Nowa pochodna arylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu oraz sposób wytwarzania pochodnej arylo-3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu

Facebook Linkedin Google

Przedmiotem oferty jest, zgłoszona do opatentowana, technologia wytwarzania funkcjonalizowanych pierścieniami aromatycznymi związków organicznych z układem 3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu.

Numer referencyjny
P1076
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

Przedmiotem oferty jest, zgłoszona do opatentowana, technologia wytwarzania funkcjonalizowanych pierścieniami aromatycznymi związków organicznych z układem 3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu. Związki te ze względu na szerokie spektrum działania biologicznego mogą być stosowane jako środki farmaceutyczne.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

Oferowana technologia wytwarzania 4,5-diarylowych pochodnych 3,4-dihydropirymidyno2(1H)-tionu może być użyta w dziedzinie chemii farmaceutycznej, w farmacji w opracowaniu leków o szerokim spektrum działania. 

Aspekt innowacyjny

Funkcjonalizowane związki organiczne z układem 3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu znane są z tego, że wykazują szerokie spektrum działania biologicznego. Wiele z tych związków jest stosowanych jako substancje czynne w składzie różnych preparatów leczniczych.
Oferowana technologia wytwarzania funkcjonalizowanych pierścieniami aromatycznymi związków organicznych z układem 3,4-dihydropirymidyno-2(1H)-tionu dostarcza pochodnych 4,5-diarylowych, których wcześniej nie otrzymano. Innowacyjny jest też sposób otrzymywania 4,5-diarylowych pochodnych 3,4-dihydropirymidyno2(1H)-tionu.
 

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Faza rozwoju technologii

Faza badań, rozwój

Technologia jest opracowana w pełni w skali laboratoryjnej.