Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Zaawansowana technologia wytwarzania małych elementów konstrukcyjnych z nanomateriałów, konkurencyjnych w porównaniu do konwencjonalnych o zróżnicowanej strukturze i składzie i dowolnym kształcie, do wykonania w jednym cyklu.

Numer referencyjny
Nr Ref: 2/2014
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie materiałowe
Materiały ceramiczne
Materiały kompozytowe
Właściwości materiałów, Odporność, Korozja
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Nowa nanotechnologia pozwalająca na wytwarzanie wstępnie zaprojektowanych małych elementów konstrukcyjnych o zróżnicowanej, strukturze i składzie oraz dowolnej geometrii (kształcie), począwszy od projektu cech i właściwości, poprzez projekt struktury, składu i kształtu, a na końcu wykonaniu elementu inżynierskiego (elementu konstrukcji, urządzenia, narzędzia) w jednym cyklu procesu technologicznego. Umożliwia wytworzenie jednostkowych elementów o konkurencyjnych właściwościach w porównaniu do ich odpowiedników stosowanych dotychczas.

Przystawka do regulacji ilości podawanego proszku w urządzeniu do selektywnego stapiania albo spiekania proszków oraz urządzenie

Numer referencyjny
P983
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Projektowanie i prototypowanie
Obróbka plastyczna
Narzędzia mechaniczne
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Opracowana została przystawka do urządzenia do selektywnego stapiania proszków wiązką lasera (SLM) umożliwiająca wykonywanie przedmiotów o niewielkich rozmiarach przy zastosowaniu niewielkiej ilości proszku. W zgłoszeniu zastrzeżone zostało urządzenie wyposażone w opracowaną przystawkę.

Zastosowanie tworzywa EPY do montażu szyn prowadnicowych.

Numer referencyjny
3/2011
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Narzędzia mechaniczne
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Stosowanie tworzywa EPY do montażu tocznych układów prowadnicowych w obrabiarkach skrawających do metali polega na naniesieniu cienkiej warstwy tworzywa chemoutwardzalnego EPY na części powierzchni łoża, do której ma być mocowana szyna prowadnicowa. Tworzywo wypełnia mikronierówności występujące na przylegających powierzchniach a jego nadmiar usuwany jest przez ich dociskanie podczas dokręcania śrub mocujących.

Wytwarzanie z poużytkowego poli(tereftalanu etylenu)(PET) nowych termoplastycznych materiałów polimerowych - zwłaszcza elastomerów termoplastycznych.

Numer referencyjny
90/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Technologia umożliwiająca przetworzenie PET pierwotnego bądź poużytkowego (np. płatki z butelek PET) na nowe termoplastyczne materiały polimerowe z możliwością sterowania ich właściwościami mechanicznymi w zależności od zastosowania.

Sposób montażu układu prowadnicowego urządzeń technicznych i układ prowadnicowy urządzeń technicznych

Numer referencyjny
106/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Instytut Technologii Mechanicznej

Wytwarzanie z poużytkowego poli(tereftalanu etylenu)(PET) nowych termoplastycznych materiałów polimerowych - zwłaszcza elastomerów termoplastycznych.

Numer referencyjny
74/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Obróbka plastyczna
Tworzywa sztuczne, Polimery
Właściwości materiałów, Odporność, Korozja
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Technologia umożliwiająca przetworzenie PET pierwotnego bądź poużytkowego (np. płatki z butelek PET) na nowe termoplastyczne materiały polimerowe z możliwością sterowania ich właściwościami mechanicznymi w zależności od zastosowania

Badania niszczące (próby twardości, rozciągania, ściskania, łamania i inne). Badania wytrzymałościowe prototypów( maszyn, urządzeń i konstrukcji)

Numer referencyjny
PS25/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Metody standardowe badań, wg. Polskich i europejskich norm (PN, EN) i przepisów towarzystw klasyfikacyjnych.

Badania statyczne tocznych układów prowadnicowych

Numer referencyjny
PS17/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie przemysłowe, materiałowe i transport
Inne Technologie Przemysłowe
Inne technologie przemysłowe
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Pomiar statycznych właściwości tocznych układów prowadnicowych oraz ich podzespołów

System do sterowania Wydatkiem Gazu Osłonowego w Procesach Spawalniczych

Numer referencyjny
PS14/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie przemysłowe, materiałowe i transport
Łączenie (lutowanie, spawanie, zgrzewanie)
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

System dotyczy optymalizacji i sterowania wydatkiem gazu osłonowego w metodach spawania: MIG, MAG, TIG.

Metodyka projektowych obliczeń układów prowadnicowych maszyn technologicznych

Numer referencyjny
PS11/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologie przemysłowe, materiałowe i transport
Projektowanie i prototypowanie
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Proponowana metodyka może być wykorzystana do optymalizacji konstrukcji nowoprojektowanych maszyn i urządzeń technologicznych...