Technologia wytwarzania barier antydrobnoustrojowych otrzymywanych magnetronowo

Facebook Linkedin Google

Technologia wytwarzania barier antydrobnoustrojowych nanoszonych magnetronowo, powodujących szybsze niszczenie drobnoustrojów

Numer referencyjny
Proto/4/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Protolab-ciąg logotypów.png

Oferujemy do licencjonowania technologię wytwarzania barier antydrobnoustrojowych, powstających poprzez nanoszenie magnetronowe nanocząsteczek złota, srebra i miedzi otrzymywanych w atmosferze reaktywnej.

Bariery biobójcze mogą być nanoszone na powierzchnie różnych materiałów, jak np. szkło, metal, tworzywa sztuczne, papier, czy tkaniny. Stanowią one skuteczną ochronę mikrobiologiczną, które są aktywne nawet przez kilka miesięcy. Mogą być stosowane w środkach ochrony osobistej (maseczki) oraz w budynkach i miejscach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie, urzędy, szkoły, transport publiczny itp.) oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko zakażenia poprzez kontakt z przedmiotami użytkowanymi lub dotykanymi przez wiele osób.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

Proponowana technologia wytwarzania barier biobójczych daje możliwość długotrwałego, wielomiesięcznego i efektywnego zabezpieczenia różnego rodzaju materiałów przed drobnoustrojami. Stanowi skuteczny element ochrony ludzi mających kontakt z przedmiotami codziennego użytku w przestrzeni publicznej. W trakcie prac nad technologią wykazano, że zaproponowane rozwiązanie pozwala zabezpieczyć maseczki przed rozwojem bakterii i grzybów.

Możliwość nanoszenia barier antydrobnoustrojowych na różnego rodzaju materiały, jak:

 • szkło
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • tkaniny

i daje szerokie możliwości ich stosowania. Mogą być wykorzystane do zabezpieczenia elementów codziennego użytku, z którymi ma kontakt duża liczba ludzi, np. klamki, przyciski w windzie, klucze, uchwyty w komunikacji publicznej, sprzęt laboratoryjny i wiele innych.

Implementacja opracowanej technologii wpłynie na poprawę świadczenia usług publicznych poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa sanitarnego i zmniejszenie możliwości zakażenia zarówno pracowników tych instytucji jak i ich klientów.

Z uwagi na ograniczenia techniczne laboratorium nie przeprowadzono badań wprost na koronawirusie SARS-CoV-2. Mając jednak na uwadze dotychczasowe wyniki badań preparatów bakteriobójczych i antywirusowych można mieć niemal pewność, że warstwy te będą wykazywały działanie niszczące w stosunku do koronawirusa.

Korzyści z zastosowania technologii

Technologia ta niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.:

 • podnosi poziom zabezpieczenia sanitarnego w przestrzeni publicznej, w budynkach/instytucjach publicznych;
 • zmniejsza ryzyko zakażeń;
 • umożliwia zabezpieczenie przedmiotów będących już w użyciu, bez ich niszczenia np. maseczki, narzędzia, klucze, uchwyty;
 • działanie barier jest dłuższe - naniesiona raz bariera biobójcza jest aktywna i chroni powierzchnię na wiele miesięcy - w przeciwieństwie do obecnie stosowanej metody czyszczenia/dezynfekcji z użyciem preparatów na bazie alkoholu.
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach

Technologia może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie należy spełnić wysokie kryteria sanitarne w związku z walką z COVID-19:

 • w obiektach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie, urzędy, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej), w których wymagane jest noszenie maseczek, używanie wspólnych sprzętów np. długopisów, występują powierzchnie często dotykane, takie jak klamki, przyciski, czy uchwyty
 • w środkach transportu publicznego (uchwyty, poręcze, siedziska)
 • w produkcji środków ochrony osobistej (maseczki, kombinezony, przyłbice, gogle)
 • w produkcji opatrunków i bandaży o podwyższonej sterylności.
Przewagi konkurencyjne technologii

Prezentowana technologia wytwarzania barier antydrobnoustrojowych daje przede wszystkim:

 • długotrwałą, efektywną ochronę przed drobnoustrojami dla różnego rodzaju materiałów, na które zostaje nanoszona;
 • w przeciwieństwie do zabezpieczeń na bazie alkoholu, nanometale nie parują. Zmniejsza to konieczność częstego powtarzania procesu dezynfekcji w porównaniu do środków płynnych, gdzie alkohol jest ich głównym składnikiem
Aspekt innowacyjny

Innowacyjność rezultatów projektu polega na podaniu dokładnego sposobu zabezpieczania powierzchni przed drobnoustrojami poprzez ich pokrywanie trójwarstwowo nanometalami w wyniku rozpylania magnetronowego.

Technologia ta - w przeciwieństwie do zabezpieczania powierzchni poprzez rozpylanie cieczy - umożliwia efektywne pokrywanie każdej powierzchni nanometalami nawet niezwilżalnych wodą, takich jak polimery czy szkła. Rozwiązanie umożliwia zabezpieczanie przedmiotów już będących w użyciu bez ich niszczenia np. maseczki, narzędzia, klucze, uchwyty. Oferowana technologia, w przeciwieństwie do tradycyjnego odkażania powierzchni alkoholami, pozwala na zabezpieczenie wybranej powierzchni na miesiące, a nawet na lata ponieważ nanoszone nanokryształy metali w przeciwieństwie do alkoholu nie odparowują.

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Dokonano zgłoszenia patentowego, numer zgłoszenia P.435460.

Z uwagi na prorozwojowy aspekt badań zakłada się kolejne zgłoszenie patentowe, dotyczące opracowanego sposobu wytwarzania efektywnych barier antydrobnoustrojowych o różnym stopniu utleniania miedzi. 

 

Faza rozwouju technologii

Faza badań, rozwój

Technologia znajduje się obecnie na poziomie TRL4 - zweryfikowano technologię w warunkach laboratoryjnych. Wytworzono bariery antydrobnoustrojowe nanoszone magnetornowo z wykorzystaniem nanometali i wybrano najskuteczniejsze z nich. Działanie rozwiązania udowodniono w badaniach mikrobiologicznych. 

Takie bariery powodują niszczenie drobnoustrojów znacznie szybciej w porównaniu do systemów składających się z pojedynczych metali prawdopodobnie poprzez działanie synergiczne. Dodatkowo opracowano w sposób wytwarzania efektywnych barier antydrobnoustrojowych o różnym stopniu utleniania miedzi, który także planowany jest do zgłoszenia o objęcie ochroną patentową 

Technologia należy przetestować w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Uwagi do formy współpracy

Oferowana technologia została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. 

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię na następujących warunkach:

 • opłata wstępna: 1000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
 • opłata licencyjna: 6,40% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii. 

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

 • informacje nt. metodologii przeprowadzonych badań,
 • wgląd do dokumentacji zgłoszenia patentowego,
 • opis technologii wytwarzania barier antydrobnoustrojowych poprzez nanoszenie magnetronowe nanocząsteczek złota, srebra i miedzi otrzymywanych w atmosferze reaktywnej,
 • wyniki wykonanych badań dla uzyskanych najskuteczniejszych barier biobójczych.

UWAGA: Powyższa cena oraz warunki opłaty licencyjnej dotyczą stanu technologii na dzień 25.02.2021 r. Technologia obecnie jest przedmiotem prac rozwojowych, w ramach których prowadzi się jej optymalizację oraz testowanie na użytkownikach końcowych. Planowane zakończenie prac: wrzesień 2021 r. Po zakończeniu w/w prac, warunki licencyjne mogą ulec zmianie.

Pracownik