Studia magisterskie i doktoranckie we Francji!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami stypendiów dla polskich studentów i doktorantów we Francji.

Master 2 to stypendia skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na kierunkach Master of Science/of Art. Stypendium może trwać od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego. W ramach programu stypendysta otrzymuje stypendium 700 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji. Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją i stypendium nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +.

Termin nadsyłania wniosków mija 7 marca 2019. Regulamin oraz szczegóły dotyczące oferty dostępne są na stronie internetowej.

Stypendia Doktorat skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce. Maksymalny czas trwania stypendium to 15 miesięcy.

Pierwszy  pobyt: od 01/10/2019 do 28/02/2020

Drugi pobyt: od 01/10/2020 do 28/02/2021

Trzeci  pobyt: od 01/10/2021 do 28/02/2022

Podczas trwania pobytu doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 1060 € (netto) na każdy miesiąc pobytu we Francji. Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską i Francją i stypendium nie może być łączone ze stypendium ERASMUS +. W ramach programu dostępne są dwa typy doktoratów. Oferty edukacyjne uczelni francuskich można znaleźć za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 marca 2019.

Komentarze