Nabór na członków Komisji Ewaluacji Nauki

W terminie do 25 stycznia 2019 m.in. uczelnie i instytuty badawcze mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o naborze kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Poszukiwani kandydaci to osoby cieszące się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe. Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki mogą zgłaszać m.in. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które na dzień 30 września 2018 r. posiadały kategorię naukową A+, A albo B. Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 stycznia 2019 r..

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komentarze