trwania projektu to 2 lub 3 lata.

Termin składania wniosków to 7 lutego 2019.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej

Komentarze