Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Sposób otrzymywania nośnikowego katalizatora do syntezy amoniaku

Numer referencyjny
KF8/2023
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Substancje nieorganiczne
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Sposób otrzymywania nośnikowego katalizatora do syntezy amoniaku

Biodegradowalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe filtry na bazie bionanocelulozy do zastosowania w maseczkach ochronnych

Numer referencyjny
Proto/6/2020
Słowa kluczowe
Ochrona człowieka i środowiska
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Technologia wytwarzania biodegradowalnego, przeciwbakteryjnego i przeciwwirusowego filtra do zastosowania w innowacyjnych maseczkach ochronnych (NanoBioCell) z bionanocelulozy

System oceny skuteczności materiałów filtracyjnych stosowanych w ograniczaniu transmisji COVID-19

Numer referencyjny
Proto/5/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Ochrona człowieka i środowiska
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Technologia i metoda oceny skuteczności materiałów filtracyjnych stosowanych w produkcji środków ochrony osobistej mających zastosowanie w ograniczaniu transmisji COVID-19 z wykorzystaniem prototypowego stanowiska badawczego

Technologia wytwarzania barier antydrobnoustrojowych otrzymywanych magnetronowo

Numer referencyjny
Proto/4/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Ochrona człowieka i środowiska
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Technologia wytwarzania barier antydrobnoustrojowych nanoszonych magnetronowo, zabezpieczająca długotrwale przedmioty codziennego użytku przed drobnoustrojami, w tym przed SARS-CoV-2

Innowacyjna technologia wytwarzania cząstek magnetycznej krzemionki z odpadowego materiału magnetycznego

Numer referencyjny
Proto/8/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie materiałowe
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Innowacyjna technologia wytwarzania cząstek magnetycznej krzemionki z odpadowego materiału magnetycznego.

Sposób wytwarzania węgla aktywnego do adsorpcji CO2 z wykorzystaniem jako źródło węgla aktywnego pokrzywy zwyczajnej

Numer referencyjny
1/2018
Słowa kluczowe
Inne technologie przemysłowe
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Sposób wytwarzania węgla aktywnego do adsorpcji CO2 z wykorzystaniem jako źródło węgla aktywnego pokrzywy zwyczajnej

Sposób izomeryzacji limonenu

Numer referencyjny
4/2017
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Chemia organiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje technologię otrzymywania alfa-terpinenu,
gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, metodą izomeryzacji limonenu.

Pochodna 4,5-diarylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu i sposób otrzymywania pochodnej 4,5-diarylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu

Numer referencyjny
P1155
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Farmaceutyki
Jednostka naukowa
Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

Przedmiotem oferty jest, zgłoszona do opatentowana, technologia wytwarzania funkcjonalizowanych pierścieniami aromatycznymi związków organicznych z układem 4-(3-hydroksyfenylo)-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu.

Nowa pochodna arylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu oraz sposób wytwarzania pochodnej arylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu

Numer referencyjny
P1076
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Farmaceutyki
Jednostka naukowa
Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

Przedmiotem oferty jest, zgłoszona do opatentowana, technologia wytwarzania funkcjonalizowanych pierścieniami aromatycznymi związków organicznych z układem 3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu.

Sposób określania stężenia kationowych środków powierzchniowo czynnych

Numer referencyjny
P1047
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

Przedmiotem wynalazku jest zgłoszony do opatentowania sposób określania stężenia kationowych środków powierzchniowo czynnych występujących na przykład jako zanieczyszczenie wód i ścieków lub składnik w lekach, czy w produktach handlowych chemii użytkowej m.in. w kosmetykach, środkach czyszczących i piorących.