Seminarium pn. "Czas pracy Kierowców"

Centrum Usługowo Doradczego w Euroregionie Pomerania w Szczecinie (CUD) zaprasza na seminarium poświęcone tematyce czasu pracy kierowców oraz związanym z nim regulacjom prawnym.

Seminarium odbędzie się 24 stycznia 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Skierowane jest ono do przedsiębiorców z sektora MŚP, osób odpowiedzialnych za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie oraz osób zajmujących się zarządzaniem personelem. Właściwie rozliczanie czasu pracy kierowców należy do kompetencji pracodawcy i leży jednocześnie w interesie obu stron. W świetle ostatnich zmian w przepisach prawa warto rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie oraz usystematyzować swoją wiedzę.

Seminarium poprowadzi pan Sebastian Paluch - właściciel firmy CSK Transport Logistyka Doradztwo Sebastian Paluch, wieloletni wykładowca Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, wykładowca Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, certyfikowany Doradca DGSA do spraw przewozu towarów niebezpiecznych wg. ADR, właściciel certyfikatów CPC w zakresie transportu rzeczy i osób, autor ponad 20 podręczników z zakresu czasu pracy kierowców oraz mocowania ładunków, Prezes Stowarzyszenia Polskie Forum Transportu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony imiennym zaświadczeniem.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium powinny wypełnić kartę zgłoszeniową i odesłać ją do dnia 21 stycznia 2019 roku na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do zapoznania się z programem seminarium.

Tagi
Szkolenia
Komentarze