Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Sposób wytwarzania węgla aktywnego do adsorpcji CO2 z wykorzystaniem jako źródło węgla aktywnego pokrzywy zwyczajnej

Numer referencyjny
1/2018
Słowa kluczowe
Inne technologie przemysłowe
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Sposób wytwarzania węgla aktywnego do adsorpcji CO2 z wykorzystaniem jako źródło węgla aktywnego pokrzywy zwyczajnej

Sposób izomeryzacji limonenu

Numer referencyjny
4/2017
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Chemia organiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje technologię otrzymywania alfa-terpinenu,
gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, metodą izomeryzacji limonenu.

Pochodna 4,5-diarylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu i sposób otrzymywania pochodnej 4,5-diarylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu

Numer referencyjny
P1155
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Farmaceutyki
Jednostka naukowa
Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

Przedmiotem oferty jest, zgłoszona do opatentowana, technologia wytwarzania funkcjonalizowanych pierścieniami aromatycznymi związków organicznych z układem 4-(3-hydroksyfenylo)-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu.

Nowa pochodna arylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu oraz sposób wytwarzania pochodnej arylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu

Numer referencyjny
P1076
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Farmaceutyki
Jednostka naukowa
Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

Przedmiotem oferty jest, zgłoszona do opatentowana, technologia wytwarzania funkcjonalizowanych pierścieniami aromatycznymi związków organicznych z układem 3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu.

Sposób określania stężenia kationowych środków powierzchniowo czynnych

Numer referencyjny
P1047
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

Przedmiotem wynalazku jest zgłoszony do opatentowania sposób określania stężenia kationowych środków powierzchniowo czynnych występujących na przykład jako zanieczyszczenie wód i ścieków lub składnik w lekach, czy w produktach handlowych chemii użytkowej m.in. w kosmetykach, środkach czyszczących i piorących.

Urządzenie do zwiększania stopnia absorpcji amoniaku w pulpie nawozowej NP

Numer referencyjny
P936
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do absorpcji amoniaku w pulpie nawozowej.

Wielowarstwowy hydrożel samoprzylepny

Numer referencyjny
P883
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wielowarstwowy hydrożel samoprzylepny

Sposób wytwarzania prekursora samoprzylepnych taśm strukturalnych przewodzących prąd elektryczny oraz połączenie materiałów przewodzących prąd elektryczny

Numer referencyjny
P866
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Sposób wytwarzania prekursora samoprzylepnych taśm strukturalnych przewodzących prąd elektryczny oraz połaczenie materiałów przewodzących prąd elektryczny.

Telecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makromeru

Numer referencyjny
P840
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Polimerów

Reaktor polimeryzacyjny

Numer referencyjny
P837
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Reaktor polimeryzacyjny